Kjell Petter Småge fra Grønn Byggallianse og Arne Eggn fra Integra nyter en velfortjent kakebit når ITB Brukerforum nummer 50 skal feires.

Det er her hvor erfaringer, feil og det som fungerer med en gang diskuteres

Kaken er delt – erfaringer også. ITB Brukerforum nummer 50 i rekken ble vel gjennomført hos Odfjell Eiendom i samarbeid med Entro i Bergen. Hovedtema ble utfordringene ved bruk av komplekse tekniske installasjoner, med eksempelet varmepumper under avvikende driftsforhold. God opplæring av driftspersonell, tett dialog med gode rådgivere og kontinuerlig forbedringer har gitt resultater.

0

Dagens innledere den 5. november var Helge Nygård i Odfjell Eiendom og Gard Morken i Entro.

Når utgangspunktet for prosjekteringen av varmepumper er feil får de som skal sikre tilfredse brukere og lavt energibruk en unødvendig vanskelig jobb. I Odfjell Eiendoms næringsbygg Nygårdsgaten 112 i Bergen sentrum ble dimensjonering av varmepumpeløsningene feil. Kjølebehovet ble et helt annet enn forutsatt og resultatet ble en kald bygning og mange klager. De opprinnelig valgte tekniske løsningene tok ikke høyde for endrede behov når for eksempel store «serverhaller» i bygningen flyttes ut.

Ved planlegging av tekniske løsninger i bygninger og hvor behovene endres både i byggeperioden og senere gir store utfordringer. Valgene som gjøres må ta høyde for større fleksibilitet, men på en slik måte at stor grad av «bruk og kast» unngås. Stadige utskiftninger og ombygginger gir økt klimaavtrykk – og det skal unngås. Forenklinger som gjør de tekniske anleggene enklere å drifte er viktig.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Typiske årsaker til dyr og dårlig drift er:

  • Varmepumper er overdimensjonert
  • Kjølebehovet er lavere enn antatt
  • For høy returtemperatur når spisslasten kobler seg inn
  • For lav returtemperatur uten spisslast

Automatisering kan i mindre grad kompensere for feil dimensjonering av anleggene.

ITB Brukerforum i Bergen 5. november 2019, hos Odfjell Eiendom i samarbeid med Entro.

Aktiv rådgivning fra både rådgivere og leverandører er vesentlig når mange hensyn og valg skal tas – tilfredse leietagere/brukere – lavt klimaavtrykk – høy grad av sikkerhet og komfort – muligheter for driftsavdelingen til å ta kontroll. Flere kritiske spørsmål til prosjekteringsgrunnlaget er ønsket, spesielt når resultatene skal kunne stå seg gjennom 50 til 70 år.

Byggebransjen har nok vært lite flinke til å gjennomføre konsekvensanalyser på ulike driftsscenarier.

Etter en tid med forbedringer og driftsopplæring fungerer Nygårdsgaten 112 nå tilfredsstillende.

ITB Brukerforum er møteplassen om digitalisering, teknologi og gjennomføringsmodeller. På møtene får deltagerne høre om byggeprosjekter, om metodene for suksess, men også diskusjoner om hvorfor det av og til ikke går helt som forventet.

ITB Brukerforum arrangeres av Integra i samarbeid med Grønn Byggallianse og finner sted 2 ganger årlig i henholdsvis Østfold, Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger.

ITB Brukerforum nummer 50 i rekken viser at ønsket om mer dialog og erfaringsdeling blant utbyggere/eiendomsselskaper, rådgivere og leverandører er etterspurt.

Mange har deltatt på disse samlingene fra oppstarten i 2012.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Høstens ITB Brukerforum, her er programmene landet rundt

Opptatt av høy aktivitet ved ITB Brukerforum rundt om i landet: Integras styre, inkludert daglig leder Vigdis Sværen (i midten) og Nelfos regionsjef Therese Eidsaune.