backe trondheim
Dagfinn Bell hos Backe Trondheim: - Vi trenger gode folk på ITB-siden som ser helheten.

– Når alle organiserer ITB-jobben etter NS 3935, da er vi godt på vei

Backe Trondheim

0


–  Vi kjøper stort sett ITB-tjenesten i markedet, i tillegg har vi noe kompetanse selv. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle kompetansen for å være i stand til oversette og forstå alle grensesnittene i et prosjekt. Som totalentreprenør styrer vi våre ITB-rådgiver slik at totaliteten i prosjektet blir ivaretatt, og da må vi ha kompetansen, sier
Dagfinn Bell, prosjekteringsleder og fagressurs innen energi og miljø hos Backe Trondheim AS.

Dagfinn Bell ser tydelig at tekniske fag får en stadig større rolle i totalentrepriser, særlig når det gjelder kontor- og formålsbygg. Det er mer teknikk, alt blir mer komplisert, grensesnittene flere og byggherre og brukere har gjerne større forventinger enn tidligere.

–  For at vi skal lykkes med våre prosjekt er det derfor viktig at vi har med oss gode folk på ITB-siden som ser helheten i vårt prosjekt samtidig som de har god kontroll på de tekniske grensesnittene.

Dette er minst like viktig på rehabilitering og oppgradering av formålsbygg, påpeker han, og presiserer at da får de også grensesnitt til eksisterende tekniske anlegg. Disse kan ofte være både av eldre årgang og levert av andre leverandører, noe som gjør det ekstra viktig med god ITB-kompetanse.

–  Men i det enkelte prosjektet vil vi som regel kjøpe ITB-tjenesten fra en underleverandør. Typisk en dedikert rådgiver i større og komplekse prosjekt, eller gjennom en teknisk underentreprenør – TUE, i mindre prosjekter.

–  Den rette ITB-personen prøver vi å få på plass så tidlig som mulig. Det er avgjørende at vi har oversikt over alle grensesnittene og at de forskjellige tekniske fagene kjenner hverandres behov og framdrift. Videre er det viktig å få planlagt sluttfasen med igangkjøring, idriftsetting, opplæring, overlevering og prøvedrift.

Effektivitet og innovasjon

–  Hva kan gjøres for å få mer effektivitet og innovasjon i markedet?

– Det er ikke til å komme unna at kost/nytte er viktig også når det gjelder ITB. Vi tror det pågående standardiseringsarbeidet er både viktig og riktig. Dagens byggeprosjekt blir som nevnt stadig mer komplekse; byggherre og brukere har sine forventinger. Det er flere krav å forholde seg til, nye aktører som tilbyr tjenester og nye tekniske muligheter. I denne hverdagen er det viktig at vi alle snakker samme språk og der er standarder som for eksempel den oppdaterte ITB-standarden NS 3935:2019 et viktig hjelpemiddel. Når alle partene organiserer sitt ITB-arbeid i forhold til denne er vi godt på vei.

 – Noen nye prosjekter i Trondheim som er vel verd å nevne?

– Vi er i gang med flere spennende prosjekt i Trondheimsområdet nå, og kan blant annet nevne Klæbu helse- og velferdssenter på ca. 6500 m2 hvor vi nå er i gang med grunnarbeider.

–  Videre er det Øvre Nyhavna – et stort og flott boligprosjekt for Heimdal Bolig på Nyhavna i Trondheim – hvor vi er i gang med de to første byggetrinnene med totalt 208 leiligheter.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Nytt undervisningsbygg for NTNU

Dagfinn Bell trekker også frem Elgesetergate 10 hvor det skal bygges nytt undervisningsbygg for NTNU Fakultet for helse- og sosialvitenskap og idrettsbygg for SiT, med Statsbygg som byggherre (bildet over). Det er gitt politiske løfter om finansiering og Bell gleder seg til å komme i gang. Dette er et bygg på ca. 18 000 m2 med høye miljøambisjoner og skal blant annet bygges som et ZEB-bygg.

–  Vikhammer ungdomsskole for Malvik kommune er vi i gang med som en samspillsprosess, hvor vi sammen med byggherren og våre samarbeidspartnere utarbeider skisse- og forprosjekt for en ny ungdomsskole, med planlagt byggestart i andre halvdel 2020, sier Bell.

Om fremtiden sier Dagfinn Bell at Backe Trondheim AS ønsker å fortsette å utvikle seg og styrke sin stilling som en av de ledende byggentreprenørene i Trondheim og omegn.

–  Det skal vi gjøre ved å utvikle vår kompetanse og fortsette å tiltrekke oss regionens dyktigste håndverkere og funksjonærer.

Viktig at entreprenørkompetansen benyttes fra de første ideene

–  Når vi skal inn i nye prosjekter er det viktig for oss at entreprenørkompetansen blir benyttet helt fra de første ideene tegnes ut. Vi er sikker på at de beste byggeprosjektene dannes i dynamikken som oppstår mellom arkitektens kreativitet, kundens program og entreprenørens gjennomføringskompetanse. For å få dette til å fungere i hverdagen er ITB en av nøklene til suksess, sier Bell.

–  Hvor aktivt er selskapet med oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet om bygningsautomatisering.

–  Vi holder oss oppdatert gjennom prosjektene våre, bransjetidsskrifter og deltar på ITB Brukerforum i Trondheim, sier Bell til slutt.

Backe Trondheim som har kontorer på Tiller, er en velrennomert byggentreprenør i Trøndelag som er kjent for å levere god kvalitet og et solid håndverk i alle sine prosjekter. Selskapet ble opprinnelig etablert under navnet Norvik og Aasen i 1952. Siden den gang har selskapet bygget utallige boliger, i tillegg til en lang rekke offentlige bygg og næringsbygg. Backe Trondheim har siden 2011 vært en del av Backe-konsernet som et av ni entreprenørselskaper i Backe Entreprenør AS, alle med lokal forankring og nærhet til kunden.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Hent har 31 ITB-ansvarlige ansatt i egen avdeling