Tidenes Trondheims-satsing for Statsbygg

Byggherre for tre prosjekter

0

Ocean Space Centre og NTNU campussamling er blant prosjektene som får bevilginger i regjeringens forslag til statsbudsjett.

I statsbudsjettet, som ble lagt fram i dag, foreslår regjeringen å bevilge 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Centre og 40 millioner til forprosjektering av NTNU-campussamling.

– Dette er prosjekter som ikke bare vil være viktige i Trondheim, men som vil ha stor nasjonal betydning. Nå ser vi frem til å jobbe videre med prosjektene og konkretisere dem ytterligere, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Et nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU er blant de brukerfinansierte byggeprosjektene som får grønt lys i statsbudsjettforslaget. Dermed har tre Statsbygg-prosjekter innenfor en liten radius i Trondheim fått gode nyheter i dag.

Byggherre for tre prosjekter
På Gløshaugen leder Statsbygg prosjektet som skal samle NTNUs fakulteter på ett sted. I 2019 har Statsbygg som byggherre videreutviklet byggeprosjektet sammen med NTNU, som er forvalter og bruker.

Forprosjektfasen for NTNU Campussamling starter etter planen opp i 2020. I forprosjektet skal det utvikles en helhetlig plan for bygninger og uteområder parallelt med reguleringsplanarbeid.

For Ocean Space Centre leverte Statsbygg i juni en rapport som beskriver de overordnede rammene for prosjektet (OFP-rapport) til Nærings- og fiskeridepartementet. I tiden etter dette har Statsbygg på oppdrag fra departementet arbeidet med planlegging av forprosjektfasen.

Planleggingsarbeidet er særlig knyttet til strategier for kontrakter og gjennomføring. Arbeidet med forprosjektet starter etter planen januar 2020.

Nybygget i Elgsetergate skal kunne huse 2000 studenter og 200 ansatte innenfor helse- og sosialfagene ved NTNU. Bygget skal også gi studentsamskipnaden i Trondheim nye idrettslokaler.

Med Statsbygg som byggherre finansieres prosjektet gjennom husleieavtaler mellom Statsbygg og de to partene. NTNUs andel av nybygget er beregnet til å koste 508 millioner kroner, og studentsamskipnadens del 228 millioner kroner.

Etter planen skal studenter og ansatte kunne ta bygget i bruk til forskning og undervisningsformål allerede ved årsskiftet 2021-2022.