– Vi er meget fornøyd med at vi har turt å være så langt fremme med bruken av teknologi, sier prosjektsjef Ida Stokkan. Foto: Siri Nordberg.

​Månedens prosjekt september 2019: Lysgården

BREEAM-NOR-nivå «Excellent»

0

Lysgården har blitt beskrevet som «Nord-Europas mest moderne kontorbygg» og «kontorbyggenes Tesla». Månedens prosjekt for september svarer ut flere av Bygg21s kvalitetprinsipper på en god måte.

– Vi er mest stolte av den WOW-effekten du får når du kommer inn i selve Lysgården – den gir nesten en katedralfølelse, sier prosjektsjef i R. Kjeldsberg AS Ida Stokkan i en pressemelding.

Kanskje er det først og fremst de fremoverlente tekniske løsningene som gjør bygget fortjent til betegnelsen «Nord-Europas mest moderne kontorbygg». Moderne teknologi brukes for å spare energi i bygget.

Dessuten er bygget bryterløst. Adgangskontroll, lys, temperatur og møterombooking er blant funksjonene brukerne styrer selv gjennom egen app.

– Vi er meget fornøyd med at vi har turt å være så langt fremme med bruken av teknologi, som vi håper og tror vil gi oss mye input i planleggingen av nye bygg på Sluppen og vil gjøre hverdagen enklere for våre leietakere, sier Stokkan.

Lysgården har flere kvaliteter som kjennetegner gode bygg.

Et bygg tilpasset brukeren
Stokkan løfter også frem arealoptimale løsninger for alle leietakerne som en av kvalitetene de er mest stolte av i Lysgården.

De smarte tekniske løsningene, for eksempel informasjon om bruksmønster, bidrar til å optimalisere både arealbruk og redusere driftsutgifter i Lysgården.

I tillegg har hver kontoretasje muligheter for varierte løsninger tilpasset ulike behov. Fra hovedtrappen kan man nå ut til alle byggets deler, enten fritt gjennom åpent kontorlandskap eller skjermet som korridorer avhengig av behov.

Smart arealutnyttelse og lave driftsutgifter, er viktige kvaliteter i gode bygg ifølge Bygg 21s kvalitetsprinsipper.

Passivhus med lave klimagassutslipp
Ifølge kvalitetprinsippene er gode bygg og områder bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp, og byggene utnytter energien godt.

Lysgården er et passivhus, med BREEAM-NOR-nivå «Excellent». Det meste av de totalt 5.000 kubikkmeter betong som er benyttet er lavkarbonbetong. Det er også mye bruk av glass og tre utvendig og innvending. På taket er det solcellepark.

Her styres oppvarming, ventilasjon, lys, renhold og søppeltransport slik at det bare dekker det faktiske behovet. Dermed kan bygget oppnå 20-30 prosent reduksjon i CO2-utslippene knyttet til daglig drift, ifølge Veidekke.

Slipper dagslyset til
Kvalitetsprinsippene sier også at gode bygg gir gode lysforhold og utsyn, og har god luftkvalitet. Lysgårdens yttervegger har mye vindu og lys, og siden bygget har installert solskjerming i glasset beholdes utsynet selv på solfylte dager.

Arkitekt Kjell Bertelsen fra HUS Arkitekter AS forteller til Bygg.no at eksponert betong er valgt i vegger og himlinger, for å gi jevn temperatur gjennom døgnet og et godt inneklima.

Urbant bygg med «torgplass»
Kvalitetsprinsippene sier også at gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser.

Et åpent areal i midten av første etasje strekker seg gjennom alle etasjene. Arealet har felles kantine og møterom, og skal være et viktig samlingspunkt. Hovedtrappen ligger sentralt i bygget, og innbyr til kontakt og bevegelse.

I tillegg har man vært opptatt av gode uterom, også som en viktig del av den videre planleggingen for Sluppen-området. Utbyggingen skal skje uten at det bygges ned matjord eller kommer i konflikt med verneverdige bygg, og Sluppen er et trafikknutepunkt, skriver Bygg.no.

Fakta:
12 000m2 BTA, næringsbygg

Sted: Sluppen, Trondheim

Prosjekttype: Totalentreprise

Kontraktssum generalenteprisen eks. mva.: 255 millioner

Byggherre: Sluppenvegen 19 AS (R. Kjeldsberg + Veidekke Eiendom)

Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør

ARK: HUS Arkitekter

LARK: Selberg arkitekter

Ingeniører: RIB, RiByFy og Energi: Norconsult l RIG: Multiconsult l RIM, RIVA og BREEAM AP: Rambøll RIE, RIV, RIBR, ITB-koordinator og RIAku: Sweco