Schneider Electric framskynder fristen for karbonnøytralitet

I forbindelse med den pågående Climate Week i New York presenterer Schneider Electric tre nye tiltak for å oppnå selskapets mål om karbonnøytralitet. Blant annet kutter selskapet tidsplanen for å nå CO2-målet med fem år – fra 2030 til 2025.

0

I forbindelse med den pågående Climate Week i New York presenterer
Schneider Electric tre nye tiltak for å oppnå selskapets mål om
karbonnøytralitet. Blant annet kutter selskapet tidsplanen for å nå
CO2-målet med fem år – fra 2030 til 2025.

Under Climate Week NYC 2019, som avholdes 23. til 29. september, kunngjorde Schneider Electric at de vil forsterke sitt arbeid mot karbonnøytralitet. Arbeidet vil være basert på tre ulike tiltak: Fremskynde målet om å bli karbonnøytral med fem år fra
2030 til 2025, oppnå netto nullutslipp innen 2030 og netto nulldistribusjonskjede innen 2050. Tiltakene forventes å bidra til FNs klimapanels (IPCC) 1,5-gradersmål og Schneider Electric oppfordrer også andre selskaper til å redusere utslippene ved å tilby løsninger
og tjenester som effektiviserer driften.

– Klimaendringene er den største trusselen mot samfunnet vårt. Vi må samarbeide for å redusere CO2-utslippene og stoppe temperaturøkningen. I Schneider Electric er engasjementet for karbonnøytralitet integrert i våre forretningsavgjørelser og ledelse, men vi må gjøre mer og gjøre det raskere. Ikke bare øker vi farten på vårt eget arbeid med karbonnøytralitet og fremskynder planen vår, vi oppfordrer også andre til å gjøre dristige tiltak for å redusere CO2-utslipp og etablere mer bærekraftig forretningspraksis som bidrar til å lede veien mot en verden uten CO2-utslipp, sier Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO i Schneider Electric i en pressemelding.

I sitt arbeid med karbonnøytralitet har Schneider Electric satt i verk en rekke sikkerhetstiltak for å minimere risikoen for negativ innvirkning på lokalsamfunn. Selskapets Access to Energy [1]-program vil gi strøm til 80 millioner mennesker innen 2030 og utdanne over en million mennesker i utviklingsland innen 2025.

Selskapet har også to investeringer som er rettet mot å støtte inkluderende startups som bidrar til SDG7 (ren og rimelig energi) gjennom aksjeinvesteringer. De forventede resultatene av denne innsatsen er å øke antall husholdninger og små og mellomstore bedrifter som er koblet til strømnettet i mer avsidesliggende områder (Afrika, India og
Sørøst-Asia) og redusere antall husstander som har energimangel i Europa.

– Tilgang til energi er en grunnleggende menneskerettighet, men det å være bevisst på miljøeffektene som energibruk fører til er også avgjørende. Vi må sikre at land og lokalsamfunn der det er lite energi har tilgang til energi og gir forutsetninger for bærekraftig utvikling, sier Tricoire.

Samarbeider om karbonnøytralitet

De siste 15 årene har Schneider Electric forpliktet seg til å redusere CO2-utslippene for både seg selv og sine kunder gjennom innovative og strategiske løsninger. Resultatet av dette arbeidet har gjort det mulig å framskyve selskapets mål om å bli karbonnøytral, fra 2030 til 2025, samt å jobbe for en netto distribusjonskjede innen 2050.

– Å bli karbonnøytral i hele verdikjeden er en utfordring som krever at selskaper utvikler nye metoder og styrker samarbeid med leverandører, partnere og kunder. Klimaendringer kan bare overvinnes gjennom innovasjon og samarbeid, og Schneider Electric vil fortsette å lede an med produkter og tjenester som vil utgjøre en forskjell og bidra til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling, sier Gilles Vermot Desroches, Sustainability Chief Officer i Schneider Electric.

Schneider Electric har også valgt å bli med i FNs initiativ Business Ambition for 1.5 ° C [2] for å ytterligere styrke sitt bidrag til FNs bærekraftsmål nr. 17 (Implementation and Partnership) samt Global Compact LEAD Group [3].