jakt etter
Ulstein Arena i Ulsteinvik som inkluderer svømmebasseng.

– Vi er alltid på jakt etter kvalifiserte ITB-ressurser

Vil utvide ITB-avdelingen med 5-10 personer

0

–  Det er min oppgave å være ITB-ansvarlig når vårt firma tar oppdrag som ITB. Men vi har behov for langt flere personer med erfaring og relevant bakgrunn i dette arbeidet. Problemet ligger i å finne kvalifisert personell, så vi er alltid på jakt, sier Bård Ellingsen hos MOE Rådgivende ingeniører AS.

–  ITB og bygningsautomatisering er viktig for oss i MOE. Vi forsøker å selge inn denne rollen i alle nye prosjekter, og ikke minst ser nytten av dette når et prosjekt nærmer seg ferdigstillelse. Da ser man at tverrfaglige funksjoner og komplette løsninger for bruker og drifter av bygget får de løsningene man trenger, for å ivareta en rasjonell og energieffektivt drift av bygget, sier Ellingsen.

Bård Ellingsen hos MOE Rådgivende ingeniører AS.

Han forteller at MOE er en av Danmarks ledende rådgivere innenfor byggeri & design, konstruksjon, energi & industri og infrastruktur. Selskapet leverer rådgivning til både offentlige og private kunder.

–  Vi er et tverrfaglig ingeniørfirma med 900 medarbeidere fordelt på kontorer i Danmark og datterselskaper i Norge og Filippinene. Her hjemme har vi kontorer i Asker, Oslo og Ski, sier Ellingsen.

–  Vi har forespørsler i flere prosjekter hvor vi tar med ITB-ansvarlig allerede i forprosjektstadiet, enten det er nybygg eller et rehabiliteringsprosjekt. Det er viktig å understreke at ITB og bygningsautomatisering er like viktig i et rehabiliteringsprosjekt, poengterer Bård Ellingsen.

Han ser behovet for relevante fora for oppdatering og informasjonsutveksling, og nevner kurs som tilbys av Standard Online og ITB Brukerforum.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Viktig at alle vet mye om hvordan alle andre arbeider

–  Hva kan gjøres for å få mer effektivitet og innovasjon i markedet?

–  Her må man vel tenke helt fra bunnen av med hvilke entrepriseformer og hvordan man skal sette sammen en prosjektgruppe som er best egnet for det prosjektet man skal gjennomføre. Tidlig i prosjekter burde man kanskje ha fokus på at gruppen, som kan bestå av brukere, byggherre, rådgivende og entreprenører, jobber sammen på best mulige måte.

–  Det er viktig at gruppen vet mye om hvordan alle andre i gruppen arbeider. Det er da vi har størst forutsetning for å gjøre hverandre gode. Alle parter er opptatt av å måtte sikre seg for ikke å ha feil og mangler i sitt arbeid eller leveranse. «Cover my ass» holdningen kan være en bremsekloss for at prosjektering og arbeidet kan gå hurtig fremover.

For mye kvalitetssikring?

Ellingsen mener at kvalitetssikring er selvfølgelig viktig i en leveranse, og det har vært i fokus på dette i form av at alle skal levere dokumentasjon på at tester og kontroller er blitt foretatt.

–  Men er det tid for å spørre seg om pendelen er i ferd med å svinge for langt?, undrer han seg.

– Denne kvalitetssikringen og dokumentasjonsveldet koster mye tid og penger. Om man forutsetter at alt er gjort riktig første gangen, er kvalitetssikring et uproduktivt arbeide, hevder Bård Ellingsen.

Han påpeker at nøyaktig kvalitetssikring er som påpekt et tidkrevende og en kostnadsdrivende aktivitet. På den annen side kan det være enda dyrere å rette opp feilene i en sluttfase i byggeprosjektet, om de ikke er avdekket tidligere.

–  Vi er her inne i kjernen av ITB arbeidet. Men bør man fremover benytte ITB-rollen til også å involvere seg i tverrfaglig arbeidsmetodikk og informasjonsutveksling tidlig i prosjekter for å sette fokus på riktig første gang?

Rådgivere kan låse produktvalget når prosjekteringen er gjort

–  Jeg ser også at man innen detaljprosjektering er veldig avhengig av produktvalg hos entreprenører. Det kunne vært en tanke at rådgivere kunne låst produktvalg til prosjektet når prosjekteringen blir gjort. Da har man mulighet til å detaljprosjektere på et tidligere stadium, og, ikke minst, riktig første gang. Dialogen mellom produktprodusent og prosjekterende vil bli tettere, slik at grensesnitt og funksjoner kommer klart frem er klare og ikke må redigeres etter at entreprenør har gjort sine leverandørvalg, fastslår Ellingsen.

Til slutt sier Bård Ellingsen at markedet har behov for dyktige fagfolk som kan gjøre jobben som ITB-koordinator. Selv har han på vegne av MOE i Norge, som mål, å kunne bygge opp en egen ITB-avdeling med 5-10 personer.

–  Utfordringen ligger i å finne kvalifisert personell, konkluderer han.

MOE var rådgivende ingeniør for byggingen av Ulstein Arena i Ulsteinvik som inkluderer svømmebasseng, en flerbrukshall og et bibliotek. MOE har spesielt levert kompetanse innenfor svømmebassengsteknikk. Et spesialområde både i Norge og Danmark, hvor MOE nå bygger Jessheim Svømmehall, Manglerud Badet og Strømmen Svømmehall og i Danmark henholdsvis i Frederikssund og på Vestamager.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Stadig flere etterspør systematisk ferdigstillelse

Sverre Engelstad, sjefrådgiver FO Teknologi & operasjonell effektivitet hos Skanska Norge AS.