Verktøy for styring av kritiske elektriske anlegg

Schneider Electric

0

Schneider Electric lanserer EcoStruxure™ Power SCADA Operation (PSO), et verktøy som skal sørge for overvåking og styring av kritiske og komplekse elanlegg. PSO er utviklet for bygg som datasentre, sykehus, industribygg, flyplasser og andre anlegg med intensiv energibruk. Med andre ord: bygg som ikke tåler nedetid og skal fungere året rundt. 

– PSO er et SCADA-system, et viktig element i Schneider Electric EcoStruxure™ Power-løsningen, utviklet spesifikt for kritiske og komplekse eldistribusjon-applikasjoner, sier Cecilia Bringedal, salgsspesialist innen Power Solutions.

Fleksibel, redundant arkitektur
– PSO sørger for pålitelighet, selv i verste scenarioer. Arkitekturens redundans, med omfattende kommunikasjonsmuligheter og protokollstøtte for datautveksling, gjør det slik at man kan koble til hundrevis av smarte enheter og samle data fra målere, releer, effektbrytere, PLS-er, RTU-er og mer, sier Bringedal.

Informasjon og kontroll i sann tid
Patenterte, animerte 1-linjediagrammer med brukergrensesnitt som tilpasser seg PC/mobil holder brukeren oppdatert på installasjonens status. Driftspersonell mottar alarmvarsler i sanntid og kan bruke verktøy for analyse av hendelser for å forstå årsak og effekt. PSO gjenoppretter normal drift ved hjelp av automatiserte eller manuelle kontrollhandlinger.

Sanntidsovervåking og -kontroll
– Med enda mer åpne protokoller som OPC Unified Architecture (OPC UA), er PSO utviklet for å bygge bro mellom IT- og produksjonsplattformer, slik at man kan overvåke og styre, få mobilvarsler og oppnå sømløs integrering med Schneider Electric PLS-er. Det overholder IEC-62443 internasjonale sikkerhetsstandarder, avslutter Bringedal.

Schneider Electric arrangerer webinar om PSO den 22. oktober kl. 09.30.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Automatiseringsbransjen sitter på gull

automatiseringsbransjen
Karoline Nystrøm holder ofte foredrag i ulike forsamlinger. Bildet er fra Sustainable Future Forum på BI i september.