Kjetil Draugedalen, Beckoff Automation AS. Foto: Rasmus Mikkelsen

– Vi vet at brukerne har store forventninger til et nytt bygg

Fokus på SYSTEMINTEGRASJON:

0

– Dagens nybygg har i stor grad tekniske systemer som krever samhandling, og et godt fungerende kontrollsystem kan sammenlignes med hjerne og nervesystem. Vi vet at brukerne har store forventninger til hvordan et nytt bygg skal oppleves, og et bygg som feiler på brukeropplevelsen blir svært fort et dyrt bygg for eieren, sier Kjetil Draugedalen, Business Development Manager hos Beckhoff Automation AS.

Draugedalen sier at det er en forventning til at bygget selv regulerer varme, kjøling, luftkvalitet og lys på en måte som er tilpasset bruken av bygget, og dette kan være utfordrende prosesser som krever både innsikt og overblikk – ikke bare i ITB-faget, men også i andre relevante fagområder.

-Vi ser dessverre fortsatt at ITB ofte blir satt på dagsorden først etter at andre entreprenører er kontrahert og viktige valg som påvirker integrasjonsarbeidet er tatt. Da forsvinner muligheten til å utforske løsninger som går utenfor spesifikasjonene. Dette blir i mange tilfeller en brems for den teknologiske utviklingen innen bygg og fratar hele miljøet en gyllen mulighet til teknologisk og fagmessig utvikling, sier han.

ITBaktuelt spør ham om hvor viktig er ITB/bygningsautomatisering ved oppgradering av eksisterende bygg?

-ITB for modifikasjonsprosjekter er ikke mindre viktige enn for nybygg, men preges ofte av kompromisser fordi så mange fysiske forutsetninger er absolutte når planleggingen av de tekniske installasjonene tar til. Den ønskede funksjonaliteten og krav fra eier trenger ikke være mindre omfattende enn ved nybygg, men det er sjelden det tas høyde for oppgraderinger av alle relevante tekniske komponenter, påpeker han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Kan trenge gode overtalelsesevner

Han mener at det skal gode overtalelsesevner til for å overbevise byggeier om nødvendigheten av å skifte ut en fungerende komponent, når gevinsten av utskiftningen kanskje realiseres først etter 10-15 år.

-Selve installasjonen kan fort bli kostbar om man må legge mye ny infrastruktur. Beckhoff har blant annet gode løsninger for gjenbruk av gammel TP-kabel og trådløs kommunikasjon, så det er mulig å spare mye penger ved å tenke smart!

Draugedalen forteller at Beckhoff ikke har egen prosjektavdeling, men selskapet er bevisst på å skape et miljø for sine integratorer som sørger for den nødvendige tilliten.

-Alle våre integratorer har god kunnskap om våre produkter og stoler på at vi kan bidra med løsninger på intrikate problemstillinger.  Beckhoff Norge har stor kompetanse in-house, i tillegg har vi korte føringsveier til produktutviklerene i Tyskland som aktivt er med og løser problemer, sier han.

-Hvor tidlig i planleggingsprosessen velger dere dedikerte personer innen ITB/ bygningsautomatisering når det gjelder VVS, EL, sikkerhet osv?

-Spørsmålet er kanskje ikke direkte relevant for oss, men vi mener gjerne noe om dette allikevel, svarer han kvikt.

– Det er en nødvendighet at ITB-ansvarlige inkluderes i planleggingen på et så tidlig tidspunkt som mulig og at dedikerte ansvarspersoner får et nødvendig eieforhold til bygget. Samspill mellom de ulike disiplinene er essensielt for et vellykket resultat og funksjonskravene må være styrende for planlegging og gjennomføring av prosjektet, fastslår Kjetil Draugedalen.

Ser ofte selvmotsigelser mellom krav og funksjon

– I dagens marked er ofte kost/nytte i prosjekteringen et fokusområde, med mange meninger om konsulentfirmaer og byggherrer. Fra ditt ståsted, hva kan gjøres for å få mer effektivitet og innovasjon i markedet?

– Vi opplever at det dessverre alt for ofte mangler et skikkelig overblikk i spesifikasjonene av tekniske installasjoner, selvmotsigelser mellom krav og funksjon og generelt et manglende fokus på funksjonskrav fremfor spesifikasjoner. Det er liten vits i å spesifisere at man skal ha BACnet på et prosjekt hvis man ikke har en god idé om hvorfor man skal ha BACnet, hva slags informasjonsmodell som skal benyttes osv.

–  Det er generelt alt for mye «klipp og lim» i underlaget fra tidligere prosjekter og vi ser til stadighet formuleringer i utlysningsunderlaget som ikke lenger har relevans. Som leverandør griner vi ekstra mye når vi ser underlag hvor konsulenten på forhånd har bestemt seg for hvilken leverandør og hvilket produkt som skal benyttes. Det hender dessverre fortsatt at vi ser rene utklipp fra datablader og konkurransedreiende spesifikasjoner.

– Et hovedfokus for økt konkurransekraft er nettopp en dreining fra spesifikasjonene til funksjon. Det bør være en forutsetning at systemene som leveres ikke baseres på proprietære løsninger, men inkluderer frie standarder, åpne protokoller og definerte grensesnitt som gjør det mulig å benytte de ulike leverandørene der de er aller best, avslutter Kjetil Draugedalen hos Beckhoff Automation AS.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner


Forsvarsbygg bygger opp fagmiljø rundt bygningsautomatisering

Forsvarsbygg bygger
Illustrasjonsfoto fra et teknisk rom i en av Forsvarsbyggs eiendommer. Foto: Forsvarsbygg