Høy aktivitet med gjennomgang av KSI – koordinerende systemintegrator hos IWMAC i Trondheim. Marius Bremseth til venstre.

KSI – koordinerende systemintegrator for å unngå feil

IWMACs nye tjeneste bygger på NS3935

0

–  Vi har en egen avdeling som kun jobber med ITB/bygningsautomatisering. Faget krever tung bransjekunnskap, noe IWMAC har bygget opp over mange år. Nylig lanserte vi en helt ny tjeneste bygget på NS3935; KSI – koordinerende systemintegrator. Det er et tilbud som går ut på at vi tidlig i prosjektfasen bistår med erfaring og kunnskap om hvilke feil det er viktig å unngå, hva som bør på plass – til hvilken tid, sier daglig leder Marius Bremseth.

Han mener at dette sparer kunden for både tid og kostnader. Tjenesten tar for seg rådgiving på for eksempel valg av kommunikasjonsprotokoller, kabling og koordinering mellom fagene.

–  Vi ansetter medarbeidere som har automasjon- og ITB-ansvarlig-erfaring, og kurser våre ansatte på dette feltet. Nylig var prosjektlederne våre på NS3935-kurs i regi av Standard Norge, og tidligere i år deltok vi på kurs innen NS6450 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner, forteller Bremseth.

–  KSI-rollen er en noe forenklet ITB-ansvarlig. Tjenesten har vi levert i et halvt år. Vi ser økende etterspørsel etter den typen kompetanse, og har allerede blitt koblet på flere prosjekter.

Bremseth trekker også frem tjenesten «Smarte Funksjoner». Dette er programvare som forutsetter at bygget har toppsystem fra IWMAC.

–  Programvaren har et svært allsidig bruksområde. For eksempel kan den være tolk mellom de ulike systemene du har i bygget. Vi programmerer «regler» som ser på anlegget ditt når du selv ikke gjør det. Dette gjør at vi kan varsle om en mulig vannlekkasje på et toalett, lekkasje på en ventil – i tillegg til oppvarming, kjøling og så videre, sier han.

Smarte funksjoner

Smarte Funksjoner er i følge Bremseth en analysemotor som kontinuerlig analyserer bygget for deg. Den største gevinsten er at den lar deg se energityver som ellers kan være vanskelig å oppdage. Det er rett og slett en digital vaktmester som aldri sover – og som gir deg de riktige og viktige varslene automatikk normalt sett ikke gir. Smarte Funksjoner virker på alle systemer IWMAC integrerer.

–  Da snakker vi om over 3500 forskjellige kontrollere, tydeliggjør han.

–  Hvor viktig er ITB/bygningsautomatisering i prosjekteringen av bygg?

–  Ser vi på hvilke verdier som kan hentes ut over tid, er dette trolig det viktigste faget i alle bygg. Automasjon skal «sy» sammen de tekniske fagene, og i tillegg øke kundeverdien ved å tilføre andre typer eksterne data. Vi har levert toppsystem til bransjen siden 2001, og har bygget opp en stor database med erfaringer og kunnskap innenfor de tekniske fagene som finnes i et byggeprosjekt.

Bremseth sier at det er helt avgjørende for å hente ut verdien av oppgraderinger av eksisterende bygg. Altfor ofte blir dette forsømt i slike prosjekter, og at oppgraderingene kan gjøres både bedre og rimeligere.

–  Nøkkelen er at byggherren i en tidlig fase må få informasjon og kunnskap fra fagmiljøet.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Må kunne litt om alt

–  Hvor aktive er selskapet med oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet i forhold til ITB/ bygningsautomatisering.

Daglig leder i IWMAC, Marius Bremseth.

–  Fordi vi jobber med toppsystem, og involveres i alt fra ventilasjon, rør, elektro og mer, må vi kunne litt om alt. Derfor kurses alle ansatte som jobber i vår byggavdeling innenfor de ulike fagene. I det siste har vi hatt større fokus på kursing innen norske standarder, og som nevnt tidligere, har vi hittil i år deltatt i kurs på NS3935 og NS6450. NS6460, som er under arbeid nå og skal være klar i løpet av 2019, blir også en viktig standard for drift av tekniske systemer. Vi er ute etter å lage verktøy som forenkler driften av bygg, og da er det viktig for oss å bidra der vi kan bidra.

Det Bremseth håper og tror på, er at man får se gode eksempler på digitalisering i praksis.

–  Vi er sikre på at også nye prosjekter, men kanskje spesielt rehabilitering av bygg, kan hente ut mye nytteverdi av den digitaliseringen vi nå ser starten på, håper han.

Bransjen må kunne dele

–  Vi mener også at vi som bransje må bli flinkere til å dele. Alt fra selve prosjektene og hvordan vi jobber i dem, til hvordan vi skal dele data. Både dagens og morgendagens bygningsautomatiseringssystemer vil ha slik kapasitet, erklærer han.

–  I IWMAC er vi bevisst på dette. Derfor har vi lagt til rette for å kunne dele data med dem som kan tilføre verdi for våre kunder – fra leverandører av IOT-enheter til firma som spesialiserer seg på kunstig intelligens (AI).

–  Hva kan gjøres for å få mer effektivitet og innovasjon i markedet?

–  La fagmiljøene få plass litt tidligere. Vi er 100 prosent sikre på at dette vil gi en lavere totalkostnad – i alle prosjekter. Trolig vil det også bli enklere å holde tidslinjene, avslutter Marius Bremseth.

IWMAC ble etablert i Trondheim i 2001. Hovedkontoret ligger fortsatt her, men nedslagsfeltet har vokst betydelig siden oppstarten. Selskapet utvikler, overvåker og styrer tekniske anlegg innen varme, ventilasjon, kjøl og frys og det oppgis at deres løsninger reduserer energikostnader, og gir bedrifter økt trygghet og kontroll.

IWMAC integrerer alle åpne kommunikasjonsprotokoller både via kabel og skybaserte systemer, og utvikler alle systemene selv. I tillegg har de et omfattende partnernettverk med 100 bedrifter som er IWMAC Certified Partnere i Norge og Sverige.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

IWMAC flytter driften til fremtidsrettet plattform

Carl-Fredrik Bang, CTO i IWMAC.