To av SROs lærlinger. Fra venstre Elias Gundersen og Øystein Nikolai Halvorsen.

– Byggherren må knytte til seg kompetansepartner med praktisk erfaring

Bestilling blir fort en bingokonkurranse

0

– Man lærer ikke faget vårt ved kun å gå på kurs. Læring foregår når man arbeider med prosjekter sammen med erfarne medarbeidere.  SRO har til enhver tid 4-5 lærlinger.  At det utdanningsløpet vi tilbyr disse er en suksess, vises gjennom en strykprosent på fagprøven som er 0 prosent, mot rundt 70 prosent for bransjen for øvrig, sier daglig leder i SRO, Ståle Syversen.

Han legger til at selskapet benytter den samme opplæringsstrategien på alle nye medarbeidere.  I tillegg til den interne opplæringsstrategien, sendes ansatte med ujevne mellomrom på eksterne kurs i Norsk Standard, programmering, IKT m.m.

SRO er en uavhengig entreprenør med kjernevirksomhet innen bygningsautomatisering.  Sammen med søsterselskapet SRO PROSYS tilbyr de totaltekniske automatiseringsløsninger for bygg.

– Hvor viktig er ITB/bygningsautomatisering i prosjekteringen av dagens nybygg.

– Hvis man sammenligner automatisering med kroppen vår, kan man si at det handler om å levere et velfungerende nervesystem knyttet opp i en intelligent hjerne som skal fungere godt over tid, kommenterer han.

Og han påpeker at automatisering representerer en svært beskjeden kostnad når bygget bygges.

– En god automatiseringsløsning er helt avgjørende for kostnadseffektiv drift i hele byggets levetid.  Det handler ikke bare om å redusere forbruk av energi, men også redusere alle driftskostnader og øke komforten for leietakere og andre brukere.

Konkurranse: Bingo!

Ståle Syversen brenner for at denne delen av byggebransjen skal ha like konkurransevilkår.  Slik det er i dag, er det ren bingo når konkurranser avgjøres, mener han.  Dette gjelder spesielt offentlige konkurranser.

– Dette skyldes, etter vår mening, manglende kompetanse hos byggherrer, men også hos rådgivere som utarbeider konkurransegrunnlaget og de som gjør evalueringene. Siste skrekkeksempel på hvor galt det kan bære av sted er en konkurranse om nytt toppsystem i Skedsmo kommune, påpeker han.

Han forklarer at denne konkurransen i all hovedsak gikk ut på å levere ingeniørtjenester, det vil si timer, i forbindelse med etablering av et nytt toppsystem for hele kommunen.

– Når prisen fra fire anerkjente selskaper fra vår bransje varierer mellom ytterpunktene fem millioner kroner til 27 millioner for de samme ytelsene, behøver man ikke være et geni for å forstå at minst to av aktørene har misforstått oppgaven.

– Det selskapet som vant konkurransen kommer trolig til å tape penger de neste årene.  Man må kunne stille spørsmål ved om konkurransegrunnlaget og konkurranseprosessen var god nok i slike tilfeller.

Syversen understreker at SRO ikke deltok i denne konkurransen fordi vi så at beskrivelsen, etter vår mening, var svært mangelfull og at dette dermed kom til å bli det han kaller en «bingokonkurranse».

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

SROs skyløsninger siden 2008

SROs kjernevirksomhet er bygningsautomatisering. I tillegg til de tradisjonelle avdelingene med service, prosjekt og salg vil Syversen påstå at selskapet har en høykompetent utviklingsavdeling som arbeider med utvikling av fremtidens systemer.  Han nevner API, IoT, maskinlæring, stordataanalyse, interaktive skyløsninger m.fl.

– Vi har siden oppstarten i 2008 tilbudt skyløsninger for SD-anlegg (SRO CLOUD).  Dette er en svært kostnadseffektiv løsning, som sikrer at byggherre har et moderne SD-anlegg også om 10 år.  Kontinuerlig oppdatering og oppgradering gjøres årlig innenfor rammen av en årspremie som ikke er særlig større enn det man betaler privat for en alarm i en enebolig.  Skytjenesten gir også utvidede muligheter for driftsstøtte, lagring av historiske data og sanntids energioppfølging.  SRO drifter i dag Nord-Europas største SD-anlegg med flere tusen tilknyttede bygg spredd ut over hele Norge.

Syversen, som de fleste andre i bransjen, er opptatt av at jo tidligere i prosessen de involveres jo bedre blir prosjektets grensesnitt ivaretatt.

– Vi er med på en del store prosjekter innen helse og omsorg hvor vi deltar sammen med hovedentreprenørene i utviklingsfasen av prosjektene.  Dette er en svært effektiv måte å redusere senere utfordringer med tekniske- og praktiske grensesnitt, men også en god måte å avstemme ønsket grad av automatisering med byggherre.

Byggherren må velge rett kompetansepartner

–  Jeg tenker at konsulentene og byggherrene må knytte til seg en kompetansepartner med praktisk erfaring, snarere enn en kursholder som foreleser om kommende trender.  Det er alt for lite fokus på de som skal drifte bygget etter overlevering.  Det er der pengene renner ut hvis man starter feil.  Innovasjoner skal, etter vår mening, brukes til å dekke et behov og ikke til å treffe en potensiell kommende trend.

– Hvor viktig er ITB/bygningsautomatisering ved oppgradering av eksisterende bygg?

– Dette spørsmålet skulle det ikke være nødvendig å besvare. Det er helt åpenbart at man må installere et godt automatiseringssystem ved en oppgradering. Ved å kombinere trådbundet- med trådløs teknologi kan man benytte eksisterende kablingsstruktur og allikevel heve automatiseringsgraden opp til dagens nivå.  Dette er kostnadseffektivt og reduserer tiden det tar å oppgradere et bygg.

Til slutt forteller Ståle Syversen at SRO planlegger for nasjonal vekst og vil i løpet av kort tid etablere seg i de største byene i Norge.

– Vi tar stadig frem nye løsninger som reduserer risiko ved prosjektgjennomføring og som reduserer driftskostnader for byggherrene.  Vi skifter ut bilparken vår til elbiler i tillegg til at vi forsøker å redusere alle typer reiser. Det meste kan i dag løses via web, ved hjelp av for eksempel en lokal elektriker, alternativt byggherrens egne ansatte uten behov for å reise til anlegget. SRO Gruppen skal være en kompetansepartner på bygningsautomatisering. Vi skal styrke vår kjernevirksomhet og kompetanse innen dette fagfeltet fremover, kompletterer Syversen.

Siden oppstarten i 2008 har selskapet hatt lønnsom vekst.  SRO Gruppen har i underkant av 40 ansatte og kommer til å omsette for mer enn 100 millioner kroner i 2020.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Høstens ITB Brukerforum
– datoer er på plass i fem byer

brukerforum
Fystikktorget er møteplass for ITB Brukerforum i Oslo i november.