Kontraktssignering: Trond Brunstad fra GK, Morten Westland fra OBY, Tore Fredriksen fra OBY, Kristin Gjessing fra OBY, Håvard Ellann fra OBY og Bjørn Erik Østli fra GK.

Leverer nytt toppsystem til nærmere 800 bygg

GKs største kontrakt på SD-anlegg

0

– Vi er svært stolte av å levere det som vil være GKs største kontrakt på SD-anlegg noensinne. Vi er ydmyke for tilliten vi har fått fra OBY (Omsorgsbygg), og er sikre på at toppsystemet vil gjøre driften av OBYs bygg bedre og mer effektiv, forteller divisjonsdirektør for

Det er en omfattende oppgave som GK nå har tatt fatt på, det kommunale foretaket forvalter per i dag nærmere 900 000 m2. Selve kontrakten har en verdi på ca. 65 mill. kroner og omfatter, ved siden av selve systemet, vedlikehold og service på programvare og utstyr.

– Vi har fått oppgaven med å sette opp et skalerbart toppsystem for minst 300 000 informasjonspunkter. Systemet skal kunne utvides – i teorien i det uendelige og dekke kommunens behov de neste 10 årene, forteller salgssjef for Byggautomasjon i GK Inneklima i Oslo, Trond Brunstad i en pressemelding.

Det sentraliserte toppsystemet skal ligge på redundante virtuelle servere, og vil være tilgjengelige for driftspersonalet via ulike enheter, også håndholdte. Det betyr at personalet vil være i stand til å motta informasjon og justere driften av tekniske anlegg der de oppholder seg.

Arbeidet med å implementere systemet er igangsatt, og de første byggene er allerede koblet opp.

– I perioden som fremover vil vi jobbe med å koble opp nye bygg og i samarbeid med kunden jobber vi kontinuerlig med å tilpasse systemet etter deres behov, forteller Brunstad.