Lærling Ådne Grunnsvoll og Jon Olav Østebøvik viser frem to av undersentralene Laugstol leverer. I bakgrunnen vises et skjermbilde over et av seks ventilasjonsanlegg på Bugården Ungdomsskole i Sandefjord kommune.

– Vi ser at mange sliter med å henge med i utviklingen

Laugstol om bygningsautomatisering:

0

– Vi oppfatter at bygningsautomatisering blir noe nedprioritert, sett i forhold til andre fag. Det er synd, med tanke på at dette er det viktigste fagfeltet i en byggeprosess. Det er vårt fag som binder sammen alle de tekniske installasjonene og får disse til å samhandle, sier Jon Olav Østebøvik, seksjonssjef hos Laugstol Energiservice. Og han synes at konsulenter burde beskrive funksjoner i stedet for utstyr og protokoller.

Laugstol har egen selvstendig avdeling med 12 dedikerte personer som kun jobber med SD-anlegg og bygningsautomatiseringssystemer. Østebøvik sier at bygningsautomatiseringsbransjen har vært i vekst i mange år og vil også være det i mange år fremover. Det kommer stadig nye og strengere krav til energi, miljø og effektivitet.

–  Da må teknologien fungere. Og da har Laugstol som mål og være en av de ledende leverandørene innen dette området også fremtiden, og vi satser betydelig på dette markedsområdet, sier han.

–  Vi opplever at desto mer fokus det er tidlig i prosjekter på ITB/bygningsautomatisering, jo mer problemfritt går de tekniske installasjonene.

Leverandørene må på banen

–  Det er viktig at vi som leverandør kommer tidlig på banen, slik at vi kan bidra positivt inn mot prosjektet allerede under planleggingsfasen.

–  Det er også av betydning å komme tidlig inn i et prosjekt, siden vi skal samhandle med alle de tekniske fagene. Umiddelbart etter at vi har vunnet et prosjekt, blir prosjektleder utpekt og overlevert alle detaljer i prosjektet. Vi prøver også så tidlig som mulig å ta initiativ til å ha oppstartsmøter med alle tekniske fag for tidlig å avdekke eventuelle hull i grensesnitts matriser osv, fastslår Østebøvik.

–  Hvor aktive er selskapet med oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet innen ITB/ bygningsautomatisering.

–  Det er utrolig mye våre automasjonsingeniører og systemintegratorer må kunne. Ikke bare skal de kunne fagfeltene elektro, ventilasjon, rør, IT; som alle er i en rivende utvikling, men de skal også kunne programmene og systemene som vi leverer, slik at sluttproduktet blir slik kunden ønsker.

–  For å lykkes med det, så har vi et tett samarbeid med våre leverandører som holder oss jevnlig oppdatert på sine produkter. Vi kjøre interne kurs. Vi har jevnlig egne tekniske samlinger der det jobbes med nytt tema hver gang slik at alle er oppdatert. Vi opplever at dette er en god måte å holde alle våre medarbeidere oppdatert på, forteller han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Har egen lærlingeordning

Og legger til at alle automasjonsingeniører/systemintegratorer er med i alle fasene av prosjektet. Fra utarbeidelse av tegningsunderlag, programmering, skjermbilder og uttesting og igangkjøring.

–  Vi har også lærlingordning innen faget for å bidra til fagmessig god rekrutering til bransjen, legger han til.

– Hva kan gjøres for å få mer effektivitet og innovasjon i markedet?

–  Teknologien i vår bransje er i stadig utvikling og utviklingen går fort. Vi ser at mange i konsulentbransjen og også byggherrer sliter med å henge med i utviklingen. Utviklingen skjer enormt fort og en god del tilbyr forskjellige løsninger. Det er utallige gode selgere der ute som påvirker konsulenten og byggherrene til å beskrive sine systemer. Bevisst eller ubevisst.

Dette gjør at det blir en mengde beskrivelser som kanskje ikke holder helt den enhetlige standarden som den burde for å sikre et godt sluttprodukt for kunden.

–  Jeg tror det hadde blitt levert bedre og billigere systemer om konsulentene heller beskrev funksjoner fremfor utstyr og protokoller. Samt også tok hensyn til hva kunden ønsker og trenger. Da ville hver leverandør kunne ha fokus på å levere et så bra system som mulig for å oppfylle funksjonen. Da tror jeg at en ville fått enda flere fornøyde sluttbrukere, sier Østebøvik.

–  Sluttbruker skal jo tross alt bruke og drifte disse anleggene i mange år fremover.

Bør settes krav til referanser

–  Det bør også settes krav til referanser, selv på mindre bygg. Da sikrer en at en får en leverandør med erfaring og som kan levere et best mulig SD-anlegg/bygningsautomasjonssystem.

Han påpeker at den grundige jobben med bygningsautomatisering er like viktig ved rehabilitering som ved nybygg.

–  Vi ser ofte at dyre tekniske installasjoner blir skiftet ut uten at det har vært nødvendig. Mange ganger så hadde ny automatikk vært nok til å oppnå det kunden ønsket, sier han.

– Hva er det Laugstol Energiservice tilbyr markedet?

–  Det snakkes mye om toppsystem, skyløsninger osv i bransjen. Vår løsning på det er en WEB-basert portal der kundene via et «dashbord» får enkel og god oversikt over byggene de har. Portalen er leverandøruavhengig, så både de anleggene vi leverer og anlegg fra andre leverandører kan tilkobles denne portalen. Det vet jeg er viktig for kunden, siden de da ikke føler at de er låst til ett system eller én leverandør. Vi vil at kunden skal velge oss fordi de vil, ikke fordi de må.

1000 bygg driftes via Laugstol-portalen

Østebøvik oppgir at portalen inneholder alt fra ovennevnte dashbord til EOS, APP, API, IOT, alarmbehandling osv. Det er pr nå ca. 1000 bygg som blir driftet via portalen.

–  En fremtidsvisjon fra et entreprenørfirma innen elektro?

–  Fremtidsvisjonene er å fortsette å være en foretrukken leverandør og samarbeidspartner som setter kundens ønske og behov øverst på agendaen. Samt å bidra til at den teknologiske utviklingen styrer mot gode sluttløsninger for kunden. Vi vil være en del av løsningen når det gjelder miljøproblematikk, samtidig som det skal være økonomisk gunstig for kunden, tilkjennegir han.

–  Bransjen bør jobbe mot en godkjenningsordning. Dette for å sikre gode leveranser og skille ut de seriøse mot de mer eller mindre useriøse aktørene i markedet, sier han til slutt.

Laugstol er et entreprenørfirma innen elektro med flere avdelinger innen elektro.

Omsetter for ca. 300 millioner og har 160 ansatte. Avdeling Energiservice har levert SD-anlegg og tjenester innen bygningsautomatisering siden 1997. Energiservice har 12 dedikerte medarbeider som kun jobber med SD-anlegg og bygningsautomatiseringssystemer. Selskapets største kunder er Kristiansand kommune og Sandefjord kommune i tillegg til elektro og ventilasjonsentreprenører.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Kommuner må ta i bruk smart teknologi for å takle utfordringene

Rådgiver i DOGA Chris McCormick. Foto DOGA