ITB-avdelingen i Hent samlet og har erfaringsdeling.

Hent har 31 ITB-ansvarlige ansatt i egen avdeling

Satser stort på bygningsautomatisering

0

–  HENT har satset stort på egen ITB-avdeling siden 2012, og vi mener vi er markedsledende på området. Dette sier leder for nettopp ITB hos HENT, Trond Emmerhoff. Han viser til at avdelingen består av 31 ITB-ansvarlige, hvorav 5 av disse er ansatt i Sverige som installationssamordnare. Dette er tilsvarende rolle som ITB-ansvarlig i Norge.

–  I løpet av disse årene har arbeidsmetodikken kommet veldig langt og vi opplever også at rollen vokser og har blitt en integrert del av vår prosjektgjennomføring.

Han legger til at HENT har et konsept som kalles for Trimmet ferdigstillelse, et konsept selskapet har hatt stor suksess med.

Emmerhoff mener at ved å ha egen avdeling får de mulighet til å bruke ITB i hele prosjektets syklus, fra forprosjekt/samspill – gjennom prosjektering og produksjon – til overlevert bygg.

–  Hos oss blir ITB satt inn i prosjektene med en gang vi får en kontrakt, og er med hele veien frem til overlevering og prøvedrift. Våre ITB-ansvarlige er teknisk tverrfaglige og håndterer i hovedsak alle tekniske fag på prosjektet, sier Emmerhoff.

–  Vi bruker våre ITB-ansvarlige i prosjektene som støttespiller til prosjekteringsleder og prosjektleder. ITB-ansvarlig sørger for grensesnittavklaringer mellom fag og leveranser gjennom arbeidsmøter med tekniske fag/rådgivere samt dedikerte ITB møter, uttaler han.

–  Håndterer også en del spesialområder

–  I tillegg til de tradisjonelle tekniske fagene ventilasjon, rør, elektro og automasjon håndterer de også en del spesialområder som dørmiljø, sd-anlegg, alarmorganisering, merkesystem, funksjoner ved brann mm. Det er fokus på kvalitetssikring av prosjekterte løsninger. Systemer, funksjonsbeskrivelser og grensesnitt legges inn i en egenutviklet programvare vi har. Videre blir dette grunnlag for integrerte tester og storskalatest.

HENT jobber mot at testprosedyrer, testbeskrivelser og test- og igangkjøringsplan hører prosjekteringsfasen til.

Det er alt for mange rådgivere som starter prosjekteringen med å tegne.

–  Vi ønsker å snu denne trenden, slik at funksjonsbeskrivelser og grensesnitt kommer før de setter seg på tegnebordet. Hvordan kan en prosjektere systemer, der funksjoner ikke er godt gjennomtenkt på forhånd? Tegning er ikke prosjektering, men et resultat at dette, fremholder Emmerhoff.

–  Det er en forutsetning at ITB kommer på plass tidlig inn i prosjekter og sørger for at det etableres et godt samspill mellom prosjekterende for de respektive tekniske fag, samt tekniske fag opp mot bygningsmessige fag, uttaler han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Teknisk tverrfaglighet er vesentlig

–  Teknisk tverrfaglig koordinering i prosjektering med ansvar for funksjoner og grensesnitt på tekniske anlegg i prosjekter er vesentlig faktor for et godt produkt. ITB-ansvarlig i HENT har i tillegg ansvar for sluttfase og testing av tekniske anlegg, sier han.

–  Dagens bygg blir mer og mer komplekse, det stilles større krav til energibruk og vi opplever at byggherrer og brukere er mer engasjert i funksjoner enn hva tidligere har vært tilfelle.

–  Det er særdeles viktig med ITB og bygningsautomatisering i dagens moderne prosjekter, sier han. Vi har valgt å satse på dette for å sikre at byggherren får de funksjoner og kvaliteter han har bestilt av oss.

–  Vi kjører også en del store rehabiliteringsprosjekter med høy grad av teknikk, Britannia Hotell i Trondheim er et eksempel.

På disse prosjektene ligger prosjektering og bygging ofte tettere på hverandre enn ved nybygg, og det er mange beslutninger som må tas raskt. For oss er ITB- ansvarlig en vesentlig rolle i disse prosjektene.

Tilpasser gjennomføringsmodelen etter NS3935 og NS6450

hent
Leder for ITB hos HENT, Trond Emmerhoff.

–  Er standarder viktig i dette arbeidet?

–  Etter hvert som standardene NS3935 og NS6450 har tredd frem, har vi hele veien tilpasset vår gjennomføringsmodell i forhold til disse.

–  Disse standardene er viktige, både for å sette fokus på tekniske fag og funksjoner – men også for å øke forståelsen av viktigheten i bransjen.

–  Vi ser at enkelte standarder fortsatt har litt å gå på i forhold til gjennomføring av totalentrepriser, og ønsker gjerne å bidra til at disse i enda større grad tilpasses også denne kontraktsformen, sier Emmerhoff. Han legger til at HENT er med i flere fora, der de deler erfaringer med bruk av egne ITB-ansvarlige og ønsker med dette å vise alle de positive sider dette har for prosjektene og bransjen.

–  Det er viktig både for selskapet og den enkelte ansatte at opplæring og kursing er tilgjengelig. Siden det ikke finnes en egen utdanning for ITB-ansvarlige i Norge i dag, går vi nå i gang med et utdanningsløp gjennom HENT- skolen. Dette er noe alle våre ITB-ansvarlige skal gjennom fremover for å bli «Sertifisert ITB-ansvarlig i HENT». Denne utdanningen vil handle om arbeidsmetodikk for ITB. Rent faglig påfyll av kunnskap gjøres via erfaringsdeling, samt kurs innen respektive fagområder.

Gjennomført mange store prosjekter

–   Noen spesielle prosjekter du kunne nevne?

– Vi har levert mange gode prosjekter med høy grad av kompleksitet på teknikk de siste årene, der våre ITB-ansvarlige har hatt store roller. Eksempler på dette er Mjøstårnet, Sykehus for LHL på Gardermoen, Britannia Hotel, Danderyds sykehus, Hovseterhjemmet i Oslo og Media City samt flere helsehus og skoler med stor grad av teknikk.

–  Av pågående tilsvarende prosjekter per i dag kan nevnes Nye Munch Museet, Universitetssykehuset i Narvik, Comfort Hotel Copenhagen Airport, Axis i Lund, Bekkestua skole Oslo, NHH Bergen, Risvollan Helsehus Trondheim og Lakseslakteri på Senja.

HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter.

Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim, og har nå 10 kontorer totalt i Norge, herunder Oslo, Bergen, Ålesund, Bodø, Hønefoss og Horten. I tillegg har de kontorer i Sverige og Danmark med flere store byggeprosjekter under utvikling og oppføring.

Selskapet har i dag ca 1000 ansatte, sier Trond Jørgen Emmerhoff til slutt.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Vi ser at mange sliter
med å henge med i utviklingen

Lærling Ådne Grunnsvoll og Jon Olav Østebøvik viser frem to av undersentralene Laugstol leverer. I bakgrunnen vises et skjermbilde over et av seks ventilasjonsanlegg på Bugården Ungdomsskole i Sandefjord kommune.