Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg og Torben Dalgaard Administrerende direktør i Dalux. Foto: Statsbygg

Digital grunnmur på plass for Statsbygg

Starter på nyåret

0

Statsbygg samler for første gang all teknisk informasjon i én skyløsning. Nå starter arbeidet med å digitalisere statlige bygninger for alvor. 

Statsbygg har signert kontrakt med det danske firmaet Dalux om en skyløsning for lagring av teknisk informasjon.

Løsningen skal blant annet romme digitale modeller (BIM-modeller), skannede papirtegninger og dokumentasjon knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.

– For første gang kan vi nå samle og tilgjengeliggjøre all teknisk informasjon på ett sted. Dermed kan vi sømløst knytte denne informasjonen sammen. Dette er en svært viktig del av arbeidet med å digitalisere byggene våre, og blir grunnmuren i arbeidet vårt med digitale tvillinger, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Digitale tvillinger
En digital tvilling er en digital kopi av det fysiske bygget, hvor all nødvendig informasjon er tilgjengelig gjennom hele byggets levetid for dem som trenger den, der de trenger den. 3D-modeller og teknisk dokumentasjon oppdateres kontinuerlig. I tillegg inneholder digitale tvillinger også sanntidsdata fra for eksempel sensorer.

Digitale tvillinger er svært nyttige både i byggeprosesser og når den ferdige bygningen skal driftes. For eksempel kan en elektriker som skal bytte et strømuttak få tilsendt en lenke med riktig modell, eksakt plassering og annen relevant informasjon.

– For Statsbygg er den største gevinsten med denne avtalen at vi kan tilgjengeliggjøre mye mer data om de eksisterende byggene våre. Det vil få mye å si for effektivitet og for å unngå feil, sier Nikolaisen.

Statsbyggs nye skyløsning legger også til rette for videre utvikling og bruk av ny teknologi som for eksempel utvidet virkelighet (AR).

Starter på nyåret
Med grunnmuren på plass vil Statsbygg nå intensivere satstingen på digitale tvillinger.

– Vi vil teste det ut på 5-10 eiendommer over jul og så ta det gradvis videre. Vi går inn i en spennende læringsperiode der vi vil finne ut mest mulig om hvordan vi kan gjøre dette best mulig, sier Nikolaisen.