Haavard Tufta Foto: COWI / Kristoffer Jakobsen

Skal bygge bro mellom IT- og byggebransjen

Cowi om smarte bygninger:

0

I en offentlighet hvor bedrifter blir beskyldt for “grønnvasking”, mener forretningsutvikler Haavard Tufta i det rådgivende ingeniørselskapet COWI at man like gjerne kunne snakke om bedrifters “innovasjonsvasking”.

Smarte bygg og eiendomsteknologi (proptech) er på alles lepper, og mange spør seg om hvor mye substans det er i all denne smartheten. Haavard Tufta er en av få som har jobbet med hvordan man kan benytte proptech til å operasjonalisere smarte bygg til konkret forretning, forbi all buzzen og hypen.

Nylig ble Tufta ansatt som forretningsutvikler for smarte bygg i COWI. Tufta kommer fra Atea hvor han var en av pionerene i arbeidet med smarte bygg for IT-giganten. Nå får han en nøkkelrolle i COWIs satsing på smarte bygninger.

– Smarte bygg handler i all hovedsak om digital transformasjon og hvordan vi skal bruke ny teknologi til å skape ny verdi og nye kvaliteter for kundene. Dette gjør vi ved hjelp av teknologi, og ved at vi legger til rette for at byggene blir datadrevne. Essensen i datadrevne bygg handler om å gi økt brukeropplevelse og produktivitet, lavere miljøbelastning, reduserte driftskostnader og økt tilpasningsdyktighet til brukernes behov – også i fremtiden.

Hever listen
Utviklingssjef i COWI, Erik Rigstad, er glad for å kunne videreutvikle fagkompetansen og markedet innenfor smarte bygninger.

–  COWI har over lengre tid prioritert kompetanseutvikling av digitale modeller og digital samhandling for våre kunder. Dette har blitt lagt merke til og blitt verdsatt gjennom blant annet at Stavanger sykehus ble kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt. Nå hever vi listen, og vil skape enda mer verdi for våre kunder gjennom leverandøruavhengige digitale prosesser og løsninger. Tufta har meget god kunnskap om leverandørmarkedet, og kjenner byggebransjen godt, og vi er derfor svært glade for å få han med på laget for å skape noe nytt og spennende. Både vi og næringen trenger dette.

Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i bygninger har vært konferansemat lenge. Utfordringen er ofte at man er avhengig av store datamengder for å kunne gi ønsket effekt.

–  Jeg tror bransjen har godt av å ta et steg tilbake og jobbe med å optimalisere datafangst og hva man helt konkret skal bruke disse dataene til. En grundig tverrfaglig prosess i tidlig fase er viktig for å avstemme ambisjonsnivå opp mot teknologisk mulighetsrom, sier Tufta.

Proptech-jungel
De senere år har det vært stor utvikling innenfor proptech, både i Norge og internasjonalt. Det er en klar trend at flere eiendomsaktører nå tar i bruk mulighetene som ligger i proptech til å forbedre byggenes prestasjoner innenfor brukeropplevelse, produktivitet, miljøbelastning og driftskostnader.

– Smarte bygg har i årevis vært sterkt leverandørdrevet med høy grad av teknologisk konkurranse, proprietære løsninger og bundling av produkter. Mangelen på uavhengig rådgiverkompetanse har gjort det vanskelig for eiendomsaktørene å ta informerte investeringsvalg innenfor proptech. Den tverrfaglige kompetansen COWI representerer skal også gjenspeile den digitale transformasjonen våre oppdragsgivere står ovenfor, forklarer Tufta.

Brobygger mellom IT og ingeniørfag
I en stadig mer sammenvevd digital verden, hvor akselererende bransjeglidning er en del av den nye normalen, er evnen til samarbeid viktigere enn noen gang. Ifølge Tufta er den tekniske kompleksiteten tiltagende i de fleste nybyggsprosjekter og han ser økt behov for IT-kompetanse i en tidlig fase av planleggingen.

– All nødvendig teknologi for å realisere datadrevne bygg har eksistert i flere år. Årsaken til at det har vært utfordrende å realisere smartbyggprosjekter er sammensatt. På den ene siden har man sammensmeltningen av OT (operasjonell teknologi) og IT som er like mye en kulturell utfordring som den er teknisk. På den andre siden har man kontraktsformer som ofte bidrar til et mer kortsiktig prisfokus enn mer langsiktige løsninger som er vesentlig mer lønnsomme i et livssyklus- og bærekraftperspektiv. Økosystemet har mer enn nok teknologer og ingeniørkompetanse for å bygge fremtidens smarte byer og bygg, men det er behov for at det bygges bro mellom kompetansen i IT-bransjen og byggebransjen, sier Tufta.

Innovasjonsvasking
Som følge av den globale bærekraftsbølgen har begrepet “grønnvasking” oppstått i den offentlige debatten. Dette er en betegnelse for selskaper som forsøker å gi et mer bærekraftig og grønt inntrykk av sine produkter og tjenester, enn hva som egentlig er realiteten.

– Jeg opplever at flere aktører er mer opptatt av å fremstå som innovative eksternt, mens internt er det ofte business as usual. Dette leder derfor ofte til det jeg vil kalle for innovasjonsvasking. Det er ingen hemmelighet at mange i bransjen er lei av fine og fjonge ord og lite handling om smarte bygg og byer.

– Ingen enkeltaktør kan løse disse prosjektene alene, men for COWI sin del så handler dette om å bygge opp ytterligere digital kompetanse internt samtidig som vi skal etablere nye strategiske partnerskap. Dette er viktige grep for at vi som rådgivere holder oss relevante og kan tilby en helhetlig tilnærming for våre kunder i den digitale transformasjonen for en samlet næring, avslutter Tufta.