Her er frontfigurene bak NORPEC AS, som nå viderefører mye av kompetansen fra Jacobsen Elektro. Fra venstre: Investor Egil Bretvik i Bretvik Holding AS, Bendik Øhrn, Tor Grinna, Alf Vegar Nymoen(daglig leder), Svein Haugen, Stein Sundby og Leif Bottolfs, alle fra tidligere Jacobsen Elektro, samt investorene Lars Kristoffer Loe og Kent Jensen i Loe Equity AS.

NORPEC springer ut av Jacobsen Elektro

FOKUS PÅ ELEKTRISKE KRAFTSYSTEMER

0

Hovedtyngden av det tekniske miljøet i Jacobsen Elektro AS lever nå videre gjennom det nye selskapet NORPEC AS. De har sikret seg 33 av de ansatte, inkludert alt nøkkelpersonell innen vern og kontroll. – Vi er allerede klare til å levere varene, sier Kent Jensen, styreleder i NORPEC.

Alf Vegar Nymoen, som inntil nylig var avdelingsleder for Service & Tjenester i Jacobsen Elektro i Lier, er påtroppende daglig leder i NORPEC AS. Han ser nå svært positivt på utsiktene til det nye selskapet.

NORPEC, nærmere bestemt NORwegian Protection Engineering Company, startet sin virksomhet så sent som 3. desember i år. Firmaet har nå over 30 erfarne ingeniører og sivilingeniører som tidligere var ansatt i Jacobsen Elektro, avdeling Service & Tjenester, et selskap som begjærte oppbud i slutten av forrige måned.

TUNGE INVESTORER

Det nye selskapet NORPEC AS har med dette sørget for å videreføre det unike fagmiljøet slik at det fortsatt vil være tilgjengelig for den norske energisektoren. Bak selskapet NORPEC står tunge norske investorer og erfarne bransjefolk, representert gjennom selskapene Loe Equity AS og Bretvik Holding AS.

Egil Bretvik har selv jobbet i Jacobsen Elektro og driver nå selskapet Poweron med base på Papirbredden i Drammen. Loe Equity består av tidligere konsernsjef i Isachsen Gruppen, Kent Jensen og styreleder Lars Kristoffer Loe, som er daglig leder i Loe Rørprodukter og eier av Loe Holding.  Investorgruppen har lykkes med å få med seg nøkkelpersoner fra fagmiljøene i Jacobsen Elektro i ledelse og drift av NORPEC.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

BASE PÅ KJELLSTAD I LIER

– Vi er veldig glade for at de ansatte nå er fristilt og at vi kan komme i gang. NORPEC skal drive innen det vi kan betegne som samfunnskritisk infrastruktur på et høyt nivå, der man skal være med på å sikre en stabil og trygg strømforsyning i Norge.  Vi har nå sikret oss kjernepersonell på dette området, sier Egil Bretvik.

– Selskapet skal arbeide videre med å spisse denne unike kompetansen som vi nå har tatt over, sier styreleder Kent Jensen. Han opplyser videre at det nye selskapet vil ha base på Kjellstad Næringspark i Lier.

FOKUS PÅ ELEKTRISKE KRAFTSYSTEMER

–Vi vil dekke hele verdikjeden med vår konsulentavdeling som leverer analyser og spesifiserer behov, vår prosjektavdeling som er totalleverandør av vern og kontrollanlegg, og vår serviceavdeling som ivaretar service og beredskap, påpeker Nymoen.

Han understreker at NORPEC har som mål å være en ledende norsk leverandør av tjenester til energisektoren med fokus på elektriske kraftsystemer, vern og kontrollanlegg.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Kurs i NS 6460 (ITB)  – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Kurset gir deg innblikk i mål og oppgaver ved drift av bygninger.