forplikter
Fra venstre: Roar H Alstad, Gunnar Andreas Lien og Marius Rønneberg Aurstad.

– Det forplikter å involveres tidlig

Veidekke om ITB-rollen

0


–  Vi anser ITB-rollen som sentral under prosjekteringen for å kunne etterleve og tilrettelegge en gjennomførings- og testfase. For tiden utfører vi rollen selv sammen med innleid rådgiver, forteller Roar Alstad ved Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Trondheim. Han erfarer at samarbeidspartnere på tekniske fag ikke dekker de behov Veidekke har.

–  De ser nok heller ikke denne jobben som sin primære oppgave for Veidekke, legger han til.

Han presiserer at selv om ITB-rollen er viktig, innser han at det også er oppgaver å gjøre utover dette som må utføres gjennom fasene i et prosjekt.

–  Ikke alle forstår hva ITB-rollen inneholder og hvilket ansvar det er. Derfor forsøker vi å forenkle språket noe. Dette er like relevant internt som eksternt. Vi bruker en del tid på å definere behovene vi har i Veidekke for teknisk oppfølging gjennom hele prosjektets levetid. Det begrenser seg ikke til en overordnet ITB-rolle, men inkluderer en tverrfaglig teknisk kompetanse for prosjektene, fremholder Alstad.

Jobber kontinuerlig med å forbedre Veidekke

forplikter
Involvering av samarbeidspartnere for planlegging av sluttfase for prosjektet Holtermannsveien 1. Oppdragsgiver er Entra ASA der bla Skatteetaten skal flytte inn i februar 2020.

–  Vi har i dag et vidt felt rundt samarbeidspartneres forståelse av ITB i markedet. Vi har derfor tro på at de også vil kunne bidra mye bedre sammen med Veidekke når de møter samme metode rundt bordet i alle Veidekke-prosjekter.

  Hvor mye satser selskapet på eget miljø rundt ITB/bygningsautomatisering?

–  Jeg begynte i Veidekke Distrikt Trøndelag i mars 2017, og har siden da fått to medarbeidere som arbeider med tekniske fag. Vi er et relativt ungt teknisk fagmiljø som kontinuerlig arbeider med å forbedre Veidekke. Vår verktøykasse fylles ukentlig med innspill. Men vi har hittil ikke rukket å strukturere opp hele stien.

– Vårt målbilde er allikevel klart – å levere et funksjonelt bygg, erklærer han.

Alstad har tro på å utvikle egen metodikk ved bruk av bransjens kjente standarder.

–  Vi ønsker å gjøre dette gjennom å involvere samarbeidspartnere og overføre erfaringer fra prosjektene. Veidekke må eie prosessen og sørge for at rett kompetanse er med i prosjektet, samtidig som vi skal være konkurransedyktig. I dette ligger det å ikke dimensjonere prosjektene med for mange kontrollører, men å tilføre kompetansen i verdikjeden Veidekke allerede har, sier han.

Tilbakemeldingene hittil er ifølge Alstad at teknisk kompetanse i eget hus oppleves som utviklende og kundeorientert.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Forplikter å involveres tidlig

–  Basert på vår prosjektportefølje, og ut fra kundenes perspektiv og forventning, anser jeg det både som lavthengende frukt og et økende behov å være best på ferdigstillelsen. For å lykkes med dette etterlyser vi et større engasjement hos flere samarbeidspartnere. Vi klarer ikke selv å levere på alt. Spesielt ønsker vi at faget bygningsautomatisering fra tidlig fase tar et større ansvar for å utvikle løsninger og samtidig prøve å forstå oss som bestille. Vi kommer til å invitere flere av disse til dialog for å utvikle en felles forståelse for hvordan sluttfasen skal forbedres. Et moment som stadig viser seg er at mange ikke er godt nok forberedt på hvordan tekniske anlegg skal idriftsettes og testes.

Roar Alstad tilkjennegir at Veidekkes kultur er å involvere alle tekniske fag for å kunne planlegge sammen, så denne rollen er med fra start, og han vet at det forplikter å involveres tidlig.

–  Vi har god erfaring med å bruke Veidekkes måte å planlegge også for sluttfasen. Vi samler aktørene for å utarbeide en overordnet plan, for deretter å gjennomføre særmøter med ressurser som faktisk skal utføre arbeidet. Dette vil vi fokusere mer på fremover, noe som vil kreve tilstedeværelse fra våre samarbeidspartnere tidligere enn de er vant med i dag. Table-testing og å granske system og funksjoner er arbeid som tar mer tid enn vi alle ønsker, men som er nødvendig for å komme i mål. Slike prosesser må starte parallelt med prosjekteringen, og før vi starter med bygging, sier han.

forplikter
utsnitt av en BIM modell som viser ulike soner som inneholder informasjon om tekniske funksjoner. Dette vil erstatte verktøy som MS Office som benyttes i dagens bransje.

Roar Alstad forteller til slutt at selskapet Itech som Veidekke eier 30 prosent av, har gjennom det som heter «Veidekkeskolen» ulike moduler som ansatte kan bruke for å skaffe seg kunnskap om tekniske fag og systematisk ferdigstillelse. Utover dette forsøker fagfolkene å delta på eksterne kurs ved anledning.

–  Å lære gjennom prosjektene er like viktig. Det er der teorien utøves og den praktiske utfordringen ligger. Her i Trondheim forsøker vi å evaluere alle prosjekter, også i forhold til hvordan ITB-rollen utføres, avslutter han.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Veidekke best i klassen på klimarapportering

Bærekraftsdirektør i Veidekke Hege Schøyen Dillner.

Det er her hvor erfaringer, feil og det som fungerer med en gang diskuteres