Uranienborg skole i Oslo. Foto: Ingenia

Har skaffet seg flere rammeavtaler på ITB-tjenester med kommuner

Rådgivningsselskapet Ingenia:

0

Ingenia har erfart at ITB er et nyttig verktøy for entreprenør, da de får en ressurs i prosjektet som bistår med de tekniske løsningene og kan fungere som entreprenørens støttespiller. Økonomisk er det også flere fordeler da prosjektledelsen får en ressurs som «snakker» de tekniske underentreprenørenes språk og ivaretar prosjektledelsens interesser, sier Sebastian Klüwer hos Ingenia.

Han påpeker at som et resultat av dette, blir det bedre kontroll på endringsmeldinger som kommer i løpet av prosjektet.

– Eksempelvis; skulle dette vært levert i henhold til kontrakt? Kan denne sendes til byggherren? Og ikke minst hvorfor har denne endringen oppstått, og kan vi løse dette på en alternativ måte? Kommenterer han i form av spørsmål.

– Når det kommer til sluttfasen ser vi nytten igjen med å ha en ITB-ansvarlig da dette er en ressurs som kan kjøre sluttfasen med de teknisk utøvende og påse at anlegget fungerer som tenkt.

– Følg standarden NS6450

Klüwer understreker at Ingenia pleier å anbefale sine kunder å følge standarden NS6450 i sluttfasen, da denne detaljert spesifiserer alle trinnene frem mot overlevering.

– Her er ITB meget delaktig og sørger for at alle faser gjennomføres etter hensikt og bygget blir overlevert kunden med minimalt gjenstående punkter, sier han.

Ingenia gjennomfører nå flere prosjekter for kommuner på Østlandet.

Et av disse er Askeveien barnehage i Oslo hvor Ingenia bistår totalentreprenøren NP Bygg AS med en ITB-ansvarlig for hele prosjektet, fra forprosjekt til ferdig bygget.

– Dette er også et Breeam Very Good-prosjekt hvor vi er ansvarlig for å utføre sluttfasen i henhold til Man 04, IT-tester, fullskalatester etc.

Man 04 er et BREEAM-poeng som omhandler sluttfasen og scores ved å gjennomføre en detaljert sluttfase i henhold til blant annet NS6450, forklarer Klüwer.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Mange kommunale bygg på Østlandet

– En annen kommune vi jobber i er Nittedal, ved ungdomsskolen der hvor vi bistår totalentreprenøren Backe Romerike med ITB-tjenester. Vi bistår prosjektet tatt under byggeperioden og med flere befaringer i løpet av måneden. Prosjektet er et Breeam Excellent og planlegges som en av Norges mest miljøvennlige skoler. Vi er ansvarlige for å planlegge og gjennomføre alle IT-tester, fullskalatester etc., forteller Klüwer.

– Vi bistår også totalentreprenør GAS ved bygging av Jarenga barnehage på Jar, med en ITB-ansvarlig for hele samspillsfasen til ferdig bygget. Her er vi også ansvarlig for hele sluttfasen slikt som fortalt for de to andre. På dette prosjektet levere også Ingenia RIVA, RIBfy og RIV vent, sier han.

– Utover dette har vi levert ITB-tjenester til Undervisningsbygg Oslo KF og holder i disse dager på med å ferdigstille Uranienborgskole.

Sebastian Klüwer hos Ingenia. Foto: Ingenia

– Ingenia har rammeavtaler med kommunene Ringerike og Vestby. Hvor viktig er det at kommuner gis ITB-rådgivning? Har kommuner generelt liten kompetanse på ITB? Hvor omfattende er rammeavtalene med Ringerike og Vestby?

– Generelt er det viktig at kommuner innhenter teknisk ekspertise slik at når prosjekter skal gjennomføres har byggherren de rette ressursene å lene seg på. Det er også viktig å ha en kompetanse i prosjektet som sikrer byggherrens tekniske interesser, understreker Sebastian Klüwer.

– Kravspesifikasjon må gjennomgås nøye

Han sier at det foreligger ofte en teknisk kravspesifikasjon som er viktig at entreprenøren følger. Men her er det viktig at denne gjennomgås nøye og at ITB-ansvarlig bistår byggherren igjennom hele prosessen for å se at denne faktisk blir fulgt.

– ITB-rollen er også viktig for å sikre økonomien til byggherren i prosjektene ved å gjennomgå endringsmeldinger, gjerne av tekniske art, opp mot hva som faktisk skal leveres i henhold til kontrakt. ITB-rollen vil også følge entreprenørens ITB-kontakt tett igjennom hele prosessen for å sikre at de aktuelle norske standarder blir fulgt, spesielt opp mot sluttfasen.

– Det er her man skal stille spørsmålene om bygget er mekanisk ferdig til tiden, er integrasjonstester (IT-tester) gjennomført, blir fullskalatest gjennomført korrekt? Etc.

– For Ringerike kommune har vi en avtale på automatisering. Denne avtalen er i oppstartsfasen og ikke ledet til noen konkrete jobber enda. Vi ser uansett stort potensiale her ved å bistå kommunen med fagressurser innen automasjon.

– I Vestby vant vi akkurat en minikonkurranse som byggherres ITB byggeleder for Vestby kulturhus. Dette er et veldig spennende prosjekt som først skal igjennom en samspillsfase for å avklare eksakt omfang av hele leveranse. Dette prosjektet strekker seg ut i 2021 så her er vi spente på å komme i gang.

– Ingenia har gjennomført interne kurs om automasjon. Hvilken betydning for Ingenia har dette løftet.

– Vi har gjennomført kurs internt for å løfte kompetansen og med mål slik at personell skal bli sertifisert som automasjonsrådgivere. Dette var veldig vellykket og vi ser allerede nå at kompetansen og interessen i firmaet har økt. Vi skal gjøre en ny intern runde igjen nå i høst og målet er at enda flere skal bli sertifisert og interessen rundt faget skal vokse i firmaet. Ved å gjennomføre dette kurset har flere sett hva det innebærer å faktisk tenke nøye igjennom automasjon og ITB i prosjekter.

– Dette er primært et kurs for å løfte kompetansen i firmaet og ikke for eksterne per nå, men det har blitt diskutert om vi skal tilby dette til andre.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Fagbrev som elektriker har ført ham inn i den kompliserte ITB-verden

fagbrev
Sebastian Klüwer: – Vi har observert et økende fokus på dette markedsområdet ITB.