Rådgiver i DOGA Chris McCormick. Foto DOGA

– Kommuner må ta i bruk smart teknologi for å takle utfordringene

For lite samkjøring

0

For å takle de store og komplekse utfordringene Norge står overfor de kommende årene må kommuner ta i bruk smart teknologi og bli mer miljøvennlige. Et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn skal nå vise vei.

– Norske kommuner og næringer jobber for islolert og er ikke nok samkjørte. Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer skal samle Norge ved å fungere som en plattform for samarbeid, og gi en tydelig visjon for videre by- og lokalsamfunnsutvikling.

Dette sa rådgiver i DOGA Chris McCormick under sitt foredrag på Bygg Reis Deg. Nasjonal veikart er et, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet. DOGA er initiativtakerne til prosjektet, og Doga er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet. Nasjonalt veikart skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner med de store omveltningene de står overfor.

De skal fremme innbyggernes livskvalitet, bidra til økt næringsutvikling, og samtidig ta hensyn til miljø og klima. McCormick er klar på at penger ikke er nok. For å kunne nå FN sitt bærekraft mål innen 2030 må Norge samarbeide på tvers.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

– Det er masse gode kunnskaper rundt om i landet og et helt hav av gode prosjekter. Selv om dette er rettet mot kommunene og fylkeskommunen, må vi også involvere næringslivet, investorer, akademia og ikke minst innbyggerne.

Prosjektet er nettopp ferdig med fase en. McCormick er tydelig på at rapporten ikke skal bli liggende i skuffer hos landets ordførere. DOGA har sett hvordan andre land har taklet den digitale overgangen, og ser at mange prosjekter stopper etter piloten.

De ønsker å bygge videre på den norske velferdsmodellen hvor verdier som tillit, gjennomsiktighet og troverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede samfunn.

Nasjonalt veikart skal fremme utvikling av bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer. DOGA har lansert den første versjon, men men det skal være et dynamisk og levende dokument som kontinuerlig skal utvikles og bygges videre på.

I januar 2020 skal Doga kåre de kommunene som er valgt ut med sine konkrete utfordringer knyttet til by- og stedsutviklingsprosjekter. Deretter skal de i gang med en innovasjonsprosess som skal involvere flere aktører/organisasjoner på tvers. De beste løsninger til de utvalgte utfordringer skal bli kåret i juni 2020.

Prosjektet er et samarbeid mellom oss som initiativtakere og fasilitator, Nordic Edge og Smartbyene nettverket.

Prosjektet ferdigstilles i juni 2020.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Smart samspill for smarte byer og kommuner

Illustrasjon: Cobe. innfelt Unni Larsen, daglig leder SmartCity Bærum.