sertifiseringen
Rune Bang i Bulk er stolt over å være først ute med BREEAM NOR-sertifisert industribygg.

– Sertifiseringen er en læreprosess for oss og våre samarbeidspartnere

Første industribygg med Very Good

0

– Det har vært en stor økning i antallet kontorbygg som er blitt Breeam-Nor-sertifisert de siste årene, og både finans og leietakere stiller høyere miljøkrav enn før. Vi ser nå at stadig flere miljøsertifiserer boliger, men industribyggene ligger foreløpig etter. Derfor er det svært gledelig at Bulk her går foran, sier leder for sertifisering i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen.

sertifiseringen
Leder for sertifisering i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen.

–   Jeg håper at flere nå velger å sertifisere industribygg, sier Sørensen. Nylig ble tidenes første industribygg – industribygget Leman Vestby – miljøsertifisert med BREEAM-NOR sertifikat med nivå Very Good.

– Dette gir en ekstra motivasjon i vårt videre arbeid med bærekraftige industribygg, sier prosjektleder for byggherren Bulk, Rune Bang. Han er stolt over å være først ute med denne sertifiseringen.

Rune Bang i Bulk forteller at prosjektet Leman Vestby er basert på Bulks standard Bulk Modul-konsept.

– Vi ønsket å benytte en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering for å få en målbar dokumentasjon på dette konseptet. Bulk har også sett på sertifiseringen som en læreprosess for egen organisasjon og for våre samarbeidspartnere, forteller Bang.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Han forteller om en bred og lærerik prosess underveis.

– Siden sertifiseringen var ny for Bulk og våre samarbeidspartnere, har vi valgt en bred og åpen dialog mellom alle involverte i prosjektet hvor vi har tatt oss tid til å utrede ulike løsninger og valg. Dette har vært tid- og ressurskrevende, men veldig lærerikt for alle de involverte.

En viktig del av samfunnets infrastruktur

Bang forteller videre at Bulks mål er å bygge bærekraftig infrastruktur.

– Industribygg er en viktig del av samfunnets infrastruktur, og de utgjør store areal og volum. Sertifisering av industribygg øker bevisstheten om ulike miljøaspekter ved planlegging, oppføring og drift, sier han.

– Møtte dere noen utfordringer underveis som andre kan lære av?

– Vi fant det utfordrende å definere et referansebygg som vårt prosjekt skulle måles opp mot da det per i dag ikke finnes andre bygg sertifisert i denne kategorien. Her burde muligens BREEAM-NOR se på om det finnes måter for å bedre definere referansebygg, avslutter Bang.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Norconsult med BREEAM Outstanding-klassifisering på rehabilitering

– Med Max-bygget viser KLP Eiendom, Norconsult og Veidekke at rehabilitering av eksisterende bygg ikke er til hinder for topp BREEAM-klassifisering – snarere tvert imot, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.