Fra venstre: André Agi, Jan Buthke og Franz Forsberg-Mussault. Foto: Lars Gartå.

I førersetet på parametrisk design

generere ulike løsninger i prosjektene

0

LINK arkitektur rekrutterer fageksperter innen parametrisk design i Danmark, Norge og Sverige for å ligge i front på den digitale utviklingen. Parametrisk design gir rom for helt nye muligheter innen designoptimalisering.

-Vi ønsker å bidra til å drive utviklingen innenfor parametrisk design fremover og følger tett med på hvordan vårt fagfelt formes i årene som kommer. Parametrisk design gir oss store muligheter til å utforske flere designløsninger, og evaluere ulike alternativer raskere og oftere med hensyn til estetikk, miljø og økonomisk bærekraft. Det handler om mer fleksible prosesser og dataflyt, som strekker seg ut til rådgivende fag med satsing på interoperabilitet, sier Franz Forsberg-Mussault i en pressemelding, fagleder for parametrisk design i Norge.

Tre fokusområder

Stadig flere kunder, både private og offentlige, etterspør parametrisk design. Det er bakgrunnen for at LINK nå velger å satse for fullt med ambisiøs strategi og solid fagkompetanse. I Norge ledes utviklingen av Franz Forsberg-Mussault, spesialist innenfor miljøriktig prosjektering og parametrisk design. Sammen med André Agi i Sverige og Jan Buthkei Danmark, vil han drive satsingen i tre retninger med fokus på bærekraft, konkurranser/tidligfase og effektivisering. Målet er å jobbe mer effektivt for å skape bærekraftige løsninger, og i enda større grad kunne hjelpe oppdragsgiveren å gjøre en best mulig investering.

Datadrevet fremtid

Parametrisk design er en arbeidsprosess som handler om å finne og løse et sett problemer ved hjelp av målbare faktorer og variabler, der verdien på en variabel kan justeres for å generere ulike løsninger. Man evaluerer data og baserer utformingen på fakta. Med denne arbeidsmetodikken kan sollys, vind, innendørsklima, energibruk og karbonavtrykk/CO2-påvirkning spille inn som avgjørende faktorer i byggets utforming. De viktigste parameterne i prosjektet defineres og gir arkitektene et solid fundament. Med parametriske verktøy er det enkelt å lage flere varianter av samme prinsipp. Dette styrker arkitektenes muligheter til å utvikle løsninger som er nøye tilpasset oppgave- og stedspesifikke betingelser. På denne måten er man bedre rigget i møtet med kunden og produserer forslag av god kvalitet. Ved hjelp av slike verktøy kan produsenter i en tidlig fase gi et anslag på materialbruk, kostnadsbilde og miljøeffekter.

Visuell programmering i egne prosjekter

Erfaringsvis resulterer bruk av parametrisk design i mer eksakte designparameter slik at man oppnår lavere kostnader, mindre materialavfall, mindre transport av produkter og mer effektiv bruk av arbeidskraft. Sosiale, miljø og økonomiske bærekraft analyser som utføres i prosjekter, gjøres raskt og presist gjennom interoperabilitet mellom BIM og analyse-programvare.

Ved å benytte parametrisk design i prosjektene, skapes nye og spennende muligheter innenfor form og design. Eksempelvis er fasaden på Hammerfest sykehus utformet med parametere med live kobling mot hovedmodellen. Det betyr at man kan bearbeide innvendig plan kontinuerlig frem til noen timer før leveranse og få oppdatert fasade med riktig vindusplassering og dagslysforhold i pasientrom og kontor. Et annet eksempel er utviklingen av Mysen sentrum, hvor et hovedkriterium er å tilrettelegge for optimalt dagslys og inneklima til lav kostnad. Da benyttes visuell programmering for å kartlegge dagslys og utsikt, samt energibruk og -produksjon for å besørge bærekraftig arkitektur.

Framover vil datadrevet design ta enda større plass i LINKs prosjekter. Å etablere en dedikert strategi forankret i alle tre land, gir en unik mulighet til å dra nytte av hverandres erfaring og kompetanse på tvers av landegrensene.

André Agi og Jan Buthke startet i LINK arkitektur 2.desember og Franz Forsberg-Mussaulter allerede i gang med arbeidet her i Norge. I begynnelsen av 2020 dras satsingen i gang for alvor, i hele konsernet.