Rundt 200 deltok på AP- og revisorsamling 12. november, der blant annet Daan Boonstra fra Norconsult fortalte om Max-bygget.

Grønn Byggallianse rigger for økt vekst

markedet tar BREEAM på alvor

0

Mange i bygg- og eiendomssektoren har i 2019 fått øynene opp betydningen av miljø og bærekraft, og tar dette opp både på strategisk og operativt nivå. Det merkes hos Grønn Byggallianse.

Bare i år har Grønn Byggallianse fått 39 nye medlemmer. En god del av disse er eiendomsbesittere.

AP- og revisorsamlingen 12. november viser at markedet tar BREEAM på alvor. Rundt 200 BREEAM-spesialister deltok på samlingen. Totalt er nå over 560 personer utdannet for å svare ut behovet for kompetanse om BREEAM i prosjekter. Og flere blir det.

– Alle våre kurs er så å si fullbooket ut året, sier en stolt leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard.

Hun ble ansatt i år, nettopp for å styrke arbeidet med kurs og kompetanse i Grønn Byggallianse.

– Vi bidrar til at bærekraft blir det naturlige i bygg- og eiendomssektoren. Økt kompetanse på bærekraftige bygg og områder er sentralt, og vi leverer kurs som bidrar til dette skiftet, forteller Solgaard.

Ansetter flere for å møte behovene
Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, forteller at foreningen bare i år har ansatt 6 nye skriver de i en pressemelding.

– Vi får stadig flere medlemmer. Snart er vi 300 medlemmer, med 15 prosent økning av medlemsmassen bare i år. De skal vi følge opp og bistå i deres behov for kunnskap og informasjon om miljø og bærekraft. Derfor har vi blant annet fått inn Hege Schøyen Dillner, vår tidligere styreleder, som leder for medlemmer, samfunnsrelasjoner og internasjonalt arbeid. Da møter vi sterkere i 2020 slik medlemmene våre får den oppfølgingen de skal få på best mulig måte, sier Bramslev.

BREEAM i vekst – utover Oslo
Med rundt 1 registering av nye BREEAM-prosjekter i uken i snitt i år, og med stadig flere private og offentlige utviklere som ser nytten av å jobbe systematisk med kvaliteter i prosjekter, er det liten tvil om at BREEAM vil øke i nedslag fremover. Det er nå BREEAM-prosjekter i alle landsdelene, og i år har vi hatt 3 kurs nord for Trondheim.

Vibeke Hammersvold er BREEAM AP og jobber ved COWI sitt kontor i Tromsø. Hun var en av de rundt 100 som deltok på AP- og revisorssamlingen til Grønn Byggallianse via streaming.

– Jeg tok AP-utdanning i 2014 med bakgrunn i egeninteresse i å bidra til mer bærekraftige bygg, samt strategi fra COWI sin side om å utvikle fagområdet innen BREEAM. Vi så også at trenden i markedet var en økende interesse for BREEAM, sier Hammervold.

– Vi ser helt klart et økende fokus på bærekraftige bygg i Tromsø. Både når det gjelder nye innovative prosjekter som COWI Tromsø er med i med høye energi- og miljømål, men også når det gjelder interessen for BREEAM-sertifisering av nye bygg og eksisterende bygg. Private aktører i Tromsø har lenge fokusert på bærekraftige bygg, men vi ser nå at det offentlige kommer etter og stiller krav til BREEAM-sertifisering, forteller hun.

– Det er utrolig hyggelig å se at alt arbeidet vi legger ned i Grønn Byggallianse for at bærekraft skal bli mer og mer naturlig i bygg- og eiendomssektoren gir resultater. Våre medlemmer gjør masse bra hver dag. Vår jobb fremover blir å vise frem mer av dette arbeidet og sikre at vi møter behovene med kurs, veiledning og sertifiseringssystemer, sier en fornøyd Katharina Bramslev.

AP-ene og revisorene som deltok på årets samling for BREEAM-spesialister, fortsetter å dele sine erfaringer og gi innspill til ny manual for BREEAM, som er planlagt å komme i 2021.