Mathias Bele Ødegård, prosjektdirektør i AF Energi & Miljøteknikk: – Vi må evne å kombinere og effektivt styre de tekniske fagene i prosjektene, inkludert automasjon.

– Nøkkelen er tverrfaglig kompetanse

AF Energi & Miljøteknikk om å levere tekniske anlegg

0


–  I de energispareprosjekter vi leverer våre kunder skal bygningsautomatiseringen være løst på en god måte. Et teknisk anlegg med begrensninger eller manglende funksjonalitet vil ikke kunne driftes riktig, og følgelig ikke levere de resultatene kunden forventer og vi garanterer, sier Mathias Bele Ødegård, prosjektdirektør i AF Energi & Miljøteknikk.

Ødegård forteller at AF Energi & Miljøteknikk prosjekterer løsninger med alle tekniske fag og syr sammen og koordinerer leverandørene. Når anlegget er det overlevert – er det AF Energi & Miljøteknikk som skal stå som garantisten for at alt fungerer som planlagt.

–  Der varmepumpeleverandøren er god på varmepumper og SD-leverandøren er god på sitt system, vil vår rolle være å koordinere disse to og sikre riktig løsning for sluttbrukeren, sier han.

Han forklarer at for et av selskapets kjerneområder innen etablering av energisentraler er ITB/bygningsautomatisering en viktig del for å sikre at grensesnittene mellom energiløsningene fungerer optimalt.

–  Vi har per dags dato ingen egen avdeling på dette. Men alle våre ingeniører skal kunne ta på seg denne type rolle når vi syr sammen løsninger for våre kunder, fremholder han.

Alle prosjektledere har et overordnet ansvar

Videre forteller han at alle prosjektledere sitter med et overordnet ansvar knyttet til dette og vil koordinere og rådspørre aktuelle fag ved behov. Derfor har AF Energi & Miljøteknikk valgt å ikke ha dedikerte personer innen ITB/bygningsautomatisering.

–  Bygningsautomatisering vil fortsette å være en veldig viktig del av energiprosjekter framover, også rehabilitering, men det er ikke nødvendigvis automasjonsaktørene som vil være navet i denne type prosjekter, konstaterer Ødegård.

–  Nøkkelen vil være å besitte nødvendig tverrfaglig kompetanse som evner å kombinere og effektivt styre de tekniske fagene i prosjektene, inkludert automasjon. Da må vi ha et godt grep om den helheten, og samspillet som må til i de tekniske installasjoner for å redusere energiforbruket i eksisterende bygg.

Kompetansedeling på tvers av prosjekter og avdelinger

–  Hvor aktive er AF Energi & Miljøteknikk med oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet i forhold til ITB/bygningsautomatisering.

–  Vi holder oss faglig oppdatert i våre fag og stiller på aktuelle arenaer for å få med oss siste nytt. Vi jobber også aktivt med dette internt i selskapet, med blant annet erfaringsoverføringer og kompetansedeling på tvers av prosjekter og avdelinger.

AF Energi & Miljøteknikk er et selskap i AF Gruppen. Virksomheten er etablert i Oslo, og kundeporteføljen omfatter bygg og industri over hele Norge.

–  Vi hjelper våre kunder med effektiv energibruk, lokal energiproduksjon og oppfølging av energiløsninger gjennom overvåking, driftsoptimalisering og servicekontrakter. Gjennom dette fokuserer vi på tiltak som gir lønnsomhet for kundens bunnlinje, men også for miljøet, avslutter Mathias Bele Ødegård.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Forsvarsbygg skaper miljø for bygningsautomatisering

Forsvarsbygg bygger
Illustrasjonsfoto fra et teknisk rom i en av Forsvarsbyggs eiendommer. Foto: Forsvarsbygg