Tigergården på Ensjø i Oslo er Skanskas andre boligprosjekt som BREEAM-sertifiseres. Interessen for bærekraftige boliger øker.

​Interessen for miljøsertifiserte boliger øker

30 registrerte boligprosjekter med ambisjon om BREEAM-sertifisering

0

Ettersom etterspørselen etter bærekraftige boliger øker, markedsføres stadig flere boliger også som bærekraftige. Med økt bevissthet om bærekraft øker også kravene til å kommunisere tydelig hva man leverer til boligkjøper.

I en masteroppgave fra Eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU tidligere i år, konkluderer Anne Hæhre med at dagens boligkjøpere finner både verdi og interesse i miljøvennlige boliger. Denne interessen har flere boligutviklere sett verdien av.

Det bekreftes av Forbrukertilsynet, som ser at markedsføringen av boliger som bærekraftige øker. Stadig flere bruker bærekraft og miljø i annonser. Derfor inviterte Grønn Byggallianse tilsynet til forum for boligutviklere nylig.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med aktørene i boligmarkedet og med miljøpåstander i markedsføring. De jobber også forebyggende og veiledende, og i møtet ga de god veiledning til hva boligutviklere må passe på i sin kommunikasjon.

Tilsynet understreker blant annet at den som bruker miljøpåstander i markedsføring, må kunne dokumentere påstandene. For å hjelpe sine medlemmer, har Grønn Byggallianse i samarbeid med Skanska laget en veileder for boligutviklere, om hvordan man skal kommunisere om BREEAM-sertifiserte boliger.

– Det er mange fallgruver i kommunikasjon og markedsføring om bærekraft. Vår kommunikasjonsveileder og Forbrukertilsynets ressurser gir en god veiledning og rettesnor, sier Anders Nohre-Walldén, leder for utvikling i Grønn Byggallianse i en pressemelding.

Banker og boligbyggerlag dytter også markedet

Også Norsk boligbyggerlag (NBBL) setter grønne boliger på dagsorden. Forrige uke inviterte NBBL til debatt om hvordan boligbyggelagene og blokkbebyggelsen kan gjøre en forskjell i det grønne skiftet. I samarbeid med NBBL, skal Grønn Byggallianse bistå boligbyggerlag og sameier til å ta mer bevisste valg ved rehabiliteringer.

Ikke minst ser stadig flere banker at de har en stor påvirkningskraft på boligkjøper og -utvikler. Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Finans Norge holdt nylig et forumsmøte for finans og eiendom, der diskusjonen handlet om hvordan aktørene i fellesskap kan dokumentere miljøkvaliteter som ligger i sertifiseringer bedre, og hvilke fordeler det gir mht. lån for prosjekter.

Flere av bankene peker på at en måte å drive næringen fremover er å be om sertifisering av byggeprosjekter. Det sikrer transparens og er med i totalbildet mht. risikovurderinger. En av de som går i bresjen er DnB.

Fra 1. januar 2020 åpner Husbanken for Svanemerke-sertifikat eller BREEAM-NOR-sertifikat «Very Good», «Excellent» eller «Outstanding», som dokumentasjon for å kvalifisere til deres grønne lån.

– Det er gledelig og viktig at både private og offentlige banker premierer dokumentert grønne bygg. Mange private banker premierer BREEAM-sertifiserte bygg. Husbanken har definert noen egne miljøkriterier, men godkjenner også BREEAM-sertifisering og Svanen som dokumentasjon. Bruk av BREEAM og Svanen som dokumentasjon vil lette dokumentasjonsarbeidet for søker og sikre en større bredde i miljøkvalitetene som er med, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Forventer mer bevisste kjøpere

– Grønn Byggallianse har nå hele 30 registrerte boligprosjekter med ambisjon om BREEAM-sertifisering. Vi ser nok en økning i bevisste kjøpere også etter hvert. Det skal ikke forundre meg om vi vil se en tydeligere sortering av boliger som har miljøsertifisering og ikke på Finn.no etter hvert også, sier Nohre-Walldén.