Kurset gir deg innblikk i mål og oppgaver ved drift av bygninger.

Kurs i NS 6460 (ITB)  – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

0

Når prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig; hva da med driften “de neste 40 år”? Oppgaver og krav er mange; forventninger til gode brukeropplevelser, lave miljøutslipp, høy energieffektivitet og krav til sikkerhet for mennesker og inventar.

I tillegg har byggeier forventninger til avkastning på sine investeringer.

Dette kurset gir deg innblikk i mål og oppgaver ved drift av bygninger; hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp. Og hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling.

Kurset gir en innføring i NS 6460:2019 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, samt en kort orientering om andre tilhørende standarder.

Følgende hovedområder gjennomgås på kurset:

 • Bærekraft og miljø
 • Stillingsinstruks for teknisk driftsansvarlig
 • Datasikkerhet og lisenser
 • Handshake prosjekt/drift
 • Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon
 • Årlige mål for driften
 • Tilfredse brukere
 • Krav til faglig kompetanse
 • Kontinuerlig forbedring og periodisk gjennomgang
 • Avvik, registrering og behandling
 • Overvåking og styring av forbruk
 • Verdibevarende vedlikehold, innspill og budsjetter
 • Risikovurderinger

Kurset gir deg innsikt i driftens økende betydning i offentlig og private eiendomsvirksomheter, og hva som faktisk inngår i driftsavdelingens mål og oppgaver.  Du skal etter gjennomført kurs også kunne utarbeide funksjonelle stillingsinstrukser som beskriver årlige mål og arbeidsoppgaver, samt få økt forståelse for hvilke verktøy og systemer drift trenger for å kunne utøve sitt arbeid på en effektiv måte.

Direktelink til Standard Norge

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Forsvarsbygg bygger opp fagmiljø rundt bygningsautomatisering

Forsvarsbygg bygger
Illustrasjonsfoto fra et teknisk rom i en av Forsvarsbyggs eiendommer. Foto: Forsvarsbygg

Det er her hvor erfaringer, feil og det som fungerer med en gang diskuteres