Administrerende direktør for Eaton i Norge, Jon Helsingeng

Elefanten har vokst seg ut av rommet 

Viktigheten av energistyring kan ikke understrekes nok når miljøkrav skjerpes og stadig flere bygg får solcellepaneler og elbillading.

0

Av: Jon Helsingeng, leder for energistyringsselskapet Eaton i Norge.

Eiendom står for en betydelig andel av verdens klimautslipp. Det er ingen tvil om at både eiere av eiendom og deres underleverandører har et betydelig ansvar for å gi råd om hvordan vi kan ta mer miljøvennlige valg. «Elefanten i rommet», god energistyring, spiller en sentral rolle for å redusere energikostnader og senke miljøfotavtrykket til bransjen.

God energistyring gir gevinster som lavere energikostnader, lavere klimabelastning og et større mulighetsrom fra et energiperspektiv: Eksempelvis å tilby elbillading og utnytte fornybare energikilder bedre.

Kravene er i endring
Nye krav fra leietakere påvirker hvordan nybygg oppføres. Store statlige aktører som Statsbygg og Forsvarsbygg leder an kampen om energieffektive bygg, da det stilles en rekke miljøkrav til byggene deres. I tillegg stiller offentlige leietakere krav om dokumenterte bærekraftsertifiseringer i jakten på nye lokaler. Dersom bygget er lite energieffektivt vil gårdeier altså utelukke store deler av utleiemarkedet fra sin eiendom. Mitt ønske er at flere private aktører følge etter, og stiller strengere miljøkrav til eiendom. Miljøhensyn og lavere energikostnader er to sider av samme sak når energistyringen er intelligent.

Utnytt solstrøm bedre med «smarte batterier»
Jeg erfarer at energistyring settes høyere på agendaen nå enn tidligere når nybygg reises, men nybygg utgjør kun en bitteliten del av den totale eiendomsmassen (om lag én prosent for Stor-Oslo i snitt de siste ti årene). De største gevinstene for god energistyring finner vi altså i eksisterende bygg, der mange har investert i større anlegg for solproduksjon. Dette gjelder blant annet Bislett Stadion. Idrettsarenaen har solcellepaneler som kan produsere 150.000 kilowatt timer i løpet av et år. Dette dekker om lag 15 prosent av det årlige energibehovet.

Frem til april i år hadde ikke idrettsarenaen muligheten til å lagre solstrømmen. Det betyr at stadionet betalte dyrt for energi under strømkrevende arrangementer, fordi næringsbygg belastes kraftig for å bruke mye strøm samtidig. Nå har idrettsarenaen investert i et energilagringssystem fra Eaton der solstrømmen lagres. Energilagringssystemet sørger for at energien styres på en mer hensiktsmessig måte, og batteriene er bygget opp fra gjenbrukte elbilbatterier fra Nissan Leaf – noe som er et glimrende eksempel på sirkulærøkonomi. Alle som har investert i produksjon av fornybar energi bør vurdere å investere i et energilagringssystem fordi det kan redusere energikostnader gjennom bedre styring av energien.

Bedre energistyring muliggjør el-billading
Det har vært en eventyrlig vekst i antall elektriske biler i Norge. Ifølge statistikk fra Elbilforeningen teller Norge i dag over 335.000 el- og hybridbiler. Dessverre er det stor mangel på ladepunkter, faktisk tusenvis, ifølge Elbilforeningen og NAF. Muligheten for å lade bilen representerer et betydelig konkurransefortrinn for en rekke eiendommer. Enkelte har fått høre at elbillading ikke kan muliggjøres på deres eiendom på grunn av manglende kapasitet i distribusjonsnettet. Dette er i de aller fleste tilfeller riv ruskende galt. Energilagringssystemer kan raskt og enkelt muliggjøre elbillading fordi kapasiteten utvides. Dette har sameiet Solvang og kjøpesenteret Jærhagen i Rogaland bevist. Her lades el- og hybridbiler med solstrøm som har vært mellomlagret i smarte batterier. Solproduksjon er ingen forutsetning, men et godt eksempel på hvordan samspillet mellom fornybar energi og batterier med smart styring fører til gode miljøvennlige løsninger.

Å styre energi på en intelligent måte er en forutsetning for å reise fremtidsrettede nybygg. I eksisterende bygg bør energistyring være høyt prioritert, da det både gjør bygget mer attraktivt og samtidig kan redusere driftskostnadene betraktelig. Kunnskap om energistyring representerer et betydelig konkurransefortrinn i dagens marked for rådgivende ingeniører og el-bedrifter. Ta kontakt med oss i dag om du ønsker informasjon om hvordan mer intelligent energistyring kan påvirke deg eller dine oppdragsgivere.