automatiseringsbransjen
Karoline Nystrøm holder ofte foredrag i ulike forsamlinger. Bildet er fra Sustainable Future Forum på BI i september.

– Automatiseringsbransjen sitter på gull

Klar tale fra Karoline Nystrøm:

0

Integras strategimøte i september satte søkelyset på elektrifisering og digitalisering, hvor også nye muligheter i et marked i endring fikk oppmerksomhet. Blant annet snakket Karoline Nystrøm fra Schneider Electric om hvordan automatiseringsbransjen kan posisjonere seg i en bærekraftig og digital utvikling.

– Jeg ble bedt om å utfordre styret i Integra, og også inspirere, sier Karoline Nystrøm til ITBaktuelt. Og understreker at det er nettopp automatiseringsbransjen som sitter på gullet, slik hun også fremholdt det klart i sitt innlegg på konferansen.

Når hun snakker om at bransjen sitter på gullet, så er det ut fra to perspektiver; ekstremt mye teknologisk bevegelse innen både maskinvare og programvare. Det er dette som virkelig setter energieffektivisering på agendaen og som bidrar direkte til å redusere klimautfordringene.

– Denne bransjen har fantastiske muligheter fremover til å både bidra til å drive grønn utvikling og tjene penger, anfører hun.

Karoline Nystrøm mener at alle som får jobbe i bransjen er privilegerte, fordi bransjen har mange spennende og vellykkede selskaper. Alle har den luksusen at de deltar i utfordringene innenfor både maskinvare og programvare.

–  Selskaper i vår bransje må derfor våge å utfordre seg selv, og skaffe seg ny kunnskap dag for dag. Dette er ikke noe nytt i arbeidslivet, men nå skjer endringer og fornyelser i et hittil uprøvd tempo, stadig raskere og raskere.

–  Læring er det viktigste fremover, og å lære fort, bemerker hun.

Mangfold er lønnsomt!

Til forsamlingen under Integras strategimøte påpekte hun at man skulle slippe mangfoldet til, og at mangfold uten tvil er lønnsomt for enhver bransje og ethvert selskap.

– Uten mangfold, forblir man høyst tradisjonell og lite innovativ, sier hun.

–  Fra mitt perspektiv har mangfold mange dimensjoner. Det handler ikke bare om kjønn, men om erfaring, alder, måten hver og en tenker på, variasjoner i kompetanse, tenkesett osv. Og det betyr at om man satser kun på ungdom, da blir et ikke mangfold, presiserer hun.

–  Ut fra dette må et selskap gjøre seg attraktivt for alle slags mennesker. Mangfold er nemlig innovasjon.

–  Folk i denne bransjen opplever at det skjer noe, nye konkurrenter dukker opp og det er spennende å jobbe her. Og dette er en bransje som vil få en ny karakter fremover, og da vil vi tiltrekke oss nye folk.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Duppeditter er ok, men energieffektivitet er mye bredere

Hun erkjenner at noen er interessert i detaljer for de tekniske løsningenes skyld, ofte kalt duppeditter, og at disse må med. Men når man snakker om energieffektivitet er dette mye bredere. Energieffektivitet inneholder et budskap, blant annet å få ned C02-utslippet, noe som er av stor samfunnsverdi. Da treffer man andre hovedgrupper av mennesker som jobber i denne bransjen. Men dette er utfordrende, fordi bransjen har vært veldig teknisk orientert.

–  Sånn sett er utviklingen i automatiseringsbransjen positiv for hele samfunnsutviklingen.

– Du sa også at yngre mennesker i dag er mer opptatt av å jobbe i grønne selskaper enn i selskaper med høye lønninger.

automatiseringsbransjen
Tidligere var grønn utvikling veldedighetsdrevet, nå er det business, mener Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric.

–  Ja, noe spissformulert sagt. Det jeg mener er at yngre generasjoner ser oftere mot selskaper som gjør mye samfunnsnyttig, blant annet jobber med grønn teknologi, mer enn å jobbe for høye lønninger fordi selskapene tjener store penger.

–  Vi merker dette også her i Schneider Electric, at dette er viktigere og viktigere for unge når vi rekrutterer.

Hun sier at grønn teknologi er kraftig økende innen næringsvirksomhet. Tidligere var denne tankegangen mer veldedighetsdrevet. Nå er det lønnsomhet i grønn utvikling, og dermed drives dette fremover av markedskreftene.

–  Det er et incitament for at selskaper vil jobbe med å få opp energieffektiviteten i bygg – og få ned driftskostnadene. Nå har vi teknologi som kan tilbakebetale investeringene på få år.

Går mer og mer over mot programvare

Nystrøm viser til at Schneider Electric er et selskap som nå går mer fra maskinvare til programvare, hvor EcoStruxure er verdensledende på IoT – Internet of Things. Dette handler om å redusere energibruken i verden ved at maskiner lærer seg brukernes adferdsmønster og vaner, og dermed automatisk justerer etter brukernes ønsker og behov. Blant annet sette opp riktig oksygenmengde og rett temperatur i et rom.

–  Alt dette er med på å redusere energiforbruket automatisk, en jobb som tidligere enten ikke ble gjort eller man brukte mye tid og ressurser på å lage komplekse Execel-modeller.

–  Nå har du vær administrerende direktør for Schneider Electric i snart ¾ år. Og du trives her?

–  Jeg trives utrolig bra i jobben!  Det å få jobbe med så mange bra folk i en bransje som har enorme muligheter fremover er utrolig kult! Det å også få lov til å lede et selskap med et så sterkt grønt DNA gjør hverdagen utrolig meningsfylt, sier Karoline Nystrøm til slutt.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Schneider Electric leverer teknologi til morgendagens barne- og ungdomssykehus

Fra venstre: Bjørn Blomvik, prosjektleder KF01 Tele og IT, Helse Bergen HF, Kristian Brandseth, prosjektleder for prosjektet BUS2, Helse Bergen HF, Dag Otterstad, VP Digital Energy, Schneider Electric, Øystein Nilsen, prosjektleder komplett leveranse K501, Schneider Electric. Foto: Helse Bergen