Mer automatisering og enklere betjening er ikke alltid like enkelt

ITB Brukerforum hos Undervisningsbygg Oslo KF

0

Driftserfaringene med de tekniske installasjonene hos Oslos største eiendomsforvalter med 95.000 daglige brukere fordelt i 750 bygninger ble delt og diskutert med et fullsatt møterom. Erfaringene er mange, alderen på bygningsmassen også og alt virker slett ikke optimalt. Dette var fokus under ITB Brukerforum i Oslo nylig.

Ønskene fra Undervisningsbygg er entydige – økt automatiseringsgrad, fokus på robuste og driftssikre løsninger og vesentlig enklere betjening på brukernivå. Dette i tillegg til mer velfungerende instrumentering – dvs måleog driftsdata en kan stole på. Her har leverandørene en utfordring/forbedringspotensial i framtidige leveranser.

50 deltagere var samlet til høstens brukerforum i Oslo i regi av Integra og Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg med sin lange fartstid var denne gangen vertskap og delte sine mange erfaringer med kritiske tekniske installasjoner.

Overordnet mål

Virksomhetens overordnede mål er blant annet:

 • Lavt energibruk og høy sikkerhet for bygninger og brukere skal vektlegges
 • Skolene skal være enkle å «drifte, betjene» lokalt

I fremtiden skal bygningsmassen også benyttes av andre enn skolene selv. Dette basert på «Frivillighetsmeldingen» om fleksibel bruk av skolebygg med felles bookingsystem. Noe som vil innebære at befolkningen skal kunne booke og benytte lokalene utenfor ordinær skoledrift.

Sammen med krav om lave driftskostnader vil dette stille enda høyere krav til velfungerende tekniske installasjoner og med høy automatiseringsgrad. Løsninger som krever 24/7 tilstedeværelse av driftspersonell må reduseres. Det vil bli lagt spesiell vekt på:

 • Effektiv styring av energibruken/klimaanlegg
 • Adgangskontroll, inngang via apps QR o.a. koblet mot de tekniske anleggene
 • Begrensning av områder i bygningene, arealutnyttelse, dvs. «ikke 5 i hver bygning på kvelden»
 • Planlegging av lokaler og bookingsystem
 • Sikkerhet, O-planer og evakuering (brann), merkesystemer, informasjon og varsling
 • Satsing på automasjonsnivåets lokale «intelligens» og «selvdiagnose» med alarmering og status mot driftssentraler
 • Lokal visning på lettfattelige infoskjermer
 • Vurdere «manuell på og automatisk av» for brukere på romnivå utenfor skolens faste kjernetider. Spesielt innenfor klimatekniske systemer.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Har etablert egne kravspesifikasjoner og veiledere

For å oppnå ønskede mål og funksjoner har Undervisningsbygg etablert egne kravspesifikasjoner og veiledere basert blant annet på de norske ITB standardene. Spesifikasjonene blir kontinuerlig videreutviklet av virksomhetens fagteam.

Blant gjengangere i feil og mangler og som påvirker styring av bygningenes klimatekniske systemer er målefeil grunnet instrumentering med dårlig nøyaktighet og feil plassering. Kompetansen til de som velger utstyr og plasserer dette er ikke alltid god nok, for eksempel temperaturfølere. Når da også ferdigstillelsen ved hjelp av overleveringstester ikke utføres grundig blir resultatene tidvis dårlige.

Her må byggherre, rådgiver og leverandør bli bedre sammen

Det hevdes at det største potensiale for framtidige energireduserende tiltak i landets totale bygningsmasse sett i et 30 års perspektiv ligger i satsing på drift overvåkning og vedlikehold, samt oppgradering av eksisterende tekniske anlegg. Bedre nøyaktighet og behovsstyring er overordnet i dette målet.

Tilbudene om fremtidens løsninger basert på Small data, Big Data, IoT, Internet of Things, skyløsninger/clouds, Ocean, AI, Beacons, Machine Learning, Disruptive technologies vil neppe løse utfordringene før mer grunnleggende forutsetninger er bedre på plass:

 • mer kompetanse om måle- og reguleringsteknikk
 • mer kompetanse om automatisering og systemintegrasjon inkludert nyttig visualisering for brukerne
 • mer fokus på betydningen av innkjøp og avtaleinngåelse
 • mer kompetanse om testing og overlevering i henhold til kravspesifikasjoner og funksjonalitet

Den gode dialogen i møtet tilsa at Undervisningsbygg er åpen for råd og innspill fra deltagerne i ITB Brukerforum

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Det er her hvor erfaringer, feil og det som fungerer med en gang diskuteres