Sverre Engelstad, sjefrådgiver FO Teknologi & operasjonell effektivitet hos Skanska Norge AS.

– Stadig flere etterspør systematisk ferdigstillelse

Sverre Engelstad hos Skanska

0


–  I mange av våre prosjekter garanterer vi for tekniske fag som en helhetlig og integrert del av vår totalleveranse. Det har mer eller mindre vært bransjestandard å basere seg på sjekklister i Excel og på papir, noe som både har medført tidkrevende sammenstilling av data og mangelfull ivaretagelse av Norsk Standard. Dette har vi valgt å gjøre noe med,
sier Sverre Engelstad, sjefrådgiver FO Teknologi & operasjonell effektivitet hos Skanska Norge AS.

–  Vi har da utviklet vår egen digitale løsning som vi har gitt navnet Digital Systematisk Ferdigstillelse, forteller han.

Han viser til at tekniske anlegg tar over en stadig større del av totalleveransen i nye næringsbygg dag. Dette medfører mer kompliserte løsninger, flere komponenter og langt flere grensesnitt enn tidligere. For å være 100 prosent sikre på at alle løsninger virker som prosjektert, stiller dette strenge krav til testregime og dokumentasjon.

–  Med dette verktøyet har vi fått på plass en felles metodikk som sikrer at vi får full kontroll på all dokumentasjon knyttet til tekniske fag, forsikrer han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Bestilling på funksjon er ikke særlig håndfast

Han sier videre at Skanskas byggherrer er opptatt av at byggene fungerer, men de bestiller på funksjon som ikke er særlig håndfast.

–  Stadig flere etterspør derfor systematisk ferdigstillelse som er anerkjent som beste praksis i markedet. I utviklingen av Digital Systematisk Ferdigstillelse har vi basert oss på beste praksis og løsningen vi har utviklet ivaretar behovet for dokumentasjon, koordinering og kontroll fra og med programmering og funksjoner via montasje av komponenter til verifikasjon av funksjon gjennom integrasjonstester, sier han.

Han forklarer at den nye løsningen som er utviklet tydeliggjør hele prosessen med krav til gjennomføring og kontroll med tilhørende testing og akseptkriterier og Skanska sikrer derfor at hele prosessen med testing og verifisering kan gjennomføres på en forutsigbar måte med tydelige forventninger til leveransen.

–  Verktøyet tvinger alle deltagere til å rette fokus på sluttfasen allerede i mobiliseringsfasen, og vi har kontroll på hva vi skal bygge og hvordan dette skal fungere før montasje starter, kommenterer Engelstad.

–  Byggherren får eget dashbord

–  I utviklingen av verktøyet har vi vært opptatt av at alle deltagere i et prosjekt skal kunne involveres og at det skal være mest mulig åpenhet. Som en del av verktøyet får byggherren tilgang til et eget dashbord og kan følge hvordan Skanska jobber med systematisk ferdigstillelse gjennom alle fasene prosjektering, utførelse og sluttesting. Testfasen er også på tre nivåer; mekanisk ferdig, funksjonstest og integrasjonstest. Ut ifra testplanene tar vi ut en ferdig testmal på fullskalatesten også.

–  Vi er da sikre på at alle nødvendige punkter blir ivaretatt i denne avgjørende testen. Det som er helt nytt er at vi nå på forhånd blir enige med byggherren om hva som er akseptkriteriene. Det gjør at vi skaper større forutsigbarhet for sluttfasen, og ikke minst at vi unngår konflikter, fremholder han.

Han påpeker da at Skanska står ansvarlig for totalen og kan med dette verktøyet styre underentreprenørene enda bedre gjennom at det også fungerer som en kommunikasjonsplattform med UE. UE kan også koordinere seg imellom.

– Digital Systematisk Ferdigstillelse gir oss en bedre kontroll på helheten i prosjektet. Vi kan følge prosessen og se at det vi leverer er riktig. Vi vet også hele tiden hvor vi er, og at våre leverandører leverer det vi sier at vi skal levere til våre byggherrer.

–  Digital Systematisk Ferdigstillelse er skreddersydd for ITB rollen. Vi sikrer sluttfasen og dokumentasjon på alt av tester i etterkant, konkluderer Sverre Engelstad til slutt.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Det handler om å finne riktige løsninger og produkter – og samarbeidspartnere

Sverre Engelstad, sjefrådgiver FO Teknologi & operasjonell effektivitet hos Skanska Norge AS.