viktig
Glenn Stian Mæland, forretningsutvikler hos Carlo Gavazzi AS.

– Viktig med riktig kompetanse i et marked som er i stor endring

Fokus på systemintegrasjon

0

Viktig: – ITB-koordinering er den viktigste faktoren for at bygg skal fungere. Det bør rettes ytterligere fokus på kompetansen til ITB-koordinatorene. ITB-koordinatoren bør inn allerede på det spesifiserende ledd for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig, sier Glenn Stian Mæland produktsjef hos Carlo Gavazzi AS.

– For vår del, har vi dedikerte personer som har kompetanse innenfor fagfeltet HVAC. Vi har også prosjektering rundt det vi kan levere av utstyr og tjenester til bygningsautomatisering, sier Mæland, og legger til:

– Det er viktig med riktig kompetanse i et marked som er i så stor endring som det vi ser nå.

Han forklarer av Carlo Gavazzi ønsker å komme inn så tidlig som mulig i prosjekter.

– Dessverre, sier han, så blir vi i alt for stor grad involvert for sent. Dette kan for eksempel skje når prosjektet allerede er satt i gang og det er valgt tekniske løsninger. I slike tilfeller blir det bare å levere det som blir forespurt.

– Det ville i stedet vært mye bedre om vi kunne komme med forslag på de tekniske løsningene. Da vil det i mange tilfeller bli en bedre løsning, enn det som allerede er beskrevet eller valgt.

– Vi ønsker også ytterligere innflytelse på hva som blir beskrevet på konsulentnivå. Veldig mange “tør” ikke å gjøre egne vurderinger, så lenge konsulenten allerede har “valgt” løsningen.

– Hva er det det første dere gjør ved oppstart av nye prosjekter?

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Viktig med historikk

– Jeg tror på historikk. Vi ser på hva som er gjort tidligere, på lignende og tilsvarende prosjekter, om det har vært en fin løsning. Så lenge det blir beskrevet en løsning som i utgangspunktet er “ny” for alle involverte blir det gitt pris i henhold til kompetansen på prisgivende aktør. Med dette mener jeg at mange prosjekter blir forholdsvis høyt priset, fordi aktører må “lære” seg løsninger og systemer via markedet.

– Det er noe som heter nytt i dag er gammelt i morgen?

– Utviklingen i dette markedet går veldig fort, så det er vanskelig å følge med. Men vi holder oss løpende oppdatert på hva som finnes i markedet av løsninger, leverandører og produkter.

– Vi har mange innovative løsninger fra Produal i vårt sortiment. I tillegg til alle våre gode/stabile produkter. Det må også nevnes at vi er store på energimålere og løsninger rundt innhenting og lagring av alle typer data.

Carlo Gavazzi AS, er 100 prosent Italiensk, med datterselskap i Norge. Selskapet har de siste årene dreiet fokus fra industriautomasjon over mot bygningsautomatisering.

– Dette er noe som våre produkter nå bærer preg av. Vi har de siste årene blant annet blitt en av de største i Norge på levering av energimeter/nettanalysatorer, og har i den forbindelse gjennomført flere store prosjekter.

– Gavazzi er også agent i det norske markedet for finske HVAC-sensor fra Produal, noe som for vår del har vært suksessrikt, sier Glenn Stian Mæland til slutt.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner


– ITB er en prosess som pågår gjennom alle prosjekterings- og byggefaser

Andreas Erichsen: – Vi tilbyr ekspertise på viktige nøkkelområder. Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen