Andreas Erichsen: - Vi tilbyr ekspertise på viktige nøkkelområder. Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen

– ITB er en prosess som pågår gjennom alle prosjekterings- og byggefaser

Fokus på systemintegrasjon:

0

– ITB er en av forutsetningene for at et byggeprosjekt kommer vel i havn: at alle tekniske anlegg fungerer i henhold til byggherrens krav og forventninger ved overtakelse, uten større uforutsette kostnader eller forsinkelser. Dette sier Andreas Erichsen, seksjonsleder hos Erichsen & Horgen i Oslo.

– Bygningsautomatisering er et sårbart punkt i så måte. Det har grensesnitt mot nesten alle andre fag og disipliner, og de er veldig sårbare for andre entreprenørers forsinkelser, understreker han.

Han viser til at Erichsen & Horgen har utviklet avanserte verktøy for å avdekke og avklare alle grensesnitt og å lage et komplett, konsistent underlag til automasjonsentreprenøren.

– Når dette tas i bruk opplever vi at det blir mye mindre “overraskelser” og ekstraarbeid i sluttfasen, sier han.

Han forteller at Erichsen & Horgen har en egen seksjon som i dag teller 7 spesialister på ITB og bygningsautomatisering. Denne tror han at er Norges største samlede fagmiljø blant rådgivere på området.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

– Involver oss så tidlig som mulig

– Hvor tidlig i planleggingsprosessen velger selskapet dedikerte personer innen ITB/bygningsautomatisering når det gjelder VVS, EL, sikkerhet osv?

– ITB er en prosess som pågår gjennom alle prosjekterings- og byggefaser. Derfor anbefaler vi at en dedikert ITB-ansvarlig blir engasjert allerede ved oppstart av forprosjekt. Med hensyn til bygningsautomatisering ønsker vi også å bli involvert så tidlig som mulig, spesielt på store prosjekter.

Andreas Erichsen presiserer at selskapet skal ligge helt i front på kompetanse. Den beste læringen skjer gjennom prosjekter, mener han, og understreker at selskapet må også være i forkant på ny teknologi.

– Vi skal være et uavhengig kompetansemiljø som gjennom utvikling av talenter, teknologi og tjenester er ledende i vår bransje.

Råd om hva som er mulig og fornuftig

– Bygningsautomasjon går gjennom store forandringer for tiden, og vi skal gi byggherren gode råd om hva som er mulig og hva som er fornuftig. Det siste året har vi for eksempel opparbeidet oss betydelig kompetanse innen smarte bygg, sier han.

– Hvor viktig er ITB/bygningsautomatisering ved oppgradering av eksisterende bygg?

– Så fremt oppgraderingen berører de tekniske anleggene er det like viktig som for nybygg. Vi foretar som regel en befaring av det eksisterende automasjons- og SD-anlegget. Da ser vi dessverre ofte at dette har aldri virket slik det burde, poengterer Andreas Erichsen.

Han forteller at totalt for alle fag rådgivningsselskapet jobber med, slik som VVS, energi og miljø, er det stor kapasitet blant de 180 ansatte. Erichsen & Horgen har kontorer i Oslo, Skien, Lillehammer, Trondheim, og er i ferd med å etablere oss i Drammen. Selskapet jobber med nærmere 500 prosjekter årlig.

Erichsen & Horgen deltar aktivt i å utvikle faget og rammeverket rundt gjennom egen FoU virksomhet innen inneklima, energi og VVS.

– Vi har medarbeidere som er utpekt som RIFs eksperter, bl.a. innenfor termisk inneklima og energi, deltar i RIFs tekniske utvalg og vi deltar i komiteer som utarbeider NS (Norsk standard) og utarbeidelse og veiledninger til TEK. Dessuten har vi folk som foreleser ved universiteter og høgskoler, samt deltar ved en rekke kursarenaer og veileder bachelor og masterstudenter, sier han til slutt.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner


– Systematisk ferdigstillelse av Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner må styrkes

Vidar Nes: – Vi oppfordrer våre kunder å inkludere ITB-
kompetanse tidlig i prosjektene.