Siemens åpne skyløsning, «MindSphere»

Digitalisering skaper muligheter for bygningens eiere og brukere

Skyløsning og utfordringer

0

Av Tom Christiansen, forretningsutvikler for Smart Infrastructure – Building Products i Siemens AS

Siemens er en av verdens ledende selskaper innen teknologi- utvikling for blant annet bygninger og infrastruktur. Digitalisering representerer utfordringer for byggeiere og eiendomsdrift, men mest av alt vil dette kunne åpne for betydelige muligheter.

Tom Christiansen, forretningsutvikler i Siemens.

Omstilling og innovative løsninger etterspørres, og kunder etterspør konkret merverdi.

Digitalisering i industrien, digitale fabrikker, knytning mot skytjenester, drives av teknologiutviklingen og er i dag krav fra fremoverlente industribedrifter.

Innen samferdsel og infrastruktur åpner ny teknologi for enorme muligheter. Som eksempel flagger enkelte store bilprodusenter interesse for å investere i utbyggingen av «elektriske og intelligente veier» for å få fart på el- bil og digitaliseringsutviklingen.

Bygninger er en av de største produsentene av digital data i dag, data som kan kommuniseres inn i en «skyløsning». Utfordringen er å kunne benytte data til verdiskapende tjenester, med verdier for bygnings- eiere og brukere.

Dagens bygningseiere er ikke lenger tilfreds med kun energieffektivisering, teknisk drift og overvåking av bygningsmassen, men er ute etter økt produktivitet, økt lønnsomhet, og gode brukeropplevelser i sine bygninger.

Siemens som en ledende aktør i bygningsautomatiseringsbransjen, er ikke fornøyd med kun å tilby integrasjon og tilknytning av digitale data og systemer (connectivity). Innholds- og tjenestespekteret er i full fart under utvikling, og i et betydelig omfang.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Våre muligheter er å ta dette videre inn i fremtiden, utnytte de etter hvert store tilgjengelige datamengdene, integrere løsninger, sikre samhandling og tilby merverdi.

Bruker- fokus, «Human centric» eller «People centric» fokus, hvor vi setter brukerne av bygningen i sentrum, etterspørres i økende grad. Her benytter vi avanserte algoritmer (AI = kunstig intelligens) og optimaliserer brukertilbudet og funksjonaliteten for bygningens brukere. De ansatte, bygningens brukere, er tross alt den aller største innsatsfaktoren for de fleste bedrifter, og effektivitet og god tilrettelegging etterspørres.

Vi ser at andre bransjer kaster interesserte blikk på bygningsautomatiseringsmarkedet, ikke minst fra IT-siden, men dette dreier seg nødvendigvis ikke om IT-teknologi i seg selv, men om å få frem nytteverdier for bygningenes eiere og brukere. IT-teknologi er viktig å beherske, men er her kun middelet som skal være til hjelp for å føre oss frem mot målet.

Det vil være forventet at vi forstår bygninger og bruken av disse, og at vi kan utnytte de teknologiene som er tilgjengelig. Dette er prosesser som bygningsautomatiseringsbransjen har jobbet med i lang tid.

Siemens brukerfokuserte skytjeneste for interaksjon og analyse:
Automatiserte bygninger + Person og Bruker- fokus = Smarte bygninger.

Dette resulterer i:
Økt produktivitet
Økt lønnsomhet
Gode brukeropplevelser i bygningen.

Krevende kunder og tunge investeringer i teknologi, resulterer i betydelige kunde- og bruker- verdier.

Betydelige muligheter i markedet

Vi står altså overfor betydelige muligheter i våre markeder. Dette baseres på den teknologiutviklingen vi i Siemens, som en av verdens ledende aktører, investerer tung i.

Men dette er også drevet av de krav som offensive kunder stiller til oss:
Økt produktivitet, økt lønnsomhet og gode brukeropplevelser.

I dag vil SaaS (Software as a Service) være avgjørende.

For bygningens brukere vil dette kunne bety full kontroll over egne omgivelser og tilgjengeligheten av tjenester. Her nevnes noen eksempler på tjenester og brukermuligheter.

Inneklima- parametere som temperatur, lys, solinnstråling.

Ledige arbeidsplasser, ledige møterom, hvor sitter mine kollegaer som jeg skal jobbe med i dag:
Tilgang til kantine og andre fasiliteter
Møteroms- booking og f eks servering
Ekstern transport

Muligheten for å gi tydelige tilbakemeldinger til bygningsdrift, osv.

For bygningseier og driftstjenester vil en rasjonell utnyttelse av lokalene kunne oppnås:
Hvor mange skal besøke kantinen i dag
Hvilke kontorlokaler er mye eller lite i bruk
En bruksmønster- analyse som kan styre behovet for renhold vil kunne være et godt
verktøy for mer rasjonell renholdsgjennomføring.

Her vil bygningsdrift kunne benytte algoritmer som ikke bare er korrektivpreventivt og tilstandsbasert, men ved hjelp av AI kunne utnytte mulighetene som gis for prediktive, normative og autonome servicetjenester.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Kunstig intelligens skal gi bedre prosjekter

Styreleder Anders Kvåle i Spacemaker og konserndirektør Ida Aall Gram i AF Gruppen signerer avtalen om langsiktig samarbeid.