Teknisk leveranse og sikkerhetsdører må testes og fungere før åpning

Forsinkelsene ved Nasjonalmuseet

0

– For å ikke gå på akkord med kvaliteten vil vi sørge for at disse leveransene er på plass, og for at de blir testet, slik at vi har en stabil drift før vi åpner. Det er leveranser som sørger for riktig luft og temperatur og sikkerhetsdører, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Flere medier har de siste timene skrevet at åpningen av det nye Nasjonalmuseet som bygges på Vestbanetomta i Oslo, er utsatt et halvt år og åpner først våren 2021.

Årsaken til forsinkelsen er knyttet til teknisk anlegg som innebærer både elektro, rør og ventilasjon og nødvendige sikkerhetsdører.

Byggherre Statsbygg understreker at Nasjonalmuseet først kan tas i bruk når tekniske anlegg og sikkerhetsdører i utstillingslokaler og magasiner er ferdigstilt, testet og har stabil drift.

Den opprinnelige planen var at dørene skulle være ferdige i andre kvartal i år, men for å ivareta kravene så blir de forsinket.

– Vi blir ferdige første kvartal neste år, og i henhold til omforent plan med Statsbygg, sier han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Sikkerhetsdører må på plass

Det er Caverion som står for leveransen av elektro, rør og ventilasjon til det nye Nasjonalmuseet, og Rapp Bomek som leverer sikkerhetsdørene.

– Dette har vært et prosjekt som har vært preget av store forsinkelser og det har også berørt vår leveranse. Utsettelsen syns vi er leit for publikum, sier Helene Johansen Facchini, markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge til NRK.

Sikkerhetsdørene må være på plass før Nasjonalmuseet kan begynne å flytte kunsten, står det i en pressemelding som er sendt ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Verdifull kunst krever strenge krav til sikkerhetsløsninger, med høy grad av kompleksitet. Det har tatt tid å utvikle løsningene, som er utviklet i samarbeid med Statsbygg, og som nå skal leveres i prosjektet. Jeg opplever dialogen med Statsbygg som profesjonell og konstruktiv, men å avklare de tekniske løsningene har tatt lengre tid enn vi så for oss, sier Terje Bøe, CEO i Rapp Bomek, til NRK.

Testes før kunsten kommer

– Leveransene må være på plass og ferdig testet, før kunsten kommer inn i bygget. Det er avgjørende for å sikre et stabilt og trygt inneklima for kunsten, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Byggeindustrien.

– Forsinkelsene gjelder utstillingsrommene og magasiner. Administrasjonsområdet på baksiden av bygget er ferdigstilt og i bruk, så dette vil ikke påvirke dem. Byggeprosessen ellers i prosjektet har en god driv, sier hun.

–Det nye Nasjonalmuseet skal romme noen av landets viktigste og mest spektakulære kunstverk. Da er det avgjørende med god kvalitet i alle ledd, både i materialvalg og i selve byggeprosessen. På grunn av forsinkelser hos enkelte underleverandører, vil åpningen av det nye museet skje senere enn antatt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i departementets pressemelding.

Fakta om nytt Nasjonalmuseum

 • Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum
 • Kostnadsrammen for prosjektet er på 6 milliarder kroner og vil ikke bli påvirket av forsinkelsen
 • Rundt 5 000 kunstverk skal stilles ut i den faste samlingsutstillingen, som blir kjernen i museet
 • Til sammen vil det nye Nasjonalmuseet huse kunst i rundt 90 utstillingsrom
 • 100 000 kunstverk skal flyttes fra de gamle museumsbygningene til den nye.
 • Et av prosjektets miljømål er 50 % reduksjonav klimagassutslipp gjennom byggets levetid (CO2-fotavtrykk)
 • Bygget skal minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus

Tidslinje

 • 2008: Statsbygg kjøpte tomten på Vestbanen for å bygge nytt nasjonalmuseum
 • 2010: Vinneren av arkitektkonkurransen kåres
 • 2012: Forprosjekt ferdig
 • 2013: Stortinget vedtar bygging og fastsetter kostnadsrammen
 • 2014: Byggestart
 • 2018: Kranselag
 • Våren 2021: Åpning

 

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Nasjonalmuseet med omfattende bygningsautomatisering

Avanserte løsninger for energistyring, ventilasjon og inneklima i et bygg med store verdier. Innfelt: Byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg og Dag Otterstad, direktør for EcoBuilding & Field Services i Schneider Electric på kontraktsmøte. Bakgrunnsillustrasjon: Nasjonalmuseet.