ITB Brukerforum
Fra ITB Brukerforum i Trondheim hos Kjeldsberg Eiendom.

Smart bygning av og for smarte trøndere – Lysgården

ITB Brukerforum i Trondheim

0

Grønn Byggallianse og Integra samlet nær 40 deltagere til ITB Brukerforum i Trondheim nylig. Kjeldsberg Eiendom var vertskap og temaet var hvor smarte ble egentlig løsningene i Lysgården.

Resultatene så langt tilsier at Lysgården med flere kravstore leietagere allerede har oppnådd smarte løsninger og mer kommer. Byggeprosjektet har vært et samspillprosjekt mellom Kjeldsberg og Veidekke og med Siemens som sentral leverandør av bygningsautomatisering og smarte løsninger.

Prosjektets høye ambisjoner har ønsket

 • å være grensesprengende
 • ha en arkitektur som engasjerer og begeistrer
 • framtidsrettede løsninger med
  • smarthusteknologi med stor grad av IoT
  • godt innemiljø og mye dagslys
  • lavt nullenerginivå
  • gode brukeropplevelser
   og høy grad av brukerstyring

Dette er langt på vei oppnådd ved i brukstagningen vår/sommer 2019 selv om optimaliseringen av spesielt brukerstyringene skal fortsette i «de neste 10 år». En av de SMARTE målene er at bygningen aldri skal bli “utdatert”. Fleksibiliteten som er bygd inn skal gi mulighet for kontinuerlig forbedringer slik at løsningene hele tiden ligger i forkant.

Ambisjonene om videre utbygging

Under møtet informerte Ida Stokkan i Kjeldsberg Eiendom om ambisjoner inklusive videre utbygging på Sluppen, om samspillet i prosjekt Lysgården, om brukerinvolveringen, om valg av løsninger og resultatene så langt.

Roar Alstad fra Veidekke fulgte opp med sine erfaringer på hvor smart reisen ble mot en smart bygning.

Sentralt i de valgte tekniske løsningene er bruken av smarttelefon som operatørpanel for adgang, for endringer av settpunkt, for lys-styring, for booking av møterom, for å lete opp kolleger og ledige arbeidsplasser. Men også for kartlegging av ansattes bevegelsesmønstre for planlegging av renhold. Videre for fremtidig arealplanlegging m.m. Alt innenfor krav til datasikkerhet og lovgivning om håndtering av personaldata.

Smarte løsninger skapes når oppdragsgiver tilrettelegger

Innleggene skapte stort engasjement. Noen spørsmål ble stilt og gode innspill kom frem innenfor tidsrammen som var tilgjengelig. Enigheten var stor om at smarte løsninger skapes når oppdragsgiver tilrettelegger for et åpent og inkluderende samspill hvor alle bidragsyterne deltar «fra dag 1».

Viktig er det også å etablere en kompetent organisasjon for ITB (integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) som sikrer at mangfoldet av tekniske systemer blir integrert.

Dette var ITB Brukerforums nummer 49 i rekken av avholdte møter.

Mer om prosjektets ambisjoner kan sees på https://www.lysgarden.no/

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Høstens ITB Brukerforum, her er programmene landet rundt

Opptatt av høy aktivitet ved ITB Brukerforum rundt om i landet: Integras styre, inkludert daglig leder Vigdis Sværen (i midten) og Nelfos regionsjef Therese Eidsaune.