Mikrogrid, fornybar og energiøyer

ITB Brukerforum Østfold: Inspiria og Schneider Electric

0

Læringssenteret Inspiria Science Center i Sarpsborg og Schneider Electric var denne gangen vertskap for ITB Brukerforum i Østfold. Løpende F&U prosjekter innenfor mikrogrid – produksjon, distribusjon og bruk av energi innen avgrensede områder ble belyst og diskutert.

Resultatene så langt er absolutt spennende – nye teknologier og forretningsmodeller prøves ut i storskala. Målsetning er enklere, mer kostandeffektivt og klimagunstige løsninger

Arrangør for ITB Brukerforum er Integra, foreningen for automatisering og Grønn Byggallianse den 25. november 2019.

Innledere denne gangen var Geir Endregard fra Inspiria Science Center, Fredrik Häger i Østfold Energi, Camila Medina, Erik Gjesdal og Per Gjerløw fra Schneider Electric og Marianne Riddervold fra Smart Cities i Smart Innovation Norway

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Test- og utviklingssenter

INSPIRIA er også et test- og utviklingssenter for Inspiria Charge Court. Inspiria Charge Court skal tilby elbil lading basert på strøm fra solceller på tak og carport, vindmøller på sikt, batteribanker og det ordinære nettet. Kanskje også strømleveranser fra elbilen til bygningene omkring.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Installasjonene består av •80kWp med solceller på tak •Batterikapasitet på 500 kWh, med effekt på 250 kW •Batteri og invertere i eget tilbygg •Kabler til alle ladestasjoner •Kabler for 22 kW og tomme trekkerør legges slik at det er klart for senere oppdatering.

20 ladestolper med to uttak hver, hvorav:

 • 1 lynlader (<300 kW)
 • 1 hurtiglader (<50 kW)
 • 38 normalladere (<22 kW)
 • 1 V2G Lader (levering av strøm fra bil tilbake på nettet)

Test- og utviklingssenteret inngår i et europeisk samarbeid hvor ulike mikrogrid løsninger testes ut. Andre land utover Norge som er med er Bulgaria, Tyskland, Spania og Nederland

Utfordringen her hjemme er spesielt knyttet til den eksisterende elektriske infrastrukturen med aldrende nett med begrenset kapasitet. I tillegg fremstår de mange aktørene av elbil ladning med ulike betalingsmåter som litt problematisk for kundene.

Læringen så langt har gitt som resultat:

 • 40 ladepunkter er mulig uten å investere i nytt nett
 • Ikke én teknologi som løser alt – kombinasjon er nøkkelen
 • V2G er umoden teknologi
 • Batteri gir større gevinst enn kun PV (solceller)
 • Batteriet reduserer nedbetalingstiden på PV

Skybaserte og fleksible energistyringssystemer er under utvikling, enhetlige betalingssystemer også. Begge deler til oss konsumenters fordel.

E-LAND

Effektive energiløsninger til «Energiøyer» og «isolerte samfunn» er problemstillinger som engasjerer mange verden rundt. Lokal og kortreist energi er i vinden. F&U prosjektet E-LAND utvikler en verktøykasse, et modulært sett av metoder og IKT-verktøy for å optimalisere og kontrollere multienergi øyer og isolerte samfunn. Den modulære verktøykasse kan tilpasses for å møte lokale krav og utvides til å innlemme nye verktøy når nye utfordringer oppstår.

Tre europeiske prosjekter inngår p.t i et samarbeid:

 • Taragoviste i Romania med en stor bygningsmasse
 • Huesca i Spania med PV-panels og Hydrogenproduksjon
 • PILOT BORG HAVN

Borg havn ligger i Fredrikstad ved Glommas utløp i direkte tilknytning til industriområdet Øra med sin store variasjon av virksomheter (100 bedrifter) som Batteriretur, FREVAR (avfallshåndtering og avfallsforbrenning), Gyproc (gips), Prediktor (automatisering/prediksjon), Fredrikstad Seafoods (lakseproduksjon på land) og mange, mange flere

Over Borg havn skipes stadig mer av Norges eksport og import. Deres visjon lyder:

“Å VÆRE DEN MEST ALLSIDIGE OG FREMTIDSRETTEDE HAVNEN VED OSLOFJORDEN, ET EFFEKTIVT, BÆREKRAFTIG LOGISTIKKSENTER OG EN VIKTIG SAMARBEIDSPARTNER I UTVIKLING AV REGIONEN, NÆRINGSLIVET OG DET MARITIME MILJØ»

For å nå sine mål har havnen involvert seg i E-LAND med de tre delprosjektene

ENERGIPAKKE BORG HAVN – AS BATTERIRETUR

GRØNN VINDENERGI I SYMBIOSE MED INDUSTRIEN på ØRA

SMART MOBILITET – AUTONOME SKIP OG DOKKING

Møtet ga en kort intro om hva vi kan forvente av konkrete løsninger de nærmeste årene.

Felles for både Inspiria Charge Court og E-LAND er høy grad av automatisering og systemintegrasjon. Integrasjon av systemer for vare- og energiproduksjon, distribusjon, autonome transportmidler, betalingstjenester m.m og som er digitalisert.

Fremtiden er her!

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Standardisering på alle nivåer gir berikelse og nytteverdi

Hele-E-bygget. Foto SUS2023