Venter stabilt entreprenørmarked fremover

Veidekkes analyser:

0

Ved inngangen til et nytt tiår ser det skandinaviske entreprenørmarkedet mer stabilt ut enn på lenge. I 2020 venter Veidekke et jevnt, relativt høyt aktivitetsnivå i Skandinavia.De største svingningene ser inntil videre ut til å være passert i det svært konjunkturfølsomme boligmarkedet.

– I de fleste store byregionene er det moderat prisvekst og et høyt antall transaksjoner i bruktboligmarkedet. Men det er også en jevn økning i salget av nye boliger, og ifølge statistikkbyråene er byggekostnadene i ferd med å flate ut, sier Kristoffer Eide Hoen, analysedirektør i Veidekke ASA i en pressemelding.

For et par år siden ble det igangsatt bygging av ekstremt mange boliger i og omkring Stockholm og Oslo. Nå er antallet langt mindre, og det bidrar til at tilbudet av usolgte prosjektleiligheter er blitt mer stabilt – og til dels går ned.

– Med dette bakteppet bør vi i 2020 kunne forvente moderat vekst i nybygging av boliger i Oslo og Stockholm og jevnt over stabil boligbygging ellers i Skandinavia, sier Hoen.

For entreprenørmarkedet ellers peker Hoen på to segmenter det er særlig verd å følge ved inngangen til 2020: – Både banemarkedet og helserelaterte bygg er drevet frem av tydelige ambisjoner og offentlig finansiering, og i begge disse segmentene vil aktiviteten øke kraftig. Det er også økende byggeaktivitet innenfor private yrkesbygg for industri og logistikk, men etter 2020 venter vi at svakere generelle konjunkturer kan dempe videre vekst i dette segmentet.

– Generelt er de underliggende drivkreftene i markedet gode, og renteutsiktene fremover understøtter dette, sier Kristoffer Eide Hoen. – Slik vi ser det, ligger den største risikoen i svake internasjonale konjunkturer, som vi tidligere har sett kan påvirke investeringsviljen i bedriftene og psykologien i boligmarkedet. Men ut fra hva vi vet i dag, ser vi positivt på entreprenørmarkedet for de nærmeste årene.

Veidekkes analyser for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet kan leses i sin helhet på veidekke.com/no/markedsanalyse/