Store tekniske
Regjeringskvartalet. Nå er kontrakten på plass for AF Gruppen. Foto: AF Gruppen

Store tekniske anlegg skal skiftes ut i Regjeringskvartalet

Kontrakter tildelt

0

– Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi ser frem til et godt samspill med Statsbygg ved gjennomføring av denne kontrakten, sa Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen, i september da selskapet ble innstilt av Statsbygg for anleggs- og tekniske arbeider i Regjeringskvartalet. Nå er kontrakten på plass.

Store kontrakter er også tildelt Veidekke og Skanska.

Høyblokken skal rehabiliteres til et velfungerende kontorbygg for cirka 480 ansatte. Bygget skal refundamenteres og bygningens hovedbæring skal forsterkes. Fasadene skal rehabiliteres innenfor gjeldende vernehensyn, og hovedtrapperommet over 2. etasje skal bevares. Alle tekniske anlegg skal skiftes ut. Skanskas kontrakt har en antatt verdi av 1 050 millioner kroner.

Da høyblokken i sin tid ble oppført i slutten av 1950-årene, var det under Ingeniør F. Selmer som i dag er Skanska. Og da Høyblokken skulle renoveres på 1990-tallet, gikk igjen oppdraget til Selmer. Den gangen ble det bygget på tre etasjer, to kontoretasjer og en etasje med ventilasjon, i tillegg til at himling ble senket, vinduene restaurert og ny ventilasjon ble lagt opp i hele H-blokken.

Kjeller: Omfatter komplett kjeller i hele kvartalet inkludert graving, fundamentering, råbygg, innredning og tekniske installasjoner. Ca. 25 000 m2 nybygg. Kjelleren binder sammen byggene og inneholder teknisk forsyning til byggene. Veidekkes kontrakt har en antatt verdi av 1 200 millioner kroner.

Energiforsyning: Det nye regjeringskvartalet skal benytte sjøvann som energiforsyning. Det skal derfor bygges en pumpestasjon og rørtrasé mellom Akershusstranda og Hammersborg hvor regjeringskvartalet ligger. AF-gruppens kontrakt har antatte verdi av 550 millioner kroner.

Fra venstre:Morten Grongstad i AF-gruppen, Ståle Rød i Skanska, Harald V. Nikolaisen i Statsbygg og Jimmy Bengtsson i Veidekke.

– Skanska har solid kompetanse på rehabiliteringsprosjekter, og nøkkelpersonene i prosjektteamet vårt for Høyblokken har til felles at de alle har arbeidet med en rekke tilsvarende prosjekter tidligere. Det har også en litt spesiell betydning for Skanska, at vi skal rehabilitere Høyblokken som vi selv bygget for ca. 60 år siden, uttaler konsernsjef i Skanska, Ståle Rød.

Utbyggingen av regjeringskvartalet vil foregå med samspillkontrakter, og med egne kontrakter for hvert bygg, kjeller, energiforsyning, rigg og drift og forberedende arbeider. Samspill innebærer at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig utviklet, og at prosjektet gjennomføres med en felles samspillsorganisasjon, hvor Statsbygg som er byggherren, entreprenøren og Team Urbis som er rådgivere, er integrert og tar sammen del i utviklingen av prosjektet.

– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen tilføres tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimater, høyere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

– Med flere entreprenører innenfor et trangt område midt i byen i et stort byggeprosjekt med strenge sikkerhetskrav og krevende logistikk, blir det helt nødvendig med samspill, åpenhet og samarbeid. Det blir samspill ikke bare innenfor hver enkelt kontrakt men også på tvers av kontraktene. Med andre ord entreprenørene må samarbeide med hverandre også.

Selv om entreprenør er kontrahert, er byggestart avhengig av Stortingets godkjenning. Det er forventet byggestart i 2021.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Grensesnitt mot eksisterende automasjonsanlegg er mer krevende enn å gå løs på helt nye

Dib Abdul-Hadi hos Statsbygg, avdelingsdirektør ved Faglig ressurssenter Teknisk (FT).