Et utsnitt av en BIM-modell som viser ulike soner som inneholder informasjon om tekniske funksjoner. Dette vil erstatte verktøy som MS Office som benyttes i dagens bransje.

Veidekke har utviklet digital modell for teknisk oppfølging

Vil forenkle dokumentasjon

0

–  I løpet av 2020 vil vi ha utviklet en digital modell for vår metode med å gjennomføre teknisk oppfølging. Vi skal levere modeller i BIM, med informasjon om funksjoner, ha mulighet til å bruke dette til testing og derav forenkle måten vi leverer dokumentasjon og oppfølging i prøvedriftsfasen, forteller Roar Alstad ved Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Trondheim.

Han forteller videre at selskapet allerede har piloter som testes ut i et par prosjekter, og i dette arbeidet er det stor tro på at dette skal gi effekt for både Veidekke, deres samarbeidspartnere og ikke minst kundene.

–  Dette vil bidra til bedre effektivitet?

–  Effektivitet handler mye om å være forberedt ved å tilrettelegge og planlegge for arbeidet som skal utføres. Vår kultur er å involvere, og vi mener at innovasjonen skapes gjennom involvering. Det teamet vi bygger opp for prosjektene skal i sum kunne sørge for at kunden opplever den verdien som forventes, sier han.

Han har snart tre år bak seg i selskapet, og opplever at Veidekke har gode verdier i bunn og et ønske om å samarbeide på tvers av faggrupper.

–  Dette gir positiv effekt for kundene, men også at samarbeidspartnerne opplever å tjene penger sammen med oss. Det er noen kunder som gir tilbakemelding på at tidlig involvering ikke gir riktig markedspris. Her er vi uenig! Vi kan vise til de seneste samhandlingsprosjektene vi har gjennomført hvor kostnaden faktisk reduseres samtidig som vi opprettholder kvalitet og funksjonalitet.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Gode eksempler: ZEB Flexible Lab og Lysgården

–  Vi høster god læring gjennom prosjekter og er godt fremme på skotuppen med å forbedre det siste vi har erfart. Vi har gode eksempler fra prosjektene ZEB Flexible Lab og Lysgården på at innovasjon ikke er kostnadsdrivende hvis vi sammenligner mot byggets levetid, fastslår Alstad.

Han sier t Veidekke fortsatt skal være kostnadsmessig effektiv for å vinne prosjekter samtidig som selskapet skal drive utvikling, poengterer han.

–  For oss er det naturlig å være bevisst på at vi ikke er best på alt. Vi skal være best på å produsere, utfordre og lære.

–  Vår erfaring er at prosjektene, som bransjen forøvrig, har to store utfordringer for å kunne levere funksjonelle bygg til rett tid: Korrekt underlag før bygging og ferdigmontering før testing.

–  Dette gjelder i like stor grad oppgradering av eksisterende bygg. Vår rehabiliteringsavdeling konkurrer om prosjekter i dag der kundene etterspør denne nettopp kompetansen. Vi leverer ikke så mye innen rehabilitering, men for prosjekter som river alt, unntatt bygningskroppen, vil samme prosesser for prosjektering, gjennomføring og testing være tilstede, sier Roar Alstad til slutt.

Veidekke er Norges største entreprenør som utvikler og produserer bygg innenfor de fleste segmenter. Selskapet har en sterk kultur for å arbeide med kontinuerlig forbedring og involvering i alle ledd, med øye for at kundene skal være fornøyd. Lokalt i Trondheim, er det ca 300 medarbeidere og vil i ha 2019 en omsetning  på ca. 1500 millioner kroner. Veidekke har nettopp flyttet inn i nye lokaler i Lysgården på Sluppen som omtales som verdens mest moderne kontorbygg.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Det forplikter å involveres tidlig

forplikter
Fra venstre: Roar H Alstad, Gunnar Andreas Lien og Marius Rønneberg Aurstad.