Startet opp
Frode Lægreid i Ruta Entreprenør AS,

Startet opp med egen ITB-avdeling for et drøyt år siden

Ruta Entreprenør skal utvide på nyåret

0


Våren 2019 begynte Frode Lægreid i Ruta Entreprenør AS, og gikk inn i selskapets satsing på ITB som hadde kommet i gang et år tidligere. – I tillegg til meg leier vi inn ca to årsverk med erfarne ITB-ansvarlige fra to rådgivningsselskaper. Vi har nå planer om å ansette enda flere i starten av 2020, forteller Lægreid, og påpeker at dette viser at ledelsen i selskapet virkelig satser på ITB.

–  Ruta Entreprenør har som målsetting at vi i størst mulig grad skal betjene alle våre prosjekter fra egne rekker. Men for tiden leier vi inn ca. to årsverk med erfarne ITB-ansvarlige fra to rådgivningsselskaper. Planen er å ansette enda flere i starten av 2020, sier Lægreid, ITB-ansvarlig i selskapet.

I 2018 etablerte Ruta Entreprenør en avdeling for prosjektutvikling. Denne avdelingen støtter ITB-gruppa ofte med ITB-tjenester. Det vil si at fagfolkene på ITB kan være involvert i et prosjekt helt i tidlig fase, når det utvikles i samråd med kunden.

–  Også i tilbudsfasen bidrar vi ved valg av løsninger, og støtter innkjøpsavdelingen i evaluering av tilbud. Dette er med på å sikre at vi får utfyllende og sammensatte tekniske kontrakter med våre underentreprenører. Behovet for vår kompetanse er stor, og vi ønsker nå å utvikle og utvide teknisk avdeling og ITB-gruppen, sier han.

Vil utvide teknisk avdeling og ITB-gruppen

–  Det at vi på ITB gjerne er med fra prosjektet utvikles, er en av flere grunner til at vi nå ønsker å utvide teknisk avdeling og ITB-gruppen videre. Når det gjelder prosjekter som er vunnet på mer tradisjonell måte, er vi med og vurderer tilbydere av tekniske anlegg før de kontraheres, og bidrar til å knytte sammen tekniske tilbydere som utfyller hverandre.

–  Videreutvikling og oppdatering av ny kunnskap og bransjens erfaring er viktig for ITB-gruppa. Derfor deltar vi på de seminarer og kurs når vi kan. Senest var vi representert på Integra og Grønn Byggallianses ITB Brukerforum og Siemens Bygg+. Vi har planer om å være representert på VVS-Messa, samt at vi planlegger å engasjere oss i Building Smart i Norge. Vi snakker også med andre ITB-ere, gjerne fra rådgivere eller konkurrerende entreprenører, for å utveksle erfaringer og se på hvordan vi i fellesskap kan utvikle gode verktøy, informerer han.

Ruta Entreprenør ble etablert i 2007 og holder til på Flatåsen, en bydel som ligger sørvest i Trondheim kommune, og selskapet har en avdeling på Helsfyr i Oslo. Til sammen er det 90 ansatte som vil omsette for rundt 1 milliard kroner i inneværende år. Entreprenørbedriften jobber vesentlig med totalentrepriser med oppføring av private næringsbygninger og offentlige bygg, samt oppføring av større boligprosjekter.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Offensiv aktør i Midt-Norge og Østlandet

–  Vi jobber bevisst for å være en offensiv aktør i Midt-Norge og Østlandet for nybygg og rehabiliteringsprosjekt, kommenterer Lægreid, og viser til mange offentlige og private prosjekter nettopp i disse geografiske markedene.

– Vi har mottoet «Liten nok til å lytte – stor nok til å levere», legger han til.

– Og det er i dette markedet Ruta Entreprenør nå svinger seg opp med egen ITB-avdeling, på jakt etter flere ITB-folk?

–  ITB/bygningsautomatisering er helt avgjørende i prosjektering av nybygg, sånn vi ser det. Derfor jobber vi mot å tilfredsstille kravene i NS3935 og NS6450 i forhold til prosesser og innhold, og har alltid som mål å levere feilfrie og gode tekniske anlegg.

–  For å oppnå dette etablerer vi funksjonsbeskrivelser og lager fremdriftsplaner for testing og idriftsetting av de tekniske anleggene så tidlig som mulig, som en del av prosjekteringsfasen. Fra første stund i prosjekteringsfasen etablerer vi systemoversikt over tekniske anlegg. Dette er et levende dokument som oppdateres fortløpende, med oversikt over hvilke systemer som har integrerte funksjoner med hverandre, forklarer Lægreid.

Men Lægreid presiserer at jobben med bygningsautomatisering i rehabilitering av bygg er like viktig og krevende som på nybygg.

–  Ja, det er det, og ofte enda mer utfordrende å endre eller utvide et eksisterende SD-/automatikk-, adgangskontroll-, eller brannalarmanlegg, enn å bygge et nytt. Dette ligger gjerne i mangelfull dokumentasjon, behov for oppgraderinger og forventninger om funksjonalitet iht. dagens standard – noe som krever spesialkompetanse både hos byggherre, rådgiver og entreprenører. Vi bygger nå opp et miljø med en teknisk avdeling for å kunne håndtere dette på en god måte.

Bruker Lean metodikk i prosjekteringsfasen

–  Fremover kommer vi til å satse mye på involverende planlegging, basert på VDC/ICE-metodikk og taktplanlegging/lappeteknikk basert på Lean metodikk i prosjekteringsfasen. Som en del av dette er vi godt i gang med BIM-satsing og tester og VR-teknologi for å gå gjennom modellen med blant annet byggherrer og andre involverte i prosjektet. Vi har testet og gjennomført møter med kunden i bygget ved hjelp av denne teknologien, og det ble særdeles godt mottatt av dem som var med. BIM-stasjoner ute på byggene har vi hatt på flere prosjekter, noe vi har stor tro på, og derfor ønsker å videreføre, sier han.

–  Å bli gode på VDC/ICE-metodikk og Lean taktplanlegging blir et «must» i bransjen. Og for oss å bygge videre på vår tekniske avdeling og ITB-gruppen som et ledd i selskapets vekststrategier, sier ITB-ansvarlig hos Ruta Entreprenør Frode Lægreid til slutt.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Hvem blir det neste Kodak i byggebransjen?