Fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen og nestleder i elevrådet Ida Erikstad Nilsen. Foto: Trond-Erlend Willassen

Ny lab for bygningsautomatisering på Saltdal videregående

Testrigg for styring av varme og ventilasjon i bygg

0

Fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen og nestleder i elevrådet Ida Erikstad Nilsen klippet torsdag snoren for den nye bygningsautomatiserings-laben på Saltdal videregående skole.

– Det er veldig gledelig å kunne være med på åpningen av dette tilbudet, som Saltdal videregående skole er alene om i Nordland. Nå får elevene oppdatert kunnskap på feltet bygningsautomatisering, som vil gjøre dem bedre rustet til å møte yrkeslivet. Fagfeltet er i sterk vekst og det er veldig gledelig at næringslivet selv har bidratt med kunnskap og kompetanse for å få til dette tilbudet, sier fungerende fylkesordfører Knut Petter Torgersen. Han legger til at utdanningsavdelingen har bidratt med 840 00 kroner i utstyrsmidler til de videregående skolene, for å få realisert prosjektet.

Testrigg

Faglærer Gunnar Johansen forklarer hvordan bygningsautomatiseringslaben funker:

– Kort fortalt er det en testrigg for styring av varme og ventilasjon i bygg. Selve utstyret med sine styringenheter står i en egen etasje, mens vi har bygd en test-prøveleillighet under, hvor elevene får øvd seg på planlegging og montering av varme- og ventilasjonsanlegg i bygg. Her ligger det an til at elevene kan få god kunnskap i alle deler av faget, sier han.

Prøveleilligheten skal også fungere som fagprøve-lokale for lærlingene.

Åpen dør for bedrifter

Johansen understreker at laben ikke bare kommer elevene til gode.

– Bedrifter og fagmiljø er også velkommen hvis de ønsker å bruke den til produkttesting eller gjennomføre samarbeidsprosjekt med oss. Vi er ellers veldig glad og takknemlig for hjelp fra næringslivet i arbeidet med å realisere labben, blant annet fra ESAVE som har delt av sin kompetanse for å få dette til.

Bidrag til grønt skifte

Rektor ved Saltdal videregående skole Trine Kristensen sa under sin åpningstale at skolen over år har jobbet med å få en tilpasning av utdanningstilbudet Automasjon vg2 og vg3 mot nettopp faget byggautomasjon. Det har de gjort for å gjøre skolen mest mulig fremtidsrettet. Fra neste år vil ventilasjonsteknikker bli et eget fag inne videregående opplæring i Norge.

-Den fagkunnskapen vi nå kan tilby blir mer og mer ettterspurt. I et samfunn der kravene til energieffektivitet, energistyring og minst mulig energiavtrykk blir stadig viktigere, kan utdanningen her på Saltdal videregående innen bygningsautomatisering bidra til det grønne skiftet i Nordland, sier Kristensen.

Kilde: VKE