Hele-E-bygget. Foto SUS2023

Standardisering på alle nivåer gir berikelse og nytteverdi

ITB Brukerforum Rogaland – OneCo og Smedvig Eiendom

0

Myndighetenes bestilling av SUS2023, det nye universitetssykehuset i Stavanger lød «bygg rimeligere – sørg for mer sykehus for pengene». Hvordan oppnå dette var hovedtemaet for ITB Brukerforum i Rogaland 21. november i regi av Integra og Grønn Byggallianse med samarbeidspartnerne OneCo og Smedvig Eiendom. Utviklingen og læringen i prosjektet er godt i gang. Bruken av standardisering er stor.

SUS2023 universitetssykehus og digital samhandling i praksis – fra slogan til berikelse og nytteverdi.

Innlegget om Stavanger universitetssykehus SUS2023 digital samhandling i praksis ble innledet av Torbjørn Stensland fra SUS2023, Kristoffer Tungland fra Cowi og Steinar Vike fra OneCo.

Oppdraget disse hadde fått lød:

 • Bygg billigere – sørg for mer sykehus for pengene
 • Bli bedre på innovasjon
 • Øk industrialiseringen
 • Øk digitaliseringen

Prosjektteamet valgte å løse oppdraget ved hjelp av:

 • Stor grad av prefabrikasjon
 • Standardisering med fleksibilitet
 • Heldigitalt prosjekt (BIM++)
 • Tett integrasjon mellom verktøy
 • Bruk av Pims365 for prosjektstyring og Safran for planlegging
 • Bruk av dRofus for som TFM-master

Det vil si mye nytt som mange av aktørene må lære seg under marsjen.

Læring som gjennom bedre samhandling så langt har gitt resultater som:

 • Mer Innovasjon
 • Økt bruk av BIM
 • Koblinger mellom systemer og aktører
 • Mer digitalisering
 • Oppdatert informasjon
 • Færre misforståelser
 • Mindre usikkerhet
 • Lavere kostnader ved mer automatisering så vel i prosjekteringsperioden men også senere i driftsperioden

Dette i motsetning til tidligere prosjekter med lignende mål men hvor erfaringen ble:

 • Mye bruk av BUZZ-ord / slogans
 • Papir per E post
 • BIM-modeller uten berikelse
 • Uendelig lister med åpne saker
 • Dataeksport fra database til Excell

Troen denne gangen er imidlertid at de er på god vei til å berike prosjektet med nyttig samhandling ved hjelp av digitale verktøy – og med resultater i tråd med myndighetens bestilling.

Byggingen er i gang i Stavanger. Foto: SUS2023

Norske Standarder

Som avslutning på brukerforumet ga Arne Eggen i bransjeforeningen Integra en oversikt over eksiterende og veldig snart kommende norske standarder innenfor tekniske bygningsinstallasjoner med overskriften «Riktig med en gang»

Standardene er:

Struktur og kvalitet i tilbudsgrunnlagene – NS3420 del YB systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet – beskrivelsestekster som forventes publisert ved årsskifte.

Partenes oppgaver og plikter for å oppnå tverrfaglighet/integrerte systemer – NS3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), Prosjektering, utførelse og idriftsettelse.

Verifisering gjennom tester av ytelser/funksjoner i leveranser – NS6450:2016 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner.

Hvordan bærekraftig drift og verdibevarende vedlikehold oppnås – de “neste 40 år” – NS6460, drift av tekniske bygningsinstallasjoner – som forventes publisert ved årsskifte.

En god og lærerik dag i Stavanger.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Svaret var digital løsning med industrialisert bygging av høy kvalitet