Diskusjoner med noen av Multiconsults eksperter om de viktige utfordringene kraftsektoren i Zanzibar står overfor.

Fra Zanzibar til Norge for å lære om fornybar energi

Nordic-African Business Summit: fokus på afrikanske markeder

0

Departementsråd Ali Khalil Hassan Mirza og direktør for Energi og naturressurser Mohammed Abdulla Mohammed holdt et møte med Multiconsults konsernsjef Grethe Bergly på Multiconsults kontorer i Oslo.

– Det er med stor glede vi ønsker denne viktige delegasjonen velkommen. Multiconsult har jobbet med fornybar energi i Zanzibar i over 20 år, og vi er stolte av å kunne bidra til utbygging av ren, fornybar energi i Zanzibar og Øst-Afrikaregionen, sier Bergly i en pressemelding.

Diskuterte muligheter med næringsliv og kommune
Under sitt Norgesbesøk møtte delegasjonen NVE-direktør Kjetil Lund og representanter for Hafslund og Oslo kommune, for å diskutere energirelaterte spørsmål, som det norske kraftmarkedet og reguleringsmyndighetens rolle. De hadde også møter med Utenriksdepartementet og Norad, for å snakke om de siste fremskrittene i energisektoren i Zanzibar.

8. oktober deltok de to delegatene på «Nordic-African Business Summit», Nordens største næringslivskonferanse med fokus på afrikanske markeder, der Mirza blant annet deltok i en rundbordssamtale om energisektoren i Afrika.

– Vi er meget takknemlige for den store støtten vi har fått fra den svenske regjeringen og Multiconsult, i forbindelse med utbyggingen av morgendagens bærekraftige energisektor, sier Mirza.

Kun halvparten har elektrisitet
I tillegg fant delegasjonen tid til diskusjoner med flere av Multiconsults eksperter om de viktige utfordringene kraftsektoren i Zanzibar står overfor. Kun halvparten av husholdningene i Zanzibar har tilgang til elektrisitet og etterspørselen etter energi stiger kraftig. I dag leveres all nettkraft på Zanzibar gjennom undersjøiske kabler fra Tanzanias fastland, men regjeringen har nå påbegynt en prosess for å stimulere privat investering i solkraft.

– Vi er stolte over hvordan Multiconsult, gjennom ZESS og en rekke andre prosjekter over flere tiår, har bidratt til en betydelig fremgang på Zanzibar, sier Ingar Flatlandsmo, seniorrådgiver for Energi i Multiconsult og prosjektleder for ZESS.

Ny lovgivning og styrke sektoren
Multiconsult ble tildelt «Zanzibar Energy Sector Support Project» i 2016. Prosjektet, finansiert av det svenske bistandsdirektoratet SIDA, har som hensikt å utvikle ny lovgivning. Samtidig skal det styrke ledelse, systemer og planlegging hos ministeriet og det statseide kraftselskapet Zanzibar Electricity Corporation (ZECO). Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2019. Multiconsult har tidligere vært byggherrens representant for den undersjøiske kabelen mellom Tanzanias fastland og Pemba, den nordligste øya i øygruppen Zanzibar.