– Kostbart for gårdeier om nyrenoverte bygg er utdatert etter 3 år

Micro Matic om betydningen av oppgradering av ITB

0


–  Det blir kostbart for gårdeiere dersom de opplever at det nyrenoverte bygget deres er utdatert etter 3 år, sier Thomas Thorkildsen, leder for HVAC hos Micro Matic. Han sikter til betydningen av oppgradering av
ITB/ bygningsautomatisering i eksisterende bygg.

Dette, mener han, er like viktig, eller vel så viktig som på nye bygg. Her har man andre forutsetninger å tenke på, slik som f.eks. lavere takhøyde og yttervegger, tak og vinduer med lavere u-verdi osv.

Thomas Thorkildsen, leder for HVAC hos Micro Matic.

–  Man kan spare ekstremt med energi og plass ved for eksempel å behovsstyre ventilasjon etter Co2. Derfor må vi stille enda strengere krav til produkter og løsninger slik at bygget kan innfri brukernes krav nå og i tiden fremover, ytrer han.

Men han skyver ikke rehabiliterte bygg foran nybygg. ITB/ bygningsautomatisering i prosjekteringen av nybygg, er også helt essensielt i fremtidens bygningsmasse.

–  For å møte brukernes økende krav til økt komfort og minsket miljøpåvirkning i form av lavere energiforbruk er det viktig med god prosjektering, uansett nybygg eller rehabiliterte bygg, presiserer Thorkildsen.

–  Har selskapet egen avdeling eller et miljø rundt ITB/ bygningsautomatisering?

Micro Matic har alltid har hatt fokus på bygningsautomatisering. Vi satser på tverrfaglig samarbeid for å levere komplette løsninger både for næringsbygg og boliger. I dette arbeidet er vi lidenskapelig opptatte av gode, gjennomførte bussbaserte styringssystemer på tvers av alle fagområder.

Thorkildsen forteller at de jobber tett sammen på tvers av fagfeltene hver dag og ser at dette gir veldig god faglig utvikling for alle involverte.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Økende grad med fagspesialister involvert i prosjekter

–  Vi ser også at både de som prosjekterer byggene og de som skal eie og drifte byggene i stadig økende grad har fagspesialister involvert i prosjektene fra første dag.

Når det gjelder oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet rundt ITB/ bygningsautomatisering, forteller Thomas Thorkildsen at dette er helt essensielt for Micro Matic.

–  Vår største styrke er nettopp kompetanse. Vi kurser egne medarbeidere for å oppdatere oss selv, og vi holder kurs for kunder, de som drifter bygg, og for sluttbrukere, om blant annet KNX, styring av inneklima, brannsikring av ventilasjonsanlegg, og annet innen automasjon i bygg, kan han forklare.

–  Vår jobb er å synliggjøre de langsiktige fordelene ved å utstyre byggene med gode, automatiserte løsninger. Vi må gjøre det lettere for dem som til slutt sitter med regningene å se at slike løsninger er inntjent etter få år, fremholder han.

–  Samtidig må vi opprettholde god informasjon ut i markedet, slik at byggherrer og rådgivere vet hva som er mulig, og slik at det ikke bare blir enda et «klipp og lim» bygg, legger han til.

Meninger om “Smarte bygg”

–  Hvordan merker du oppmerksomheten hos byggherrer om mer automatisering?

–  Vi ser at bevisstheten rundt «Smarte Bygg» øker. Alle har et forhold til, eller en mening om, dette temaet nå. Det snakkes om funksjoner, utseende og pris. Men man glemmer å snakke om åpne og proprietære (lukkede) systemer.

–  Dersom noe skulle skje vil det være lurt å ha valgt et velkjent åpent system, slik at man lett kan konkurranseutsette innkjøp av nye produkter ved behov.

Han forteller at Micro Matic Norge AS er en kompetansepartner og leverandør av produkter og løsninger til det norske proff-markedet i segmentene elektro, eMobility, inneklima og energi. Selskapet ble stiftet i 1969, og holder til i Asker, med distriktskontorer i Bergen, Tønsberg og Trondheim.

–  Vi legger vår stolthet i å tilby innovative kvalitetsløsninger med brukervennlighet i alle ledd, og jobber derfor med noen av Europas ledende produsenter innen sine satsningsområder. Dette sikrer oss en av bransjens beste produktporteføljer!

–  For Micro Matic er våre verdier en rettesnor som vi aspirerer mot å følge, eksternt så vel som internt. Slik mener vi å kunne forbedre enhver relasjon og skape gode dialoger. Våre verdier er: Positiv, Pålitelig og Verdiskapende. Således gjør vi norske bygg smartere, avslutter Thomas Thorkildsen.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Det handler om å finne riktige løsninger og produkter – og samarbeidspartnere

skanska
Bilde: Sverre Engelstad, sjefrådgiver FO Teknologi & operasjonell effektivitet hos Skanska Norge AS.