skanska
Bilde: Sverre Engelstad, sjefrådgiver FO Teknologi & operasjonell effektivitet hos Skanska Norge AS.

– Det handler om å finne riktige løsninger og produkter – og samarbeidspartnere

Skanska om bygningsautomatisering

0


–  For at vi skal kunne levere smartere og mer energieffektive bygg er det viktig at vi sikrer at byggene styres og brukes riktig. Dette må tas med inn i prosjekteringen slik at vi kan finne de riktige løsningene og produktene, men også riktige samarbeidspartnere,
sier Sverre Engelstad, sjefrådgiver FO Teknologi & operasjonell effektivitet hos Skanska Norge AS.

Han påpeker med faglig tyngde at når bygget er ferdig skal man ha et bygg som fungerer optimalt, og da er bygningsautomatisering avgjørende.

–  Det er en erkjennelse at bygg blir stadig mer teknisk avansert. I tillegg har fokuset på miljø og klima blitt stadig sterkere i næringen. Som en konsekvens av digitalisering og økte klimaambisjoner har ITB/ bygningsautomatisering blitt et enda viktigere satsningsområde for oss, sier Engelstad.

Han forteller til ITBaktuelt at Skanska har et stort teknisk miljø. Miljøet består både av tekniske prosjektledere, prosjektutviklere, rådgivere og ITB-koordinatorer.

–  Vi har også ambisjoner om å bygge oss videre opp, fordi vi har en stor ordrereserve og derfor vil vi utvide avdelingen med blant annet flere dedikerte ITB-ressurser, oppgir han.

Teknisk kompetanse følger prosjektet
fra samspill/forprosjektfasen til overlevering

Engelstad sier at Skanska sitter med en høy kompetanse på teknikk, miljø og klima, og har også tekniske rådgivere innen VVS og elektro internt i selskapet.  Alle prosjekter blir bemannet opp med teknisk kompetanse som følger prosjektet fra samspill/forprosjektfasen og hele veien til overlevering.

–  Uavhengig om det er en teknisk prosjektutvikler, prosjektleder eller en ITB-koordinator, ivaretar de den viktige rollen med å sørge for integrasjonen. Vi ser at dette er en nødvendig løsning basert på kompleksiteten av moderne bygg i dag og for å ivareta samspillet mellom alle systemer. På større prosjekter vil det være flere ressurser, sier han.

–  Hvor aktivt er selskapet med oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet med ITB/bygningsautomatisering.

–  Vi er en kunnskapsbedrift og kan ikke møte fremtiden uten å drive systematisk og kontinuerlig utvikling av våre ansatte. Vi både deltar og holder innlegg på ITB-brukerforum, og sender ansatte på relevante kurs. Vi holder også tett kontakt med leverandørmarkedet slik at vi alltid er kjent med de siste løsningene på markedet. I tillegg jobber vi målbevisst med erfaringsoverføring internt i selskapet.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Tror på tidlig leverandørinvolvering

–  Det som er viktig er å utnytte den kompetansen som er i teamet for å finne riktig løsning. Vi har tro på tidlig leverandørinvolvering for å sikre at riktig kompetanse utnyttes tidlig i utvikling av prosjektet da mulighetsrommet fortsatt er stort. Gjennom for eksempel Powerhouse Kjørbo har vi vist at tverrfaglig kraftsamling av arkitekt, rådgivere, byggherre og entreprenør, kombinert med høye ambisjoner gir resultater, fastslår Engelstad.

Når han nevner Powerhouse Kjørbo så understreker han at ITB/bygningsautomatisering er like viktig på rehabilitering som på nye bygg.

–  Det er noen flere utfordringer med å finne løsninger i et eksisterende bygg. Utgangspunktet er litt annerledes siden vi må starte i den eksisterende bygningsstrukturen og tilpasse til dagens krav og teknologi. At det er mulig har vi bevist med nettopp Powerhouse Kjørbo. I tillegg til å være Norges første BREEAM – NOR Outstanding-bygg og plusshus, var dette verdens første rehabiliterte plusshus, poengterer Engelstad.

–  Vår prosjektportefølje blir grønnere for hvert år

Skanska er en av landets største og ledende entreprenør og prosjektutvikler. Skanska Norge AS er en del av et globalt selskap som har vært tilstede i det norske markedet siden 1906. I Skanska Norge jobber det ca 3800 ansatte og selskapet har rundt 150 pågående prosjekter over hele landet, til enhver tid.  vår prosjektportefølje blir grønnere for hvert år som går.

–  Vi har kompetanse i hele verdikjeden og vår finansielle styrke og brede erfaring gjør at vi kan ta på oss å både utvikle og bygge de mest komplekse bygg og anleggsprosjekter. Vi er ledende innen det som kalles grønn bygging, og vår prosjektportefølje blir grønnere for hvert år som går. Vi bygger grønt fordi det sikrer oss en bærekraftig fremtid, og fordi vi også mener det er bærekraftig økonomisk – både for oss og våre kunder, konkluderer Sverre Engelstad.

Og han legger til, til slutt: – Skanska er eneste entreprenørselskap på «Change the world»-lista til finansmagasinet Fortune – sammen med selskaper som Apple, Patagonia og Philips. Dette er et bevis på at vår satsning blir lagt merke til.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Vi benytter totalentreprise og entreprenøren er ITB-koordinator

Nye Triaden storsenter:
Illustrasjon: Helling Arkitekter AS