Forsvarsbygg bygger
Illustrasjonsfoto fra et teknisk rom i en av Forsvarsbyggs eiendommer. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg bygger opp fagmiljø rundt bygningsautomatisering

Fokus på SYSTEMINTEGRASJON:

0

– På BA-konferansen i fjor ble det tydelig uttrykt at eiendomsbransjen ligger etter andre bransjer når det gjelder digitalisering og automatisering, minner Pål Rishovd oss om. Han er leder fag og prosjekt, avtale og eiendomsstyring for Avdeling eiendomsforvaltning hos Forsvarsbygg.

Han påpeker at det forventes en teknologisk utvikling som vil ha en eksponentiell vekst innen få år, og at suksessfaktoren til aktørene vil avhenge av hvordan man imøtekommer den teknologiske veksten.

– Kostnader kan reduseres med opptil 25 % dersom man i nye bygg utnytter teknologien som er tilgjengelig, sier Rishovd.

Han forklarer at Forsvarsbygg har som øvrige aktører interesse i å redusere EBA-kostnader for sektoren, og det er derfor strategisk viktig å rekruttere nødvendig kompetanse for fremtiden.

– Byggene vi bygger i dag har med seg driftskostnader for de kommende 60 årene. Bygningsautomatisering er en del av det å tenke livssykluskostnader ved investering i nybygg. Penger spart på driftssiden kan omprioriteres til operative behov i Forsvaret. På denne måten bygger vi forsvarsevne hver dag, sier Pål Rishovd.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

– Selv mindre grep kan gi effekter

– Hvor viktig er ITB/ bygningsautomatisering ved oppgradering av eksisterende bygg?

– Selv om automasjon er viktig i nybygg så utgjør det en svært liten del av eksisterende bygningsmasse for Forsvarsbygg. Mulighetene vil være begrensede for porteføljen vi forvalter i dag, men med en så stor portefølje vil selv mindre grep kunne gi effekter, sier Rishovd, og legger til at 1312 ansatte Forsvarsbygg forvalter eiendom til en verdi av nær 45 milliarder kroner. For tiden er det byggeprosjekter på gang for rundt 3,5 milliarder kroner.

Forsvarsbygg byggerRishovd forklarer at Forsvarsbygg er i ferd med å bygge opp et fagmiljø som også ivaretar bygningsautomatisering. Kompetansen rekrutteres inn i eksisterende fagingeniørmiljø for å få tverrfaglig effekt.

– Vi opererer med faglinjer mellom sentralt ledd og regionale ledd. Slik sikrer vi et sterkere fagmiljø på tvers av avdelinger, sier han.

Videre sier han at Forsvarsbygg ønsker å forbedre dette området. ITB må tidlig inn i prosjektene for å sikre gode grensesnittavklaringer på funksjonelt nivå, og seinere på teknisk nivå.

– Vi gjør disse vurderingene i forprosjektfasen og da er det viktig at ITB-rollen blir engasjert før vi starter detaljprosjekteringen. Vi søker også å omtale dette på en god måte i prosjekteringsveilederen Forsvarsbygg bruker som et grunnlagsdokument for alle prosjektene i vår portefølje.

– Bygningsautomatisering et eget fag

– Hvor aktive er Forsvarsbygg med oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet i forhold til ITB/ bygningsautomatisering?

– Forsvarsbygg er generelt sett opptatt av å vedlikeholde et faglig høyt nivå. Bygningsautomatisering som et eget fag er i en tidlig fase, og behov for kunnskap og kurs må vurderes etter at ressursene er rekruttert inn.

Forsvarsbygg bygger
Forsvarsbyggs organisasjon

Til slutt sier Pål Rishovd at Forsvarsbygg har denne visjonen: Vi bygger forsvarsevne hver dag. Bygningsautomatisering skal bidra til bedre innemiljø og reduserte kostnader. Reduserte driftskostnader bidrar i sin tur til økt forsvarsevne.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Fagskolen Telemark tilbyr nytt kurs i energidesign og bygningsfysikk

Tilleggsutdannelse sikrer også mer spennende og utfordrene jobber i fremtiden, i takt med utviklingen.