Vidar Nes: - Vi oppfordrer våre kunder å inkludere ITB- kompetanse tidlig i prosjektene.

– Systematisk ferdigstillelse av Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner må styrkes

Fokus på SYSTEMINTEGRASJON

0

– ITB er relatert til alle tekniske systemer i bygg. Dagens fokus på energiforbruk, bærekraft og sertifisering bidrar til økt bruk og fokus på fagområdet ITB. ITB er viktig for å samordne alle tekniske systemer i et integrert system, Sentral Driftskontroll – også kalt SD-anlegg, sier samstemte Vidar Nes, ITB-ansvarlig og Roger Morsund divisjonsleder for prosjektledelse hos Rambøll.

Vider Nes legger til at skal man lykkes med å få ut gevinsten av investeringen i
miljøteknologi, så må alle ITB-installasjoner prosjekteres og planlegges godt.

– I nesten 75 år har Rambøll vært tro mot sin forpliktelse til å bidra til bærekraftig utvikling
for kundene og samfunnet. Å benytte mulighetene i ny teknologi er en viktig del av dette,
legger Roger Morsund til.

– Hvor viktig er ITB/bygningsautomatisering ved oppgradering av eksisterende bygg? Spør
ITBaktuelt.

– Oppgradering av eksisterende bygg gjøres ofte for å bedre innemiljø/komfort, øke
fleksibilitet i bygget (soneinndeling både på energi og adgangskontroll) og spare energi
totalt sett. Da er ITB-installasjoner helt avgjørende for å lykkes, svarer Vidar Nes.

Morsund forteller at i Rambøll har de kompetanse på ITB både i de tekniske avdelingene og i våre prosjektlederavdelinger.

Må tilby kundene faglig kompetanse

Roger Morsund: – Den systematiske ferdigstillelsen av de Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjonene må
styrkes.

– ITB er for oss både faglig kompetanse og prosessledelse-kompetanse. De Integrerte
Tekniske Bygningsinstallasjonene må både prosjekteres, installeres, systematisk testes og
idriftsettes, og de må prøvedriftes/verifiseres slik at de ønskede effekter/ytelser oppnås. Da må vi tilby til våre kunder både faglig kompetanse på prosjektering og prosessledelse
kompetanse på systematisk testing og ferdigstilling, sier Morsund.

– Denne prosessledelsen er ITB og er faguavhengig, men samtidig fagintegrerende, følger
Nes opp og presiserer.

– Hvor tidlig i planleggingsprosessen velger selskapet dedikerte personer innen ITB/
bygningsautomatisering når det gjelder VVS, EL, sikkerhet osv?

– Helt fra starten av prosjektet om mulig. Vi oppfordrer våre kunder å inkludere ITB-
kompetanse tidlig i prosjektene. Gjennom hele forprosjekt-fasen er dette viktig kompetanse å ha med, sier Nes.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Han fortsetter med å si at Rambøll må tilby sine kunder oppdatert kompetanse så dette.

– Så for oss er det helt avgjørende for å få oppdrag at vi er med på utviklingen. Som konkret eksempel kan nevnes at på Prosjektledelse divisjonens fagdag den 26. senere denne måneden er ITB og systematisk ferdigstillelse viet eget foredrag og gruppearbeid.

– Dette jobbes det med på flere lokasjoner i hele selskapet. Utviklingen skjer raskt og må
tilpasses behovene og retningene innen teknikk i sin helhet, legger Morsund til.

– Vi må styrke ITB-kompetansen og forståelsen i bransjen. Vi arbeider nå godt med dette i
Rambøll og ser at vi også trenger å utvikle og bred ut vår kompetanse i våre fagmiljøer.
Videre så ønsker vi å bidra til at både byggherrer og entreprenører ser viktigheten av å
investere i god prosjektering og planlegging, sier han, og fortsetter:

– Den systematiske ferdigstillelsen av de Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjonene må
styrkes, her er det fortsatt for svak forståelse. Et viktig grep er at byggherrene skaffer seg
eller leier inn kompetanse på systematisk ferdigstillelse, testing og verifisering, slik at
eventuelle feil fra entreprenørene blir avdekket og reklamert på. Da må bransjeaktørene
løfte sin prestasjon.

– Vi ønsker å komme tidlig inn hos byggherrer som planlegger, å få inn vår tverrfaglige ITB-kompetanse tidlig er helt avgjørende for å lykkes med å oppnå byggets/tiltakets ambisjoner og målsettinger, sier Nes.

Og runder av med: – Vi må være med fra start til slutt og litt til. ITB er nøkkelen til teknisk
suksess for byggherrer.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner


– Vi vet at brukerne har store forventninger
til et nytt bygg