Mats Björs, administrerende direktør hos Swedisol.

– Mer energieffektive bygninger krever skjerpede regler

Sveriges mål er å halvere energibruken i bygninger til 2050, sammenlignet med 2005. Men for å nå målet må vi begynne med å minimere varmebehovet ved å avhjelpe klimaskallet, det vil si tilleggsisolere grunn, tak og vegger. Det sier bransjeorganisasjonen Swedisol.

0

Det er Plan- og bygningsetatens byggregler som gjelder, mens kommunene skal kontrollere at reglene følges.

– Problemet er at kravene er altfor lave. De følges ikke, og kommunene mangler tilsyn. Bare 30 prosent av alle nybygde boligblokker lever opp til kravene. Det er bemerkelsesverdig. Dessuten finnes det ingen sanksjonsmuligheter, forteller Mats Björs, administrerende direktør hos Swedisol, bransjeforeningen for Sveriges ledende mineralullforetak.

Tar for lang tid

Det foreligger et forslag om at Plan- og bygningsetaten skal ta over tillsynsansvaret. Det finnes også et initiativ fra SVEBY som har skapt et system for bedre kontroll av forventet og faktisk energibruk. Systemet er godkjent av flere større byggefirma og interesseorganisasjoner.

– Men det tar for lang tid. Disse problemene har vært her lenge. Vi burde ha en standard som ligger nærmere kravene for passivhus. Det skulle ikke innebære noen større merkostnad i forhold til den reduserte energibruken og økte komforten det vill gi, konstaterer Mats Björs i en pressemelding.

Strengere krav i Danmark

Situasjonen er omtrent den same i Norge og Finland når det gjelder boligblokker. I Danmark er kravene strengere, men der har de et annet klima.

– Når det gjelder energieffektive bygninger, har vi langt igjen I Sverige. I Danmark synes de vi slurver og har for lave energipriser. Høyere energipriser og at varme og varmtvann ikke inkluderes i leien, kan redusere bruken betydelig, avslutter Mats Björs.

SVEBY står for «Standardisere og verifisere enerigytelse i bygninger» og er et bransjeoverskridende program som utvikler hjelpemidler for overenskomster om energibruk.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner på høring