Fra venstre: Arne Hammersland, Kim Johannessen, Erlend Haugland Næs, Arne Devold, Anders Espeseth, Michael Engebretsen.

Fra å være noe man «må ha med» til noe man «vil ha med»

Norconsult om bygningsautomatisering

0

– Vi ser at kundene våre i større og større grad etterspør komplekse automasjonsløsninger. Bygningsautomatisering har gått fra å være noe man «må ha med» til noe man «vil ha med». Dette understreker at ITB/bygningsautomatisering er helt essensielt i prosjekteringen av dagens nybygg, sier Erlend Haugland Næs, avdelingsleder for Energi og smartteknologi hos Norconsult

Han sier at Norconsult opplever at VAV-løsninger, grid-oppdeling og smartbyggteknologi setter høyere krav til velprosjekterte løsninger, og dette øker kompleksiteten i grensesnittene mellom ulike systemer og aktører.

– For vår del setter vi inn en ITB-koordinatorer tidlig i prosjektet, og dermed håndterer vi disse grensesnittene fra et tidlig tidspunkt. Da sikrer vi at det ved overlevering er velfungerende systemer til avtalt pris, sier han.

Haugland Næs tilkjennegir at å ha gode samspill mellom de tekniske systemene, så sørger man for lavt energibruk, godt inneklima og god sikkerhet.

– Ved å ha med en god ITB-koordinator på laget, er det en vinn-vinn-situasjon for alle, erklærer han.

Oppgradering av eksisterende bygg

– Ved oppgradering av eksisterende bygg, hvor viktig er ITB/ bygningsautomatisering da?

– Her gjelder mye av det samme som for nybygg. I tillegg vil det ofte være grensesnitt mellom eksisterende anlegg som skal beholdes, og de nye anleggene. Dette stiller høye krav til god koordinering og kartlegging, samt kunnskaper om både gjeldene og eldre teknologi, fastslår Haugland Næs.

Og han legger til at med tanke på energiforbruk ser man at det er mye å spare på oppgraderinger i eksisterende bygg dersom kompetanse på ITB og bygningsautomatisering involveres i større grad.

Han forteller at Norconsult har ITB-kompetanse på regionskontorer rundt om i hele landet.

– Og vi har nylig opprettet en ny avdeling Energi og Smartteknologi ved hovedkontoret i Sandvika, røper han, og forklarer at avdelingen har en egen dedikert gruppe for automasjon, ITB og smartteknologi.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Økende satsing på ITB og automasjon

– Dette synliggjør vår økende satsing på ITB og automasjon, samtidig som vi i enda større grad får koordinert ITB-kompetansen i hele selskapet fra ett sted.

Han mener at tid for å velge dedikerte personer innen ITB/bygningsautomatisering påvirkes av type oppdrag. Siden Norconsult som tverrfaglig rådgiver leverer fagspesifikke tjenester inn i prosjekter, og ulike prosjektfaser, er dette avhengig av forespørsel fra oppdragsgiver.

– Vi forsøker alltid å komme tidligst mulig inn med dedikerte ITB-ressurser ut fra forutsetningene i forespørselen, sier han.

IoT, smarte bygg og IT

– Hvor aktive er selskapet med oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet i forhold til ITB/ bygningsautomatisering.

– Med inntoget av IoT, smartbygg og IT-bransjen inn i bygningsautomatisering er det viktigere enn noen gang å være oppdatert på fagkunnskap om automasjonsløsninger. Vi har nylig hatt ansatte på IoT-workshop for å få on-hands erfaring, og tidligere i år var vi tilstede ved Smart Building Conference i Amsterdam. I tillegg til dette har vi stadig ansatte som deltar på kurs blant annet i regi av Standard Norge, senest på ITB-kurs i slutten av august. Vi har sett at dette øker kvaliteten på tjenestene til våre kunder, samtidig som det motiverer våre ansatte og sørger for at vi ligger i front.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med over 3 800 medarbeidere og over 100 kontorer, der hovedandelen ligger i Norge.

– Våre kollegaer er også våre eiere, noe som sørger for en unik bedriftskultur. Vår forretningsidé er å sikre optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivertjenester, og vi ser at våre gode ITB-koordinatorer i aller høyeste grad sørger for dette.

– Vi skal vokse og øke ITB-kapasiteten vår i takt med markedets etterspørsel. Vår visjon er at det første våre kunder skal tenke på når de trenger rådgiving innenfor ITB eller automasjon er Norconsult, og at vi leverer den kvaliteten og kompetansen som kreves for denne type arbeid, bedyrer Erlend Haugland Næs til slutt.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Morten fra Norconsult med hederlig omtale i internasjonal ingeniørkonkurranse

Morten Høigaard fra Norconsult fikk nylig hederlig omtale i en internasjonal ingeniørkonkurranse. Foto: Norconsult