Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner på høring

Frokostmøte Oslo 18. oktober 2019

0

Standard Norge har nå en ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner, NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, ute på offentlig høring. Fredag 18. oktober inviterer vi til frokostmøte hvor forslaget til standard blir presentert og du kan få informasjon om hvordan du kan gi høringskommentarer.

Standarder bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner. Eksempler på slike standarder er NS-EN 15232 Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon, NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse, og NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner.

Siste tilskudd til samlingen av standarder for de tekniske bygningsinstallasjonene er NS 6460, som danner siste ledd i denne serien med standarder for de tekniske bygningsinstallasjonene.

Meld deg på frokostmøtet som gir muligheten til å få en kick-start vedrørende kjennskap til innholdet i standarden. Last gjerne ned høringsforslaget via vårt system «Høring på nett» (legg ved link) men det er ikke nødvendig for å ha glede av møtet. Det er gratis å laste ned fila. Det kreves kun at du er registrert som bruker.

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 025 Bygningsautomasjon som også har stått bak andre standarder for de tekniske bygningsinstallasjonene, eksempelvis for planlegging, anskaffelse, gjennomføring og prøvedrift.

Tid: 18. oktober 2019 kl. 0830-1030 (frokost fra kl. 0800)

Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo

Program
0830
Velkommen – innledning
Einar Morten Lassesen, Standard Norge

Bakgrunn og prosess med nye standarden, NS 6460
Knut Løe, Standard Norge

Standardens oppbygging, omfang og begrensninger
Arne Eggen, Integra og leder av standardiseringskomiteen

Innholdet i standarden med vekt på verdibevarende vedlikehold
Arne Eggen, Integra og leder av standardiseringskomiteen

Åpent forum – Kommentarer og spørsmål
(flere deltakere i standardiseringskomiteen vil være til stede)
1030
Avslutning
Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.