Tannbygget, Universitetet i Tromsø. Illustrasjon; Borealis Arkitekter

Peab bygger passivbygg på Universitetet i Tromsø

Breeam Very Good

0

Tannbygget, som blant annet huser tannlegeutdanningen i Tromsø, skal bygges ut med et tilbygg på fire etasjer. Peab Bjørn Bygg er valgt som totalentreprenør, og kontrakten har en verdi på 40 millioner kroner eks. mva.

Byggherre Troms fylkeskommune har stilt strenge miljøkrav til både tilbygget og selve byggeprosjektet. Tilbygget skal oppføres som passivbygg i henhold til NS3701, og skal ha en kvalitet som gjør at det kan sertifiseres som minimum Breeam Very Good. Byggeprosjektet skal utvikles med energieffektive løsninger innenfor kostnadseffektive rammer. Entreprenøren skal også legge til rette for miljømessige løsninger knyttet til blant annet energi, avfallssortering, energitap og materialvalg i prosjektet.

− Vi ser svært positivt på at byggherren stiller strenge miljøkrav, og veldig glade for at vi fikk tildelt dette prosjektet. Peab Bjørn Bygg er en entreprenør med sterk lokal forankring i Tromsø, og våre medarbeidere er engasjerte i en klimavennlig samfunnsutvikling for byen vår, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg i en pressemelding.

Ett års byggetid

I Tannbygget ligger Institutt for klinisk odontologi, som utdanner tannpleiere, tannleger og spesialisttannleger. I samme bygg ligger også Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge og Universitetstannklinikken. Det nye tilbygget blir ca. 1400 kvadratmeter stort, og skal i all hovedsak inneholde kontorer og møterom, og et teknisk rom.

− Vi har oppstart på byggeplass i april 2020, og beregner om lag ett års byggetid. Vi er veldig motiverte for å komme i gang med prosjektet, sier anleggsleder Jan Inge Lilleng i Peab Bjørn Bygg.